لوگو برند تشک رویا

لیست قیمت تشک رویا

 

قیمت تشک رویا در سال 1400 به روز رسانی شده است. در این لیست تمامی کالای تولیدی تشک رویا را از جمله تشک، تخت باکس و محافظ تشک مشاهده می‌کنید. برای استعلام از موجودی و قیمت تخفیفی با ما تماس بگیرید. لیست قیمت تشک رویا با توجه به آخرین تغییرات به شرح زیر است:

مشاوره رایگان تلفنی

مشاوره تخصصی بر اساس سال ها تجربه فروش به مشتریان براساس نیاز آنها و بهترین قیمت

حمل اکسپرس رایگان

بدون هیچ هزینه جانبی یا اضافی خرید کنید و در همان روز تحویل بگیرید
(تهران، کرج و قم)

پرداخت در محل

زمان تحویل پرداخت کنید
(تهران، کرج، قم)

تحویل در زمان دلخواه شما

نگران زمان نباشید. هر زمان که بخواهید در یک بازه 3 ساعته محصول را تحویل شما می دهیم. پیوسته با شما در ارتباط هستیم تا بدون دغدغه تحویل بگیرید.

تشک رویا | کودک و نوجوان

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک رویا اولترا 4 نوجوان + محافظ80×1802.659.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)246 سال
تشک رویا بونل 2 نوجوان + محافظ80×1802.070.000تماس بگیریدفنری (متصل)225 سال
تشک رویا بونل 5 نوجوان80×1801.035.000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
تشک رویا بونل 5 نوجوان70×1601.345.000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
تشک کودک رویا70×130654.000تماس بگیریدفنری (متصل)182 سال

تشک رویا | یک نفره | 90*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
اولترا پلاس+محافظ پلاس90×2007,324,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)389 سال
مدیکال پلاس+محافظ پلاس90×2007,324,000تماس بگیریداسفنجی356 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب90×2004,550,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)308 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب90×2004,196,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)268 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب90×2003,760,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)267 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب90×2003,324,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)246 سال
اولترا 590×2002,698,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)245 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب90×2002,956,000تماس بگیریدفنری (متصل)246 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب90×2002,588,000تماس بگیریدفنری (متصل)225 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب90×2002,220,000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب90×2001,825,000تماس بگیریدفنری (متصل)224 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب90×2001,471,000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب90×2004,550,000تماس بگیریداسفنجی285 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب90×2003,828,000تماس بگیریداسفنجی215 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب90×2003,392,000تماس بگیریداسفنجی225 سال
مدیکال 490×2002,630,000تماس بگیریداسفنجی224 سال
بنر محصولات حراج تشک

تشک رویا | یک نفره | 100*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس100×2008,139,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)389 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس100×2008,139,000تماس بگیریداسفنجی356 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب100×2005,056,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)308 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب100×2004,662,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)268 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب100×2004,177,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)267 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب100×2003,693,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)246 سال
تشک رویا اولترا 5100×2002,997,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)245 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب100×2003,284,000تماس بگیریدفنری (متصل)246 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب100×2002,876,000تماس بگیریدفنری (متصل)225 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب100×2002,467,000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب100×2002,027,000تماس بگیریدفنری (متصل)224 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب100×2001,634,000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب100×2005,056,000تماس بگیریداسفنجی285 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب100×2004,253,000تماس بگیریداسفنجی215 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب100×2003,768,000تماس بگیریداسفنجی225 سال
تشک رویا مدیکال 4100×2002,921,000تماس بگیریداسفنجی224 سال

تشک رویا | یک ونیم نفره | 120*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس120×2009,766,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)389 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس120×2009,766,000تماس بگیریداسفنجی356 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب120×2006,067,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)308 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب120×2005,594,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)268 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب120×2005,014,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)267 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب120×2004,432,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)246 سال
تشک رویا اولترا 5120×2003,597,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)245 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب120×2003,941,000تماس بگیریدفنری (متصل)246 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب120×2003,450,000تماس بگیریدفنری (متصل)225 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب120×2002,960,000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب120×2002,432,000تماس بگیریدفنری (متصل)224 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب120×2001,961,000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب120×2006,066,000تماس بگیریداسفنجی285 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب120×2005,103,000تماس بگیریداسفنجی215 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب120×2004,522,000تماس بگیریداسفنجی225 سال
تشک رویا مدیکال 4120×2003,505,000تماس بگیریداسفنجی224 سال

