تشک ویستر

فروش ویژه تشک ویستر

لیست قیمت تشک ویستر در 22 تیرماه سال 1400 به روزرسانی شده است. آخرین لیست قیمت تشک ویستر به شرح زیر است:

تشک ویستر | کودک و نوجوان

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
مارینا نوجوان80×1801.943.000تماس بگیریدفنری (متصل)205 سال
مارینا کودک70×1301.369.000تماس بگیریدفنری (متصل)205 سال
ویستا نوجوان80×1800تماس بگیریدفنری (متصل)173 سال
ویستا نوجوان70×1600تماس بگیریدفنری (متصل)173 سال
ویستا کودک70×1300تماس بگیریدفنری (متصل)173 سال

تشک ویستر | یک نفره | 90*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
کرون ویستر90×20013.110.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)308 سال
ویس پاکت90×2006.775.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)287 سال
آوین نوین90×2004.059.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)257 سال
دکتر ویستر90×2004.308.000تماس بگیریدفنری (متصل)287 سال
دکتر ویستر ارتوپدیک90×2004.257.000تماس بگیریدفنری (متصل)287 سال
جیوا90×2002.673.000تماس بگیریدفنری (متصل)266 سال
مارینا90×2002.198.000تماس بگیریدفنری (متصل)255 سال
ناژین90×2001.818.000تماس بگیریدفنری (متصل)254 سال
ویسکو ویستر90×2006.604.000تماس بگیریداسفنجی287 سال
هورداپدیک90×2002.724.000تماس بگیریداسفنجی182 سال
بنر محصولات حراج تشک

تشک ویستر | یک نفره | 100*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
کرون ویستر100×20014.594.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)308 سال
ویس پاکت100×2007.531.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)287 سال
آوین نوین100×2004.633.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)257 سال
دکتر ویستر100×2004.792.000تماس بگیریدفنری (متصل)287 سال
دکتر ویستر ارتوپدیک100×2004.689.000تماس بگیریدفنری (متصل)287 سال
جیوا100×2002.960.000تماس بگیریدفنری (متصل)266 سال
مارینا100×2002.435.000تماس بگیریدفنری (متصل)255 سال
ناژین100×2002.045.000تماس بگیریدفنری (متصل)254 سال
ویسکو ویستر100×2007.338.000تماس بگیریداسفنجی287 سال
هورداپدیک100×2003.037.000تماس بگیریداسفنجی182 سال

تشک ویستر | یک ونیم نفره | 120*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
کرون ویستر120×20017.513.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)308 سال
ویس پاکت120×2009.054.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)287 سال
آوین نوین120×2005.301.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)257 سال
دکتر ویستر120×2005.744.000تماس بگیریدفنری (متصل)287 سال
دکتر ویستر ارتوپدیک120×2005.694.000تماس بگیریدفنری (متصل)287 سال
جیوا120×2003.570.000تماس بگیریدفنری (متصل)266 سال
مارینا120×2002.945.000تماس بگیریدفنری (متصل)255 سال
ناژین120×2002.439.000تماس بگیریدفنری (متصل)254 سال
ویسکو ویستر120×2008.823.000تماس بگیریداسفنجی287 سال
هورداپدیک120×2003.617.000تماس بگیریداسفنجی182 سال

مشاوره رایگان تلفنی

مشاوره تخصصی بر اساس سال ها تجربه فروش به مشتریان براساس نیاز آنها و بهترین قیمت

حمل اکسپرس رایگان

بدون هیچ هزینه جانبی یا اضافی خرید کنید و در همان روز تحویل بگیرید
(تهران، کرج و قم)

پرداخت در محل

زمان تحویل پرداخت کنید
(تهران، کرج، قم)

تحویل در زمان دلخواه شما

نگران زمان نباشید. هر زمان که بخواهید در یک بازه 3 ساعته محصول را تحویل شما می دهیم. پیوسته با شما در ارتباط هستیم تا بدون دغدغه تحویل بگیرید.

