تشک ویستر

فروش ویژه تشک ویستر

لیست قیمت تشک ویستر در 17 فروردین سال 1401 به روزرسانی شده است. آخرین لیست قیمت تشک ویستر به شرح زیر است:

تشک ویستر | کودک و نوجوان

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
مارینا نوجوان 80×180 2.808.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 20 5 سال
مارینا کودک 70×130 1.979.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 20 5 سال
ویستا نوجوان 80×180 0 تماس بگیرید فنری (متصل) 17 3 سال
ویستا نوجوان 70×160 0 تماس بگیرید فنری (متصل) 17 3 سال
ویستا کودک 70×130 0 تماس بگیرید فنری (متصل) 17 3 سال

تشک ویستر | یک نفره | 90*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
کرون ویستر 90×200 15.732.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 30 8 سال
کینگ ویستر 90×200 10.328.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 30 7 سال
ویس پاکت 90×200 8.471.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 28 7 سال
آوین نوین 90×200 5.074.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 25 7 سال
دکتر ویستر 90×200 5.471.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
دکتر ویستر ارتوپدیک 90×200 5.406.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
جیوا 90×200 3.803.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 26 6 سال
مارینا 90×200 3.176.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 5 سال
ناژین 90×200 2.627.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 4 سال
ویسکو ویستر 90×200 8.255.000 تماس بگیرید اسفنجی 28 7 سال
هورداپدیک 90×200 3.936.000 تماس بگیرید اسفنجی 18 2 سال

بنر محصولات حراج تشک

تشک ویستر | یک نفره | 100*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
کرون ویستر 100×200 17.513.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 30 8 سال
کینگ ویستر 100×200 11.477.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 30 8 سال
ویس پاکت 100×200 9.413.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 28 7 سال
آوین نوین 100×200 5.791.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 25 7 سال
دکتر ویستر 100×200 6.086.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
دکتر ویستر ارتوپدیک 100×200 5.955.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
جیوا 100×200 4.210.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 26 6 سال
مارینا 100×200 3.518.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 5 سال
ناژین 100×200 2.955.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 4 سال
ویسکو ویستر 100×200 9.173.000 تماس بگیرید اسفنجی 28 7 سال
هورداپدیک 100×200 4.388.000 تماس بگیرید اسفنجی 18 2 سال

تشک ویستر | یک ونیم نفره | 120*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
کرون ویستر 120×200 21.016.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 30 8 سال
کینگ ویستر 120×200 13.799.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 30 7 سال
ویس پاکت 120×200 11.318.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 28 7 سال
آوین نوین 120×200 6.627.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 25 7 سال
دکتر ویستر 120×200 7.295.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
دکتر ویستر ارتوپدیک 120×200 7.232.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
جیوا 120×200 5.078.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 26 6 سال
مارینا 120×200 4.255.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 5 سال
ناژین 120×200 3.524.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 4 سال
ویسکو ویستر 120×200 11.029.000 تماس بگیرید اسفنجی 28 7 سال
هورداپدیک 120×200 5.226.000 تماس بگیرید اسفنجی 18 2 سال

مشاوره رایگان تلفنی

مشاوره تخصصی بر اساس سال ها تجربه فروش به مشتریان براساس نیاز آنها و بهترین قیمت

حمل اکسپرس رایگان

بدون هیچ هزینه جانبی یا اضافی خرید کنید و در همان روز تحویل بگیرید (تهران، کرج و قم)

پرداخت در محل

زمان تحویل پرداخت کنید
(تهران، کرج، قم)

تحویل در زمان دلخواه شما

نگران زمان نباشید. هر زمان که بخواهید در یک بازه 3 ساعته محصول را تحویل شما می دهیم.
پیوسته با شما در ارتباط هستیم تا بدون دغدغه تحویل بگیرید.