تشک رویا | دو نفره | 140*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس140×20011,394,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)389 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس140×20011,394,000تماس بگیریداسفنجی356 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب140×2007,078,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)307 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب140×2006,527,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)266 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب140×2005,849,000تماس بگیریدفنری (متصل)266 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب140×2005,170,000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
تشک رویا اولترا 5140×2004,196,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)245 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب140×2004,598,000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب140×2004,025,000تماس بگیریدفنری (متصل)224 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب140×2003,453,000تماس بگیریدفنری (متصل)243 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب140×2002,839,000تماس بگیریداسفنجی225 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب140×2002,288,000تماس بگیریداسفنجی195 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب140×2007,077,000تماس بگیریداسفنجی285 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب140×2005,955,000تماس بگیریداسفنجی215 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب140×2005,276,000تماس بگیریداسفنجی225 سال
تشک رویا مدیکال 4140×2004,090,000تماس بگیریداسفنجی224 سال
بنر لوگو حراج تشک

تشک رویا | دو نفره کویین | 160*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس160×20013,022,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)389 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس160×20013,022,000تماس بگیریداسفنجی356 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب160×2008,089,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)308 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب160×2007,459,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)268 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب160×2006,684,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)267 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب160×2005,909,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)246 سال
تشک رویا اولترا 5160×2004,796,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)245 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب160×2005,255,000تماس بگیریدفنری (متصل)246 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب160×2004,601,000تماس بگیریدفنری (متصل)225 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب160×2003,947,000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب160×2003,244,000تماس بگیریدفنری (متصل)224 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب160×2002,615,000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب160×2008,088,000تماس بگیریداسفنجی285 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب160×2006,804,000تماس بگیریداسفنجی215 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب160×2006,029,000تماس بگیریداسفنجی225 سال
تشک رویا مدیکال 4160×2004,675,000تماس بگیریداسفنجی224 سال

تشک رویا | دو نفره کینگ | 180*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس180×20014,649,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)389 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس180×20014,649,000تماس بگیریداسفنجی356 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب180×2009,101,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)308 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب180×2008,393,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)268 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب180×2007,521,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)267 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب180×2006,649,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)246 سال
تشک رویا اولترا 5180×2005,395,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)245 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب180×2005,913,000تماس بگیریدفنری (متصل)246 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب180×2005,177,000تماس بگیریدفنری (متصل)225 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب180×2004,441,000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب180×2003,651,000تماس بگیریدفنری (متصل)224 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب180×2002,942,000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب180×2009,101,000تماس بگیریداسفنجی285 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب180×2007,657,000تماس بگیریداسفنجی215 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب180×2006,785,000تماس بگیریداسفنجی225 سال
تشک رویا مدیکال 4180×2005,259,000تماس بگیریداسفنجی224 سال

تشک رویا | دو نفره کالیفرنیا | 200*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس200×20016,276,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)389 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس200×20016,276,000تماس بگیریداسفنجی356 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب200×20010,112,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)308 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب200×2009,324,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)268 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب200×2008,356,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)267 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب200×2007,387,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)246 سال
تشک رویا اولترا 5200×2005,995,000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)245 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب200×2006,569,000تماس بگیریدفنری (متصل)246 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب200×2005,751,000تماس بگیریدفنری (متصل)225 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب200×2004,934,000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب200×2004,056,000تماس بگیریدفنری (متصل)224 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب200×2003,269,000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب200×20010,111,000تماس بگیریداسفنجی285 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب200×2008,506,000تماس بگیریداسفنجی215 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب200×2007,537,000تماس بگیریداسفنجی225 سال
تشک رویا مدیکال 4200×2005,843,000تماس بگیریداسفنجی224 سال

تشک رویا | محافظ تشک پلاس

سایزقیمتمشخصات
90×200327,000پارچه گردباف ویژه - ضد آب - تور دوزی
100×200363,000پارچه گردباف ویژه - ضد آب - تور دوزی
120×200436,000پارچه گردباف ویژه - ضد آب - تور دوزی
140×200508,000پارچه گردباف ویژه - ضد آب - تور دوزی
160×200581,000پارچه گردباف ویژه - ضد آب - تور دوزی
180×200654,000پارچه گردباف ویژه - ضد آب - تور دوزی
200×200726,000پارچه گردباف ویژه - ضد آب - تور دوزی

