تشک مهمان

 از دسته تشک های زمینی است که اغلب در منازل برای مدتی کوتاه اقامت یک مهمان استفاده می شود و یا در ویلا برای زمانی که قرار است در یک بازه جمعیت بیشتری از ظرفیت های تخت خواب پذیرای مهمان ها باشیم.

تشک مهمان براساس مواد پرکننده و پارچه به کار رفته در گذشته دسته بندی می شدند.

اما امروز بسته بندی نیز یک معیار مهم برای انتخاب شده است زیرا هم برای فضای کم خانه های امروزی و هم حفظ بهداشت رختخواب ها بسته بندی ها اهمیت بیشتری پیدا کرده اند.

علاوه بر اینها زیبایی تشک و بسته بندی آن برای کسانیکه برای جهیزیه خرید می کنند اولویت بیشتری دارد.

تشک مهمان خوشخواب

تشک مهمان میکروفنری خوشخواب


تشک مهمان میکروفنری خوشخواب

650,000 تومان
 • پارچه ژاکارد نقش دوزی شده
 • اسکلت فنری میکرو
 • 5 سانتیمتر ارتفاع
 • 85*190 سانتیمتر
 • بسته بندی ساک دسته دار قابل حمل
تشک رزرو هتلی رویا

تشک مهمان رویا


تشک مهمان رویا

252,000 تومان
 • پارچه گردباف نخی سفید رنگ
 • الیاف و اسفنج
 • 5 سانتیمتر ارتفاع
 • 85*190 سانتیمتر
 • بسته بندی دسته دار قابل حمل

تشک مهمان کامفورت گرین رست


تشک کامفورت گرین رست سیلور

306,000 تومان
 • پارچه ژاکارد سفید نقش دوزی شده
 • الیاف فشرده و اسفنج
 • 5 سانتیمتر ارتفاع
 • 85*195 سانتیمتر
 • بسته بندی ساک دسته دار قابل حمل
تشک مهمان خوشخواب

تشک مهمان خوشخواب


تشک مهمان خوشخواب

400,000 تومان
 • پارچه ژاکارد نقش دوزی شده
 • الیاف فشرده و اسفنج
 • 4 سانتیمتر ارتفاع
 • 85*190 سانتیمتر
 • بسته بندی ساک دسته دار قابل حمل
IMG_3923

تشک مهمان کامفورت


تشکمهمان کامفورت

195,000 تومان الیاف هالو پارچه سوپر سفید 5 سانتیمتر ارتفاع بسته بندی ساک دستی با چرم

تشک مورفین گرین رست یلک


تشک مورفین گرین رست بلک

358,000 تومان
 • پارچه گردباف سفید نقش دوزی شده
 • الیاف فشرده و اسفنج
 • 5 سانتیمتر ارتفاع
 • 85*195 سانتیمتر
 • بسته بندی ساک دسته دار قابل حمل

تشک اینفینیتی گرین رست گلد


تشک اینفینیتی گرین رست گلد

342,000 تومان
 • پارچه سوزنی سفید نقش دوزی شده
 • الیاف فشرده و اسفنج
 • 5 سانتیمتر ارتفاع
 • 85*195 سانتیمتر
 • بسته بندی ساک دسته دار قابل حمل
تشک الیاف پنبه ای

تشک پنبه ای مرجان


تشک پنبه ای مرجان

100% پنبه خالص سفید پارچه متقال 5 سانتیمتر ارتفاع در 7 سایز

تشک مهمان

تشک مهمان از دسته تشک های زمینی است که اغلب در منازل برای مدتی کوتاه اقامت یک مهمان استفاده می شود و یا در ویلا برای زمانی که قرار است در یک بازه جمعیت بیشتری از ظرفیت های تخت خواب پذیرای مهمان ها باشیم.

تشک مهمان براساس مواد پرکننده و پارچه به کار رفته در گذشته دسته بندی می شدند.

اما امروز بسته بندی نیز یک معیار مهم برای انتخاب شده است زیرا هم برای فضای کم خانه های امروزی و هم حفظ بهداشت رختخواب ها بسته بندی ها اهمیت بیشتری پیدا کرده اند.

علاوه بر اینها زیبایی تشک و بسته بندی آن برای کسانیکه برای جهیزیه خرید می کنند اولویت بیشتری دارد.