تشک ویستر | دو نفره | 140*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
کرون ویستر 140×200 24.530.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 30 8 سال
کینگ ویستر 140×200 16.071.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 30 7 سال
ویس پاکت 140×200 13.182.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 28 7 سال
آوین نوین 140×200 7.582.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 25 7 سال
دکتر ویستر 140×200 8.499.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
دکتر ویستر ارتوپدیک 140×200 8.423.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
جیوا 140×200 5.893.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 26 6 سال
مارینا 140×200 4.930.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 5 سال
ناژین 140×200 4.110.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 4 سال
ویسکو ویستر 140×200 12.845.000 تماس بگیرید اسفنجی 28 7 سال
هورداپدیک 140×200 6.097.000 تماس بگیرید اسفنجی 18 2 سال

بنر لوگو حراج تشک

تشک ویستر | دو نفره کویین | 160*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
کرون ویستر 160×200 28.039.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 30 8 سال
کینگ ویستر 160×200 18.320.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 30 7 سال
ویس پاکت 160×200 15.026.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 28 7 سال
آوین نوین 160×200 8.657.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 25 7 سال
دکتر ویستر 160×200 9.719.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
دکتر ویستر ارتوپدیک 160×200 9.582.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
جیوا 160×200 6.708.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 26 6 سال
مارینا 160×200 5.676.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 5 سال
ناژین 160×200 4.687.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 4 سال
ویسکو ویستر 160×200 14.674.000 تماس بگیرید اسفنجی 28 7 سال
هورداپدیک 160×200 7.001.000 تماس بگیرید اسفنجی 18 2 سال

تشک ویستر | دو نفره کینگ | 180*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
کرون ویستر 180×200 31.592.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 30 8 سال
کینگ ویستر 180×200 20.657.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 30 7 سال
ویس پاکت 180×200 16.943.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 28 7 سال
آوین نوین 180×200 9.851.000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 25 7 سال
دکتر ویستر 180×200 10.938.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
دکتر ویستر ارتوپدیک 180×200 10.743.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
جیوا 180×200 7.635.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 26 6 سال
مارینا 180×200 6.352.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 5 سال
ناژین 180×200 5.226.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 4 سال
ویسکو ویستر 180×200 16.510.000 تماس بگیرید اسفنجی 28 7 سال
هورداپدیک 180×200 7.850.000 تماس بگیرید اسفنجی 18 2 سال

تشک ویستر | محافظ تشک

سایز قیمت مشخصات
90×200 537000 پارچه گردباف – پد نقش دوزی – دیواره پارچه
100×200 607000 پارچه گردباف – پد نقش دوزی – دیواره پارچه
120×200 650000 پارچه گردباف – پد نقش دوزی – دیواره پارچه
140×200 688000 پارچه گردباف – پد نقش دوزی – دیواره پارچه
160×200 763000 پارچه گردباف – پد نقش دوزی – دیواره پارچه
180×200 838000 پارچه گردباف – پد نقش دوزی – دیواره پارچه

تشک ویستر | تخت باکس

سایز قیمت قیمت ویژه مشخصات ارتفاع ضمانت
90×200 2.144.000 تماس بگیرید چرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت چوبی 30 سانتیمتر 1 سال
100×200 2.479.000 تماس بگیرید چرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت چوبی 30 سانتیمتر 1 سال
120×200 2.720.000 تماس بگیرید چرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت چوبی 30 سانتیمتر 1 سال
140×200 3.189.000 تماس بگیرید چرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت چوبی 30 سانتیمتر 1 سال
160×200 3.577.000 تماس بگیرید چرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت چوبی 30 سانتیمتر 1 سال
180×200 3.993.000 تماس بگیرید چرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت چوبی 30 سانتیمتر 1 سال
سایز قیمت قیمت ویژه مشخصات ارتفاع ضمانت
90×200 6.847.000 تماس بگیرید چرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت فلزی 35 سانتیمتر 1 سال
120×200 7.571.000 تماس بگیرید چرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت فلزی 35 سانتیمتر 1 سال
140×200 9.246.000 تماس بگیرید چرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت فلزی 35 سانتیمتر 1 سال
160×200 10.854.000 تماس بگیرید چرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت فلزی 35 سانتیمتر 1 سال