تشک رویا | محافظ تشک ضد آب

سایزقیمتمشخصات
70×13590,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
80×180141,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
90×200177,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
100×200196,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
120×200235,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
140×200275,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
160×200314,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
180×200354,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
200×200393,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی

تشک رویا | تخت باکس

سایزقیمتقیت ویژهمشخصاتارتفاعضمانت
90×2001,678,000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی291 سال
100×2001,865,000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی291 سال
120×2002,238,000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی291 سال
140×2002,611,000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی291 سال
160×2002,984,000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی291 سال
سایزقیمتقیت ویژهمشخصاتارتفاعضمانت
90×2001,091,000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی291 سال
100×2001,212,000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی291 سال
120×2001,454,000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی291 سال
140×2001,697,000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی291 سال
160×2001,939,000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی291 سال

درباره محصولات رویا:

تشک رویا محصولاتی با کیفیت مناسب و قیمت مقرون به صرفه تولید می کند که باعث ارزش بالای نسبت قیمت به کیفیت برای تشک رویا می شود. محصولات شرکت رویا شامل:

 • انواع تشک های تخت (فنر منفصل، فنری و اسفنجی)
 • محافظ تشک ضد آب
 • تخت باکس (تخت با رویه پارچه)
 • بالش های الیافی
 • تشک مهمان

می باشد.

تشک های تخت رویا

رویا در 9 سایز استاندارد و در 3 دسته کلی تشک تخت تولید می کند. سایزها شامل موارد زیر می باشد:

 1. تشک کودک 70*130 سانتیمتر
 2. تشک نوجوان 80*180 سانتیمتر
 3. تشک یک نفره 90*200 سانتیمتر
 4. تشک یک نفره 100*200 سانتیمتر
 5. تشک یک و نیم نفره 120*200 سانتیمتر
 6. تشک دو نفره 140*200 سانتیمتر
 7. تشک دو نفره 160*200 سانتیمتر که به کویین سایز شناخته می شود (که امروز سایز اصلی تشک دو نفره است)
 8. تشک دو نفره 180*200 سانتیمتر که به کینگ سایز نیز معروف است
 9. تشک 200*200 سانتیمتر

3 دسته کلی تشک های رویا شامل:

 1. تشک های فنر پاکتی یا فنر منفصل (سری اولترا)
 2. تشک های فنری یا فنر متصل (سری بونل)
 3. تشک های اسفنجی یا طبی (سری مدیکال)

در روزهای پایانی آذرماه 1398 رویا از دو مدل جدید خود از سری جدید پلاس رونمایی کرد. تشک اولترا پلاس و تشک مدیکال پلاس. سری پلاس گویا سری تشک های با ارتفاع بیش از 30 سانتیمتر رویا و از فوم جدید HR رویا و تکنولوژی CNC Foam بهره میبرد.

 

خرید اینترنتی تشک رویا

شما به راحتی می توانید تشک های رویا را در سایت ما بررسی کنید، ویژگی ها، مشخصات فنی و بررسی تخصصی آنها را مطالعه نمایید.

همچنین می توانید از تلویزیون ما کلیپ بررسی تشک های رویا و برندهای مطرح را تماشا کنید.

پس از بررسی می توانید با مشاوران ما از طریق چت آنلاین، تلفن و دیگر پیام رسان ها تماس بگیرید تا بتوانید بهترین تشک را برای خودتان انتخاب کنید.

پس از انتخاب تشک ما سفارش شما را ثبت کرده و برای شما ارسال می کنیم. در تهران ظرف حداکثر 24 ساعت میتوانید سفارش خود را رایگان تحویل بگیرید و درب منزل پرداخت نمایید.

تلاش ما برای ارائه یک تجربه خرید عالی برای شماست.

 

راهنمای خرید تشک رویا

در صورتی که نمی دانید کدام تشک را بخرید ما می توانیم با یک روش ساده گزینه های شما را فیلتر کنیم تا در نهایت یک انتخاب مناسب خودتان داشته باشید.

شرکت رویا، در حال حاضر 14 مدل تشک به بازار عرضه می کند.

تشک کودک

تشک کودک تنها یک مدل به بازار عرضه می شود و تنها یک انتخاب دارید تنها مورد انتخابی بین سایز 135*70 یا 130*70 است که قیمت های آنها نیز یکسان است. این تشک استاندارد بوده و برای نوزادان و کودکان مناسب است.

تشک نوجوان

برای انتخاب تشک نوجوان در سایز 80*180، 3 گزینه برای انتخاب دارید. اگر تخت شما کودک نوجوان است تنها می توانید مدل بونل 5 را انتخاب نمایید زیرا ارتفاع تشک شما باید زیر 20 سانتمتر باشد.

