2019/08/20
کمردرد بعد از خواب

خواب مناسب چقدر در پیشگری از کمردرد موثر است؟

در این مطلب به انتخاب تشک و بالش مناسب برای پیشگیری و درمان دیسک کمر و گردن درد می پردازیم که چطور باید یک تشک و بالش مناسب رو برای خودمون انتخاب کنیم