درباره تشک ویستر

تشک ویستر یکی از برندهای مطرح در صنعت کالای خواب در ایران است که نزدیک به 2 دهه به فعالیت در این حوزه مشغول می باشد. شرکت محصولاتی نظیر :

 1. تشک
 2. تخت باکس
 3. سرویس خواب
 4. بالش
 5. محافظ تشک ویستر
 6. لحاف لایت
 7. ست ملحفه

را با بالاترین کیفیت و و با به روز ترین ماشین آلات اروپایی طراحی و تولید می کند. این شرکت بالاترین استانداردهای روز را از جمله:

داشته که به روز ترین مجموعه کارخانجات صنعت تبدیل شده است.

معرفی تشک های ویستر

ویستر 3 نوع تشک فنری منفصل (Pocket spring)، فنری و اسفنجی (بدون فنر) را تولید می کند:

 1. کرون ویستر
 2. ویس پاکت
 3. آوین نوین
 1. دکتر ویستر
 2. دکتر ویستر ارتوپدیک
 3. جیوا
 4. مارینا
 5. ناژین
 1. ویسکو ویستر
 2. هورداپدیک

هرکدام از این مدل ها مناسب برای سیلقه ها و مشخصات خاصی است که بسته به ملاحظات پزشکی، وزن، بودجه، میزان درجه سفتی مورد پسند و … توصیه می شود.

خرید اینترنتی تشک ویستر

برای خرید غیر حضوری می توانید با ما تماس بگیرید و مشاوره بگیرید و با اطمینان سفارش دهید و در همان روز در تهران تحویل بگیرید، هزینه حمل پرداخت نکنید و پس از تحویل پرداخت نمایید و در صورت هرگونه مسئله ای از خدمات پس از فروش ما استفاده نمایید.

22 پاسخ

  1. احمد عزیز
   باسلام و احترام
   تشک دکتر ویستر ارتوپدیک فنر دارد ولی درجه سفتی بالای متوسط داره
   تحمل وزن 120 کیلوگرم رو هم داره
   اما اگر ملاحظه ای غیر از وزن هم دارین مثل دیسک کمر یا قوس کمر بهش توجه کنین

 1. سلام همسرم ۱۲۰ کیلو هست تشکی میخوام ک نه سفت باشه و نه خیلی نرم همچنین از کیفیت بالایی برخوردار باشه.تشک های با قطر زیاد رو بیشتر میپسندم.شما چه مدلی رو پیشنهاد میکنید؟

  1. خانم الیکا عزیز
   سلام و وقت بخیر
   همسرتون دیسک یا گودی کمر ندارن؟ ارتفاع بلند در بین تشک های ویستر 28 سانتیمتر هست که مناسب برای شما باشه مثل تشک دکتر ویستر ارتوپدیک
   اما برای ارتفاع 30 سانتیمتر و بالاتر اگه تشک مناسب بخواین از برندهای دیگه می تونین انتخاب کنین

 2. سلام من وزنم سبک هست و دیسک کمر دارم
  ی تشک طبی بدون فنر و خیلی سبک میخوام چون تختم باکس دار هست و بالا و پایین دادن جک تخت به عهده خودم هست
  شما تشک هورداپدیک رو‌پیشنهاد می کنید؟

  1. خانم منا عزیز
   سلام و وقت بخیر

   بله برای دیسک کمر تشک طبی بدون فنر مناسب هستن و هورداپدیک یک تشک طبی و با وزن نسبی پایین هست.