دو مدل دیگر شامل اولترا 4 که سیستم فنری منفصل دارد و درحال حاضر بهترین تشک نوجوان بازار است و دیگری مدل بونل 2 است که یک سیستم فنری تقویت شده دارد. حال بسته به بودجه و سن کودک می توانید یکی از این دو مورد را انتخاب نمایید.

تشک های بزرگسالان

تشک های بزرگسالان همگی طولی برابر 200 سانتیمتر یا 2 متر دارند و بسته به یک نفره و دونفره سایزهای گوناگونی دارند. تمام 14 مدل تشک رویا برای بزرگسالان در سایزهای استاندارد ایران تولید می شود.

2 دسته کلی تشک های رویا

 1. تشک فنری
 2. تشک اسفنجی (بدون فنر)

اگر دیسک دارید، به جای خواب سفت عادت دارید، دکتر برای شما تجویز کرده یا کهنسال هستید باید از تشک های بدون فنر یا سری مدیکال استفاده کنید

سری مدیکال 4 مدل دارد:

 1. مدیکال پلاس
 2. مدیکال 1
 3. مدیکال 2
 4. مدیکال 3

اگر تشک ارتفاع بلند طبی می خواهید و محدودیت بودجه ندارید، تشک مدیکال پلاس رویا گزینه بی حرف و حدیث است!

اگر تشک طبی با سیستم گردش هوا و کمی نرمتر از تشک های طبی بدون فنر می خواهید، مدیکال 1 گزینه بی نقصی است.

مدیکال 2 و 3 مشابه هم هستند تنها تفاوت آنها در سفت تر بودن تشک مدیکال 3 است، زیرا مدیکال 3 از اسفنج فشرده در اسکلت خود بهره می برد.

اگر دیسک کمر ندارید به سراغ تشک های فنری بروید که درجه سفتی کمتری دارند و برای قوس کمر (گودی کمر) نیز مناسب هستند.

تشک های فنری رویا در دو دسته به بازار عرضه می شود:

 1. سری اولترا ( فنر منفصل – Pocket spring )
 2. سری بونل ( فنر متصل – Bonnel spring )

سری بونل از لحاظ قیمتی مناسب تر است از همان تشک های قدیمی است. برای سایزهای یک نفره گزینه های خوبی هستند.

سری اولترا گرانتر از سری بونل است. برای سایزهای دونفره مناسب تر هستند زیرا لرزش را در سطح تشک انتقال نمیدهند، در اثر ساییده شدن فنر ها صدا نمی دهند، ارگونومی بدن را بیشتر حفظ می کنند و …

امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

161 پاسخ

 1. سلام
  من وزنم ٥٢ كيلو هست و مشكل خاصي هم از نظر كمردرد و غيره ندارم.
  قبلا ايران خواب يورولوكس داشتم. واقعا خيلي سفت بود. در حدي كه گاهي حس ميكردم روي زمين سفت خوابيدم و كتف و دستام درد ميگرفت، اصلا وقتي غلت ميزدم هيچ تغييري در تشك ايجاد نميشد.
  دو روز پيش بونل ١ رويا گرفتم ولي ميگم شايد بايد بونل ٢ يا ٣ بگيرم كه كمي نرمتر باشد. ميترسم اين بونل ١ هم مثل ايران خواب يورولوكس بشه. در اين مدت كم تشخيصش واسم سخت شده كه كدام بونل براي من مناسب تره؟ براي همين چند سوال دارم:
  ١- لطفا دسته بندي بونل ها رو بر اساس وزن افراد هم اعلام كنيد. اينكه هر بونل براي چه رنج وزني مناسب است؟
  ٢- تفاوت نرمي در بونل ١ و ٢ و ٣ چقدر محسوس است؟ آيا آنقدر تفاوت دارد كه عوض كردن آن تاثير داشته باشد؟
  ٣- بونل ٤ و ٥ كه قطعا خيلي نرمه و مناسب نيست ولي بين ١و٢و٣ براي من كدام بونل را توصيه ميكنيد؟

  1. شیلا عزیز سلام

   برای شما تشک بونل 5 هم مناسب هست. همینطور بونل 4. به دلیل اینکه میزان سفتی یک درجه نسبی است و نمی شود با اعداد آن را نشان داد زیرا برای هر فرد متفاوت است.
   تفاوت میزان نرمی به وزن بسیار مرتبط است. تصور کنین که یک نوزاد با وزن 5 کیلوگرم را روی هر تشکی بگذاریم در تشک فرو نمی رود اما یک فرد با وزن 150 کیلو گرم به خوبی درک می‌کند کدام تشک نرم یا کدام تشک سفت است.
   اما بر اساس اطلاعاتی که شما می فرمایین بر اساس تجربه ما تشک رویا بونل 4 برای شما گزینه مناسبی است.

