تشک رویا بونل 6

تشک رویا بونل

تشک رویا بونل 6 تشک های رویا بونل از دسته تشک های فنری متصل هستند. تشک رویا بونل 6 ارزان قیمت ترین تشک رویا از مدل های فنری محسوب میشود.این تشک یک تشک نسبتا نرم محسوب میشود که 2 سال گارانتی دارد. ویژگی‌های تشک رویا بونل 6 اسکلت فنر متصل تشک دوطرفه (دو طرف یکسان) […]