تشک رویا اولترا 4

تشک اولترا4

تشک رویا اولترا 4 تشک رویا اولترا 4 یک تشک بسیار خوب با اسکلت فنری منفصل است. تشک رویا اولترا 4 یک تشک با حس نرمی فوق العاده است. این نرمی حاصل تراکم به هم پیوسته فنرهای منفصل است که حس بسیار خوبی را در موقع استراحت به شما می دهد. https://www.bedsale.ir/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Video-2020-10-13-at-1.24.31-PM.mp4 ویژگی‌های تشک رویا […]