   1. ممنون از راهنمايي تون
    نظرتون در مورد اولترا ٥ چيه؟
    به نظرم بونل ٣و٤و٥ خيلي حالت ارتجاعي داره
    بين بونل ٢ و اولترا ٥ كدوم رو توصيه ميكنيد؟

    1. تشک رویا اولترا 5 هم تشک با درجه سفتی متوسط هست. اگر تا وزن 90 کیلوگرم هستین و دیسک کمر ندارین یک گزینه خوب محسوب میشه.
     ببینین حالت ارتجاعی رو چطور محاسبه میکنین؟ روی تشک خوابیدین یا با دست امتحان کردین؟
     البته به وزن شما هم بستگی داره
     انتخاب بین گزینه ها براساس اطلاعات شما درمورد خودتون انجام میشه نه فقط مقایسه 2 تا تشک. شما براساس نیاز خودتون یک مدل رو انتخاب خواهید کرد.

 2. سلام من وزنم 110 کیلو هست و همسرم 50 کیلو گودی کمر و دیسک نداریم و معمولا به پهلو می خوابیم
  با توجه به وزنم و اختلاف وزنمون فکر کنم تشک با فنر منفصل و درجه سفتی متوسط مثل 7و8 مناسب باشه (سلیقه ما بیشتر تشک با سفتی متوسطه)
  می خواستم بدونم
  1- به نظر شما چه تشکی مناسب ما هست که هم دوام خوبی داشته باشه (به دلیل وزن بالای من)
  2- رویا تشکی با لایه مموری فوم (فوم هوشمند) یا لاتکس داره
  3- رویا تشکی دورو با درجه سختی متفاوت در دو طرف داره
  ممن.ن

  1. سلام مهیار عزیز
   امیدواریم همیشه سالم و تندرست باشید.

   1- با تجربه ما اگر تشک فنر منفصل میخواین از رویا، تشک رویا اولترا 3 براتون میتونه مناسب باشه
   2- تشک رویا در حال حاضر محصولی با مموری فوم به بازار عرضه نمیکنه
   3- تشک رویا در حال حاضر تمام محصولات دوطرفه همسان هستند

   به شما پیشنهاد میکنیم که در برندهای دیگه هم تحقیق کنین در اونجا چیزی که میخواین رو بهتر میتونین پیدا کنید. در صورتی اطلاعات بیشتری خواستین میتونین با ما تماس بگیرین.

 3. سلام. برای کسی که دچار دیسک گردن و گودی کمره، چه تشکی مناسبه؟ دونفره. قیمت رو هم لطف کنید. ممنون.

  1. سلام خانم پروانه عزیز
   اگر دکتر تجویز خاصی کرده باید موارد ذکر شده مورد توجه قرار بگیره
   اگر دکتر موارد خاصی ذکر نکردن بهتره برای دیسک گردن از بالش طبی متناسب با شکل بدن استفاده کنین همینطور برای گودی یا قوس کمر استفاده از تشک هایی که درجه سفتی متوسطی دارن بهتر هست.
   بهتر هست مواردی مثل وزن، تشک قبلی و مدل خوابیدن رو قبل از خریدن با مشاوران ما کنترل کنین.

 4. سلام
  جسارتا من ۹۰ کیلو، همسرم ۸۰ کیلو
  هر دو گودی کمر داریم و من دیسک کمر هم دارم
  چه تشکی رو پیشنهاد میکنید؟

  1. جناب علیزاده عزیز
   باسلام و احترام

   با توجه به وزن و داشتن گودی کمر در صورتی که دیسک کمر شدیدی ندارین تشک بونل1 بهترین گزینه و میتونین تشک اولترا 2 از سری فنر منفصل رو هم انتخاب کنین. اما اگر دیسک حاد دارین و پزشک تشک طبی براتون تجویز کرده، میتونین تشک مدیکال 1 رو به عنوان گزینه بهتر انتخاب کنین

 5. سلام و وقتتون بخیر، من خوشخواب با ابعاد 90 در 190 میخوام،آیا در نمایندگی شهر زنجان موجود هست، و اگر نیست چجوری میشه از طریق نمایندگی سفارش داد؟؟؟

  1. مهدی عزیز سلام

   تشک سایز 90*190 به صورت استاندارد تولید نمی شود و تنها به صورت سفارشی باید برای شما تولید شود و شامل هزینه سفارشی سازی است. شما باید مدل تشک خود را انتخاب کرده و از طریق فروشگاه به صورت حضوری یا غیر حضوری سفارش دهید. در صورتی که سفارش خود را به ما دهید ظرف زمان یک هفته کاری تشک را در زنجان به شما تحویل خواهیم داد

 6. سلام
  ایا میتونم مستقیم از کارخانه و بدون واسطه گری فروشنده خرید کنم البته به عنوان خریدار جز

  1. سرکار خانم لیلا
   سلام و اوقات خوش

   خیر، امکان خرید فقط از طریق فروشگاه های خود شرکت رویا و عاملین فروش امکان پذیر است.
   برکسی پوشیده نیست که در زنجیره تامین، هر کنشگری وظیفه خود را انجام می دهد. کارخانه وظیفه تولید و کانال توزیع وظیفه فروش را به عهده دارند.
   اگر به جهت قیمت می خواهید از کارخانه خرید کنید باید بدانید که قیمت در تمام کشور ثابت است و اگر برای اطمینان از کیفیت و اصل بودن می خواهید از کارخانه خرید کنید لازم است بدانید که محصولات رویا دارای سریال قابل استعلام هستند.

 7. بازتاب: راهنمای خرید تشک طبی رویا | مد و پوشاک
 8. بازتاب: راهنمای خرید تشک طبی رویا | مدیا مود
 9. بازتاب: راهنمای خرید تشک طبی رویا | نیمه پر
 10. سلام روز بخیر
  چرا شرکت رویا برای خرید شرایطی با مردم راه نمیاد که بازار شرایط و قسطی افتاده دست رویال و غیره؟

  1. سلام روز شما هم بخیر و شادی
   جناب رحیمی عزیز

   سیاست هر شرکتی، بنابر تفکرات مدیران شرکت، سیستم درونی و شرایط محیطی فضای کسب و کار کشور شکل میگیره
   بر این اساس شرکت تشک رویا صلاح رو بر این میدونه که به روش فروش نقدی عمل کنه و بالطبع بخشی از مشتریان رو که خواهان شرایط پرداخت هستن رو از دست بده
   همینطور مشتریان نیز گزینه های محدودتری برای انتخاب شرایط خرید متناسب با خودشون رو خواهند داشت.
   ما به عنوان بخشی که کانال توزیع محصولات رویا، تلاش می کنیم با سرویس های بهتر و قیمت های پایین تر در جهت کسب رضایت مشتریان قدم برداریم
   خوشحال میشیم بتونیم کمکی به شما کرده باشیم

 11. سلام وقتتون‌بخیر.من وزنم ۵۵ هست وهمسرم ۷۶
  ایشون مشکل خاصی ندارن ولی من مشکل کمردرد دارم ناشی از گودی کمر وفتق دیسک.
  به نظرتون چه تشکی مناسب ما هست؟

  1. سرکارخانم فاطمه
   روزتون بخیر و شادی
   برای شما تشک با درجه سفتی متوسط مناسب هست
   از سری بونل، بونل 2 و از سری اولترا میتونین اولترا 5 یا اولترا 4 رو انتخاب کنین

 12. با سلام
  ميخواستم بدونم تشك نوجوان بونل 5 سايز 80*180 تحمل وزن تا چند كيلوگرم رو داره؟

  1. سرکار خانم حاتم وقت بخیر
   برای وزن های تا حدود 60 کیلو گرم بهترین عملکرد رو داره

 13. سللام و احترام،
  برای کاهش کمر درد کدام مدل تشک رویا بهتره؟ ممنون که پاسخ می فرمایید.

  1. جناب شقاقی عزیز
   با سلام و عرض ادب

   بسته به نوع کمردرد، وزن و ملاحظه دیگری که دارین می تونین مناسب ترین مدل تشک رو انتخاب کنبن
   اگر دیسک کمر دارین سری مدیکال براتون مناسب هستن
   اگر گودی کمر دارین بسته به وزن و میزان هزینه از سری بونل و اولترا
   همینطور اگر دیسک کمر و گودی کمر همزمان دارین باید بیشتر بررسی کنین

 14. سلام خسته نباشید یک تشک کودک ۷۰×۱۳۰ چهار سال پیش خریداری کردم حتی یک بار هم پسرم روی این تشک نخوابیده میخوام برایش تشک نوجوان خریداری کنم حالا این تشک کودک را امکان دارد با تشک نوجوان تعویض کرد و مابقی مبلغ را پرداخت کنم یا نه؟

  1. سلام جناب آقای حسین مردی عزیز
   متاسفانه امکان برگشت محصول به دلیل مسائل بهداشتی وجود ندارد
   اما می توانید از طریق سایت های فروش شیپور یا دیوار تشک کودک خود را به فروش برسانید

 15. سلام آیا تشک رویا بر اساس وزن استفاده کننده رتبه بندی شده، اگر هست برای وزن 120 چه تشکی مناسبه؟

  1. ابراهیم عزیز سلام
   علاوه بر وزن لازم هست به نکات دیگه ای مثل داشتن کمر درد یا گودی کمر توجه کنیم همینطور سایز تشک، ارتفاع مناسب تشک برای تخت و اگر موارد دیگه ای لازم هست به اونها توجه بشه
   اما تشک نرمال برای وزن 120 کیلو تشک رویا اولترا 3 و بونل 1 رو میشه پیشنهاد کرد اگر دیسک کمر دارین یا برای خوابیدن روی زمین راحت هستین تشک مدیکال 3 گزینه مناسبی براتون هست

 16. سلام من براي دخترم ميخواستم تشك بخرم وزنش حدود 40 تا 50 كيلو هست با قد 140 ترجيحا مي خوام نرم باشه از مدل بونل كدام يك را پيشنهاد مي دهيد مشكل و بيماري هم ندارند

  1. جناب عباس عزیز سلام
   وقت بخیر

   تشک رویا بونل 3 یک تشک میان رده و با درجه سفتی متوسط هست که برای جوان ها هم مناسب است و در صورت استفاده صحیح بیش از 10 سال عمر خواهد کرد. این تشک 24 سانتیمتر ارتفاع و 5 سال گارانتی دارد.

 17. البته اگر قیمتشم باتوجه به شرایط موجود که قیمتها بالارفته مناسبتر هم باشه خیلی بهترهست ممنون میشم راهنمایی کنید که چه تشکی بگیریم که هم قیمت مناسبتری داشته باشه وهم کیفیت خوب درضمن وزن من ۶۰ ووزن همسرم ۸۵ کیلو هست درجه سفتی تشکم به نظرم نه خیلی نرم باشه نه خیلی سفت بهتره برامون

 18. سلام وقت بخیر
  من تشک رویا ۱۰ دارم معادل مدیکال ۲ با ارتفاع ۲۱ سانتی متر و ابعاد ۲۰۰×۱۶۰.
  قصد فروش دارم میشه راهنمایی بفرمایید چقدر قیمت بزارم؟
  با تشکر

  1. سلام روزتون بخیر
   تشک رویا 10 حداقل 8 سال پیش خریداری شده،عمر مفید اسفنج 5 سال هست و الان اون تشک اسفنجش در حال فساد (پودر شدن) هست. با این حساب هر چقدر خودتون صلاح میدونین قیمت گذاری کنین

 19. سلام، یه تشک یک نفره برای پسرم که تختش کودک و نوجوان به ابعاد ۱۸۰ در ۸۰ هست میخواستم که لاتکس باشه، آنتی باکتریال. مدلهای شما رو دیدم ولی متوجه نشدم کدام مدل، اون چیزی هست که میخوام، لطفا راهنمایی کنید و قیمت هم بفرمایید.

  1. خانم الهه عزیز
   سلام وقت بخیر

   تشک رویا، تشکی با جنس لاتکس عرضه نمیکنه همینطور پارچه ها آنتی باکتریال نیستن
   اما 3 مدل تشک رویا برای سایز نوجوان 80 * 180 داره که استاندارد هستن ئ همینطور برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی میتونین از محافظ تشک رویا که قابل شستشو هست استفاده کنین
   اطلاعات مدل های تشک نوجوان و قیمت ها رو میتونین با کلیک روی “تشک نوجوان ” مشاهده کنین

   1. سلام من یک تشک ۱۸۰ می خوام قیمتش خیلی برام مهم نیست کیفیتش خیلی برام دراولویته ،شما چه تشکی روپیشنهاد میدید؟؟

    1. سرکار خانم مریم عزیز سلام

     تشک های رویا استاندارد هستند و همه با درجه کیفی بالا عرضه میشن. اما انتخاب تشک مناسب به شرایط شما و سلیقه خودتون بستگی داره. برای انتخاب تشک مناسب خودتون میتونین از مشاوره فنی ما هم استفاده کنین

 20. سلام. من دو روز قبل تشک بونل ۱ گرفتم . ولی احساس درد در قسمت پایین کمر میکنم با اینکه مشکل کمردرد خاصی نداشتم فقط گاهی کمرم درد میگرفت‌. وزنم ۶۰ کیلو و همسرم ۸۵ کیلو هستند‌‌ همسرم میگن مشکلی ندارن. میخواستم ببینم عوض کنم و تشک مدیکال ۲ بگیرم خوبه؟ آخه بعضی ها میگن تشک طبی برای افراد سالم کمر درد میاره درسته؟

  1. سرکار خانم شکر پور
   وقت بخیر و شادی
   تشک رویا بونل 1، یک تشک مناسب و پرفروش است و نباید برای شما مسئله ای ایجاد کند. در صورتی که احساس میکنید این تشک برای شما نرم است یا دیسک کمر دارید تشک مدیکال 2 برای شما مناسب است.
   ممکن است به خاطر تغییر تشک چنین احساسی داشته باشید. اگر بعد از یک هفته استفاده همچنان حس ناخوشایند داشتید برای مشاوره دقیق تر با ما تماس بگیرید.

   1. سلام. از پاسخ شما متشکرم. من هم دقیقا نمیدونم که به خاطر تغییر تشک هست یا نه. چون قبلا از تسک پنبه ای دست دوز استفاده میکردم. در ضمن برای تعویض تشک زیاد وقت ندارم. از نظر من درجه سفتی تقریبا شبیه مدیکال دو با میزان نرمی کمی بیش تر می باشد. ولی میگم شاید به خاطر وجود فنر متصل اذیت میشم. و اون تشک که کاملا طبی هست بهتر باشه. سوال دیگه ای دارم اینکه عمر تشک هایی مثل مدیکال ۲ به خاط اسفنجی بودن کوتاهه یا فرقی با نوع فنری نداره؟

    1. از ارتباط با شما خرسندیم
     تشک قبلی شما پنبه ای بوده و احتمالا درجه سفتی بیشتری داره، اما به احتمال زیاد تغییر جای خواب شما مسئله ساز شده و به احتمال زیاد بعد از 2 هفته بهش عادت میکنین.
     اما اگه نمی تونین تحملش کنین تشک رویا مدیکال 2 گزینه مناسبی هست.
     عمر تشک های اسفنجی ( سری مدیکال رویا) به طور کلی کمتر از تشک های فنری است.

     1. من هم تجربه مو به اشتراک میگذارم…وزنم 52 کیلو و بونل دو گرفتم…بونل دو برای کمر خوبه ولی برای دستهام تولید مشکل کرده و باعث کشیدگی تاندون مابین آرنج و بازوهام اون هم دو سه بار شده…برای خواب به پهلو هم سفته…

      کلا تشکهای رویا هر چقدر که شمارشون میره بالا نرمتر میشن یعنی بونل 4 نرمتر از بونل 2 هستش و

      یا اولترا 4 نرمترین بین اولتراهاست…

      الان یه سوال تخصصی دارم که آیا اولترا 4 از بونل دو نرمتره یا سفتتر؟….اسفنج به کار رفته در اون چندکیلو هستش؟

    1. علیرضا عزیز
     با سلام و عرض ادب
     تشک رویا اولترا پلاس یا مدیکال 3 رو از شرکت رویا بهتون پیشنهاد میدیم. شما کمر درد خاصی ندارین؟ دیسک یا گودی کمر؟

 21. سلام
  وقتتون بخیر
  من یه خوشخواب با ابعاد ۸۵×۱۸۵ سفارشی میخواستم
  ساکن کرج هم هستم
  برای کودک هم میخوام
  هم قیمت رو لطف کنید بگید که حدودا چقدر میشه
  هم اینکه راهنمایی کنید که کدوم مدل برای کودک و نوجوان مناسب هستش
  ممنون

  1. سلام وقتتون بخیر
   شرکت رویا تشک های نوجوان در سایز 180*80 موجود داره. و در صورت تشک سفارشی باید تغییر 10 سانتی باشه یعنی میتونین 190*90 سفارش بدین. شرکت چنین تغییری رو انجانم نمیده
   اگر نظر ما رو بخواین بدونین 5 سانتیمتر از هر طرف میشه 2 سانتیمتر فاصله که وقتی محافظ تشک و ملحفه استفاده میکنین اصلا به چشم نمیاد. سفارشی سازی کردن برای این تغییر کوجک مقرون به صرفه و معقول نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *