دسته‌بندی: ست لحاف

ست لحاف به مجموعه ای از روکش تشک (کاور) + روبالشی + لحاف دوخته شده گفته می شود.
لحاف دوخته شده یعنی پارچه و الیاف لایی آن دوخته شده باشند.
تفاوت ست لحاف با ست کاور لحاف این است که کاور لحاف فقط رویه و کاور لحاف است و باید داخا آن لحاف لایت گذاشته شود در حالی که لحاف نیازی به لحاف لایت ندارد و داخل آن الیاف قرار گرفته است.