تشک ویستر | دو نفره | 140*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
کرون ویستر140×20020.442.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)308 سال
ویس پاکت140×20010.545.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)287 سال
آوین نوین140×2006.066.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)257 سال
دکتر ویستر140×2006.692.000تماس بگیریدفنری (متصل)287 سال
دکتر ویستر ارتوپدیک140×2006.632.000تماس بگیریدفنری (متصل)287 سال
جیوا140×2004.143.000تماس بگیریدفنری (متصل)266 سال
مارینا140×2003.412.000تماس بگیریدفنری (متصل)255 سال
ناژین140×2002.844.000تماس بگیریدفنری (متصل)254 سال
ویسکو ویستر140×20020.442.000تماس بگیریداسفنجی287 سال
هورداپدیک140×2004.220.000تماس بگیریداسفنجی182 سال
بنر لوگو حراج تشک

تشک ویستر | دو نفره کویین | 160*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
کرون ویستر160×20023.365.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)308 سال
ویس پاکت160×20012.021.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)287 سال
آوین نوین160×2006.926.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)257 سال
دکتر ویستر160×2007.652.000تماس بگیریدفنری (متصل)287 سال
دکتر ویستر ارتوپدیک160×2007.545.000تماس بگیریدفنری (متصل)287 سال
جیوا160×2004.716.000تماس بگیریدفنری (متصل)266 سال
مارینا160×2003.929.000تماس بگیریدفنری (متصل)255 سال
ناژین160×2003.244.000تماس بگیریدفنری (متصل)254 سال
ویسکو ویستر160×20011.739.000تماس بگیریداسفنجی287 سال
هورداپدیک160×2004.846.000تماس بگیریداسفنجی182 سال

تشک ویستر | دو نفره کینگ | 180*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
کرون ویستر180×20026.326.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)308 سال
ویس پاکت180×20013.555.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)287 سال
آوین نوین180×2007.881.000تماس بگیریدفنرمنفصل (پاکتی)257 سال
دکتر ویستر180×2008.613.000تماس بگیریدفنری (متصل)287 سال
دکتر ویستر ارتوپدیک180×2008.459.000تماس بگیریدفنری (متصل)287 سال
جیوا180×2005.368.000تماس بگیریدفنری (متصل)266 سال
مارینا180×2004.396.000تماس بگیریدفنری (متصل)255 سال
ناژین180×2003.617.000تماس بگیریدفنری (متصل)254 سال
ویسکو ویستر180×20013.208.000تماس بگیریداسفنجی287 سال
هورداپدیک180×2005.433.000تماس بگیریداسفنجی182 سال

تشک ویستر | محافظ تشک

سایزقیمتمشخصات
90×200537000پارچه گردباف - پد نقش دوزی - دیواره پارچه
100×200607000پارچه گردباف - پد نقش دوزی - دیواره پارچه
120×200650000پارچه گردباف - پد نقش دوزی - دیواره پارچه
140×200687000پارچه گردباف - پد نقش دوزی - دیواره پارچه
160×200763000پارچه گردباف - پد نقش دوزی - دیواره پارچه
180×200838000پارچه گردباف - پد نقش دوزی - دیواره پارچه

تشک ویستر | تخت باکس

سایزقیمتقیمت ویژهمشخصاتارتفاعضمانت
90×2002.145.000تماس بگیریدچرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت چوبی30 سانتیمتر1 سال
100×2002.505.000تماس بگیریدچرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت چوبی30 سانتیمتر1 سال
120×2002.760.000تماس بگیریدچرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت چوبی30 سانتیمتر1 سال
140×2003.195.000تماس بگیریدچرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت چوبی30 سانتیمتر1 سال
160×2003.600.000تماس بگیریدچرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت چوبی30 سانتیمتر1 سال
180×2004.050.000تماس بگیریدچرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت چوبی30 سانتیمتر1 سال
سایزقیمتقیمت ویژهمشخصاتارتفاعضمانت
90×2005010000تماس بگیریدچرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت فلزی35 سانتیمتر1 سال
120×2005550000تماس بگیریدچرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت فلزی35 سانتیمتر1 سال
140×2006750000تماس بگیریدچرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت فلزی35 سانتیمتر1 سال
160×2007950000تماس بگیریدچرم (رنگ انتخابی) | پایه چوبی | اسکلت فلزی35 سانتیمتر1 سال

درباره تشک ویستر

تشک ویستر یکی از برندهای مطرح در صنعت کالای خواب در ایران است که نزدیک به 2 دهه به فعالیت در این حوزه مشغول می باشد. شرکت محصولاتی نظیر :

 1. تشک
 2. تخت باکس
 3. سرویس خواب
 4. بالش
 5. محافظ تشک ویستر
 6. لحاف لایت
 7. ست ملحفه

را با بالاترین کیفیت و و با به روز ترین ماشین آلات اروپایی طراحی و تولید می کند. این شرکت بالاترین استانداردهای روز را از جمله:

 • نشان ملی استاندارد ایران
 • Iso 9001:2008
 • Iso 14001:2004
 • Iso 18001:2007
 • تاییدیه حامی نظام سلامت
 • تاییدیه نظام پزشکی ایران
 • و …

داشته که به روز ترین مجموعه کارخانجات صنعت تبدیل شده است.

معرفی تشک های ویستر

ویستر 3 نوع تشک فنری منفصل (Pocket spring)، فنری و اسفنجی (بدون فنر) را تولید می کند:

 • مدل های تشک فنری منفصل (Pocket spring)
 1. کرون ویستر
 2. ویس پاکت
 3. آوین نوین
 • مدل های تشک فنری متصل
 1. دکتر ویستر
 2. دکتر ویستر ارتوپدیک
 3. جیوا
 4. مارینا
 5. ناژین
 • مدل های اسفنجی (طبی/ مدیکال)
 1. ویسکو ویستر
 2. هورداپدیک

هرکدام از این مدل ها مناسب برای سیلقه ها و مشخصات خاصی است که بسته به ملاحظات پزشکی، وزن، بودجه، میزان درجه سفتی مورد پسند و … توصیه می شود.

خرید اینترنتی تشک ویستر

برای خرید غیر حضوری می توانید با ما تماس بگیرید و مشاوره بگیرید و با اطمینان سفارش دهید و در همان روز در تهران تحویل بگیرید، هزینه حمل پرداخت نکنید و پس از تحویل پرداخت نمایید و در صورت هرگونه مسئله ای از خدمات پس از فروش ما استفاده نمایید.

21 پاسخ

  1. احمد عزیز
   باسلام و احترام
   تشک دکتر ویستر ارتوپدیک فنر دارد ولی درجه سفتی بالای متوسط داره
   تحمل وزن 120 کیلوگرم رو هم داره
   اما اگر ملاحظه ای غیر از وزن هم دارین مثل دیسک کمر یا قوس کمر بهش توجه کنین

 1. سلام همسرم ۱۲۰ کیلو هست تشکی میخوام ک نه سفت باشه و نه خیلی نرم همچنین از کیفیت بالایی برخوردار باشه.تشک های با قطر زیاد رو بیشتر میپسندم.شما چه مدلی رو پیشنهاد میکنید؟

  1. خانم الیکا عزیز
   سلام و وقت بخیر
   همسرتون دیسک یا گودی کمر ندارن؟ ارتفاع بلند در بین تشک های ویستر 28 سانتیمتر هست که مناسب برای شما باشه مثل تشک دکتر ویستر ارتوپدیک
   اما برای ارتفاع 30 سانتیمتر و بالاتر اگه تشک مناسب بخواین از برندهای دیگه می تونین انتخاب کنین

 2. سلام من وزنم سبک هست و دیسک کمر دارم
  ی تشک طبی بدون فنر و خیلی سبک میخوام چون تختم باکس دار هست و بالا و پایین دادن جک تخت به عهده خودم هست
  شما تشک هورداپدیک رو‌پیشنهاد می کنید؟

  1. خانم منا عزیز
   سلام و وقت بخیر

   بله برای دیسک کمر تشک طبی بدون فنر مناسب هستن و هورداپدیک یک تشک طبی و با وزن نسبی پایین هست.

 3. سلام خسته نباشید
  من شوهرم کمر درد شدید داره تخت خریدم ولی تشک خوشخواب نه!
  میگه باید طبی باشه تا من بتونم بخوابم پیشنهاد شما کدوم یک از تشکها هست .خیلی ممنون

  1. خانم مینا عزیز
   سلام و وقت خوش
   اگه به خوابیدن روی جای سفت مثل زمین راحت هستن، تشک های طبی بدون فنر براشون مناسب هست. اما اگه وزن بالایی ندارن تشک های طبی فنری که درجه سفتی متوسط رو به بالا دارن هم براشون میتونه مناسب باشه
   در هر صورت آرزوی سلامتی و خوشی پایدار داریم براتون

 4. سلام.
  تشک ویستر نخرید، مدل دکتر ویستر ارتوپدیک رو گرفتیم، درست هم استفاده کردیم، دوسال نشده، فنر در بخش وسط تشک (محل نشیمن) کمی خوابیده…
  ویستر نخرید!
  ویستر نخرید!
  ویستر نخرید!

 5. آقا ما ناراضی هستیم هیچ کس جوابگو نیست تو بخش گارانتی وقت فروش هم میگید ۷ سال گارانتی داریم در صورتی که همش مارو به هم پاس دادن و جوابگو نبودن

   1. برادر، ویستر گرفتم ارتوپدیک، درست استفاده کردم، هر 6 ماه پشت رو کردم، 3 ماه سر و ته کردم. وزن بنده هم نرماله… فنر در بخش میانی تشک تا حدی فرو رفته….
    جنس دیگه بفروشین،

    1. جناب علی عزیز
     سلام و وقت بخیر

     هر محصولی ممکنه به لحاظ فنی دچار اشکال بشه، اما خدمات پس از فروش و تضمین کیفیت برای همین مواد هست. شما میتونین از خدمات پس از فروش تشک ویستر استفاده کنین.
     اما در مورد کیفیت و تبلیغ ما هر آنچه شرکت ها در کاتالوگ ها و شیت های فنی و نمونه ها ارائه می کنن رو بیان می کنیم ما چیزی بیشتر از واقعیت اعلام نمی کنیم.
     لازم هست خدمتتون یادآوری کنیم که ممکنه هر محصولی برای یک شخص نامناسب و برای دیگری خوب باشه. به همین دلیل شرکت ها در محصولاتشون تفاوت دارن

 6. سلام و خسته نباشید من از تشک دکتر ویستر ارتوپدیم نوین استتفاده میکنم. مدتی است که وقتی روی تشک میخوابم دچار درد شانه میشوم چون دیسک گردن دارم مجبورم به پشت بخوابم و این باعث میشه اکثر شبها از درد کتف بیدار بشم. پیشنهادی برای عوض کردن تشک دارید. ممنون میشوم اگر راهنمایی بفرمایید.

  1. سلام و ممنون از لطفتون
   اینطور که از صحبت های شما متوجه شدیم، طرز خوابیدن شما مسئله است. شما با مسئله ای درمورد خود تشک مواجهه نیستین
   پیشنهاد میکنیم از بالش های طبی استفاده کنین به خصوص چون آرتروز گردن هم دارین
   امیدواریم هرچه سریعتر بهبود پیدا کنین

 7. سلام
  تشک دکتر ویستر یا ویسکو ویستر برای کسی که تابحال از تخت استفاده نکرده و روی زمین خوابیده مناسبه؟
  پیشنهاد شما چیه؟
  ممنون از راهنماییتون…

  1. سلام
   برای کسی که روی زمین استراحت میکرده، تشکی با درجه سفتی بالا رو توصیه می کنیم. هم تشک دکتر ویستر و هم ویسکو مناسب هستن به خصوص که هردو یک طرف سفت و یک طرف نرم تر دارند و امکان انتخاب میده. اما برای یه پیشنهاد بی نقص لازمه وزن و همین طور ملاحظات درمانی (درصورت دیسک یا گودی کمر) شخص استفاده کننده رو مورد توجه قرار داد.

  1. جناب خالدی عزیز برای شما که دیسک کمر دارین باید از سری تشک های بدون فنر و با اسکلت اسفنجی استفاده کنین.
   تشک ویستر تشک های ویسکو ویستر و هورداپدیک رو داره که بدون فنر هستن.
   بسته به سایز انتخابی شما داره قیمت ها ولی هر دو مدل زیر 5 میلیون تومان هستن.
   با تشکر از توجه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *