۱۳۹۸/۰۴/۰۴
مدل 8005

تشک ایت مدل 8005

۱۳۹۸/۰۴/۰۴
مدل 8004

تشک ایت مدل 8004

۱۳۹۸/۰۴/۰۴
مدل 8003

تشک ایت مدل 8003

۱۳۹۵/۰۴/۰۱

معرفی تشک رویا مدیکال

معرفی تشک رویا مدیکال مشخصه اصلی تشک های اسفنجی استفاده از اسفنج در انواع و چگالی‌های مختلف می‌باشد. این تشک ها فاقد هرگونه فنر هستند. شرکت […]
۱۳۹۵/۰۴/۰۱
تشک مدیکال رویا

تشک رویا مدیکال 4 | قیمت و مشخصات فنی

تشک رویا مدیکال 4 این تشک، از گروه محصولات مدیکال شرکت تشک رویا است که سازه آن اسفنجی است. تشک های اسفنجی به تشک های طبی […]