تشک رویا اولترا 5

تشک اولترا رویا گوشه

تشک رویا اولترا 5 در سیزدهم بهمن نودونه رویا، تشک جدید خود در دسته تشک های فنر منفصل یا اولترا را معرفی کرد. این تشک جدید که از دسته تشک های اقتصادی رویا است. تشک رویا اولترا 5 یک تشک جدید با اسکلت فنری منفصل است. این تشک، یک تشک با حس نرمی فوق العاده […]