 3. سلام خسته نباشید
  من شوهرم کمر درد شدید داره تخت خریدم ولی تشک خوشخواب نه!
  میگه باید طبی باشه تا من بتونم بخوابم پیشنهاد شما کدوم یک از تشکها هست .خیلی ممنون

  1. خانم مینا عزیز
   سلام و وقت خوش
   اگه به خوابیدن روی جای سفت مثل زمین راحت هستن، تشک های طبی بدون فنر براشون مناسب هست. اما اگه وزن بالایی ندارن تشک های طبی فنری که درجه سفتی متوسط رو به بالا دارن هم براشون میتونه مناسب باشه
   در هر صورت آرزوی سلامتی و خوشی پایدار داریم براتون

 4. سلام.
  تشک ویستر نخرید، مدل دکتر ویستر ارتوپدیک رو گرفتیم، درست هم استفاده کردیم، دوسال نشده، فنر در بخش وسط تشک (محل نشیمن) کمی خوابیده…
  ویستر نخرید!
  ویستر نخرید!
  ویستر نخرید!

 5. آقا ما ناراضی هستیم هیچ کس جوابگو نیست تو بخش گارانتی وقت فروش هم میگید ۷ سال گارانتی داریم در صورتی که همش مارو به هم پاس دادن و جوابگو نبودن

   1. برادر، ویستر گرفتم ارتوپدیک، درست استفاده کردم، هر 6 ماه پشت رو کردم، 3 ماه سر و ته کردم. وزن بنده هم نرماله… فنر در بخش میانی تشک تا حدی فرو رفته….
    جنس دیگه بفروشین،

    1. جناب علی عزیز
     سلام و وقت بخیر

     هر محصولی ممکنه به لحاظ فنی دچار اشکال بشه، اما خدمات پس از فروش و تضمین کیفیت برای همین مواد هست. شما میتونین از خدمات پس از فروش تشک ویستر استفاده کنین.
     اما در مورد کیفیت و تبلیغ ما هر آنچه شرکت ها در کاتالوگ ها و شیت های فنی و نمونه ها ارائه می کنن رو بیان می کنیم ما چیزی بیشتر از واقعیت اعلام نمی کنیم.
     لازم هست خدمتتون یادآوری کنیم که ممکنه هر محصولی برای یک شخص نامناسب و برای دیگری خوب باشه. به همین دلیل شرکت ها در محصولاتشون تفاوت دارن

 6. سلام و خسته نباشید من از تشک دکتر ویستر ارتوپدیم نوین استتفاده میکنم. مدتی است که وقتی روی تشک میخوابم دچار درد شانه میشوم چون دیسک گردن دارم مجبورم به پشت بخوابم و این باعث میشه اکثر شبها از درد کتف بیدار بشم. پیشنهادی برای عوض کردن تشک دارید. ممنون میشوم اگر راهنمایی بفرمایید.

  1. سلام و ممنون از لطفتون
   اینطور که از صحبت های شما متوجه شدیم، طرز خوابیدن شما مسئله است. شما با مسئله ای درمورد خود تشک مواجهه نیستین
   پیشنهاد میکنیم از بالش های طبی استفاده کنین به خصوص چون آرتروز گردن هم دارین
   امیدواریم هرچه سریعتر بهبود پیدا کنین

 7. سلام
  تشک دکتر ویستر یا ویسکو ویستر برای کسی که تابحال از تخت استفاده نکرده و روی زمین خوابیده مناسبه؟
  پیشنهاد شما چیه؟
  ممنون از راهنماییتون…

  1. سلام
   برای کسی که روی زمین استراحت میکرده، تشکی با درجه سفتی بالا رو توصیه می کنیم. هم تشک دکتر ویستر و هم ویسکو مناسب هستن به خصوص که هردو یک طرف سفت و یک طرف نرم تر دارند و امکان انتخاب میده. اما برای یه پیشنهاد بی نقص لازمه وزن و همین طور ملاحظات درمانی (درصورت دیسک یا گودی کمر) شخص استفاده کننده رو مورد توجه قرار داد.

  1. جناب خالدی عزیز برای شما که دیسک کمر دارین باید از سری تشک های بدون فنر و با اسکلت اسفنجی استفاده کنین.
   تشک ویستر تشک های ویسکو ویستر و هورداپدیک رو داره که بدون فنر هستن.
   بسته به سایز انتخابی شما داره قیمت ها ولی هر دو مدل زیر 5 میلیون تومان هستن.
   با تشکر از توجه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *