تشک گرین رست مدل چریش

تشک گرین رست مدل آلپاین تشک گرین رست آلپاین، از سری تشک های رده اقتصادی با اسکلت فنری منفصل تقویت شده و پر تراکم است که دارای اسفنج با تراکم متوسط، 26 سانتیمتر ارتفاع ، پارچه گردبافت است. گرین رست تمام تشک های خود از جمله اسمایل را با 9 سال ضمانت شامل 3 سال […]

تشک گرین رست مدل پارادوکس

تشک گرین رست مدل آلپاین تشک گرین رست آلپاین، از سری تشک های رده اقتصادی با اسکلت فنری منفصل تقویت شده و پر تراکم است که دارای اسفنج با تراکم متوسط، 26 سانتیمتر ارتفاع ، پارچه گردبافت است. گرین رست تمام تشک های خود از جمله اسمایل را با 9 سال ضمانت شامل 3 سال […]

تشک گرین رست مدل چانکی

تشک گرین رست مدل آلپاین تشک گرین رست آلپاین، از سری تشک های رده اقتصادی با اسکلت فنری منفصل تقویت شده و پر تراکم است که دارای اسفنج با تراکم متوسط، 26 سانتیمتر ارتفاع ، پارچه گردبافت است. گرین رست تمام تشک های خود از جمله اسمایل را با 9 سال ضمانت شامل 3 سال […]

تشک گرین رست مدل اکسیر

تشک گرین رست مدل آلپاین تشک گرین رست آلپاین، از سری تشک های رده اقتصادی با اسکلت فنری منفصل تقویت شده و پر تراکم است که دارای اسفنج با تراکم متوسط، 26 سانتیمتر ارتفاع ، پارچه گردبافت است. گرین رست تمام تشک های خود از جمله اسمایل را با 9 سال ضمانت شامل 3 سال […]

تشک گرین رست مدل مالیبو

تشک گرین رست مدل آلپاین تشک گرین رست آلپاین، از سری تشک های رده اقتصادی با اسکلت فنری منفصل تقویت شده و پر تراکم است که دارای اسفنج با تراکم متوسط، 26 سانتیمتر ارتفاع ، پارچه گردبافت است. گرین رست تمام تشک های خود از جمله اسمایل را با 9 سال ضمانت شامل 3 سال […]

تشک گرین رست مدل اونیکس

تشک گرین رست مدل آلپاین تشک گرین رست آلپاین، از سری تشک های رده اقتصادی با اسکلت فنری منفصل تقویت شده و پر تراکم است که دارای اسفنج با تراکم متوسط، 26 سانتیمتر ارتفاع ، پارچه گردبافت است. گرین رست تمام تشک های خود از جمله اسمایل را با 9 سال ضمانت شامل 3 سال […]

تشک گرین رست مدل آلپاین

تشک گرین رست مدل آلپاین تشک گرین رست آلپاین، از سری تشک های رده اقتصادی با اسکلت فنری منفصل تقویت شده و پر تراکم است که دارای اسفنج با تراکم متوسط، 26 سانتیمتر ارتفاع ، پارچه گردبافت است. گرین رست تمام تشک های خود از جمله اسمایل را با 9 سال ضمانت شامل 3 سال […]

تشک گرین رست مدل مت‌مکس

تشک گرین رست مدل مت‌مکس تشک گرین رست مت‌مکس، از سری تشک های رده بالا با اسکلت فنری متصل تقویت شده و پر تراکم است که دارای اسفنج با تراکم متوسط، 32 سانتیمتر ارتفاع ، پارچه گردبافت است. گرین رست تمام تشک های خود از جمله اسمایل را با 9 سال ضمانت شامل 3 سال […]

تشک گرین رست مدل لیزا

تشک گرین رست مدل لیزا تشک گرین رست لیزا، از سری تشک های اقتصادی با اسکلت فنری متصل تقویت شده و پر تراکم است که دارای اسفنج با تراکم متوسط، 31 سانتیمتر ارتفاع ، پارچه گردبافت است. مزیت اصلی این تشک لایه مموری فومی است که در پد روی آن است. گرین رست تمام تشک […]

تشک گرین رست مدل اسمایل

تشک گرین رست مدل اسمایل تشک گرین رست اسمایل، از سری تشک های اقتصادی با اسکلت فنری متصل تقویت شده و پر تراکم است که دارای اسفنج با تراکم متوسط، 28 سانتیمتر ارتفاع ، پارچه گردبافت است. گرین رست تمام تشک های خود از جمله اسمایل را با 9 سال ضمانت شامل 3 سال گارانتی […]

تشک گرین رست مدل لیما

تشک گرین رست مدل لیما تشک گرین رست لیما، از سری تشک های اقتصادی با اسکلت فنری متصل تقویت شده و پر تراکم است که دارای اسفنج با تراکم متوسط، 22 سانتیمتر ارتفاع ، پارچه گردبافت است. گرین رست تمام تشک های خود از جمله لیما را با 9 سال ضمانت شامل 3 سال گارانتی […]

تشک کاریزما مدل نانا

تشک نانا کنزا

تشک کاریزما مدل نانا تشک کاریزما مدل نانا گرانقیمت ترین تشک در رده فنر متصل از شرکت تشک کاریزما است. 30 سانتیمتر ارتفاع که حاصل قرار گرفتن بهترین اسفنج بازار بروی اسکلت فنری تقویت شده و یک لایه پارچه گردباف بروی آن است. این تشک برای کسانیکه بیش از 120 کیلوگرم وزن دارند و یا […]