Homeتشک طبی

تشک طبی

تشک طبی در ایران به تشک خوب اطلاق می شود اما در بحث پزشکی تشکی که مناسب برای کسانی که دیسک کمر دارند یا سال خورده هستند مناسب هستند. اما تشک طبی برای همه مناسب است؟

برای آکاهی از اینکه تشک طبی چیست و چرا باید تشک بخرید یا نه مطلب زیر را بخوانید:

خرید تشک طبی مناسب دیسک کمر

تشک های طبی درجه سفتی بیشتری نسبت به انواع فنری تشک داشته و بیشتر پزشکان برای کسانی که بیماری های عضلانی و استخوانی دارند و همچنین برای سالمندان تجویز می کنند.

تشک طبی به تشک هایی اطلاق می شود که در سازه آنها فقط اسفنج استفاده شده و هیچ فنری در طراحی و تولید آنها به کار نمی‌رود.

تشک های طبی نیز خود براساس تراکم اسفنج سازه خود درجه سختی و ضمانت های مختلفی دارند.

برای خرید تشک طبی و امکان مشاوره تلفنی با ما تماس بگیرید:

B E D S A L E . i r

بهترین برندها | بهترین قیمت ها | بهترین سرویس

bedsale logo

0912-972-5363

0910-201-4753

021-2842-3448

تشک طبی رویا

تشک های طبی رویا که به سری تشک مدیکال رویا نیز در بازار معروف هستند خود شامل چندین مدل هستند:

  • تشک رویا مدیکال پلاس
  • تشک رویا مدیکال 1
  • تشک رویا مدیکال 2
  • تشک رویا مدیکال 3
  • تشک رویا مدیکال 4

تشک های طبی براساس اسفنج استفاده شده قیمت ها و ضمانت های مختلفی دارند. تشک های طبی رویا از 1 تا شش سال تضمین کیفیت دارند. جدیدترین تشک رویا ، تشک رویا مدیکال پلاس است که در آذر 98 به بازار عرضه شده است. تشکی با 35 سانتیمتر ارتفاع و 6 سال تضمین کیفیت، استفاده از اسفنج برش خورده و استفاده از اسفنج تولید جدید HR از دیگر ویژگی های این مدل جدید تشک رویا است.

تشک طبی خوشخواب

تشک خوشخواب تنها یک تشک طبی در سبد خود دارد و آن هم تشک آلینا طبی است. این تشک از اسکلت اسفنج فشرده در ساختار خود بهره می برد که باعث درجه سفتی بالاتر این تشک نسبت به همتایان خود شده است. آلینا طبی 3 سال تضمین کیفیت دارد.

تشک طبی ویستر

تشک ویستر 2 تشک در دسته تشک های طبی خود دارد:

  • تشک ویسکو ویستر
  • تشک هورداپدیک

تشک ویسکو ویستر در رده خود تشک شاخصی است که ویژگی خاص آن داشتن یک لایه مموری فوم است.

تشک طبی یک نفره | 90×200

برندمدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک خوشخوابآلینا طبی90×2002.800.000تماس بگیریداسفنجی213 سال
تشک رویاتشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس90×2007.324.000تماس بگیریداسفنجی356 سال
تشک رویامدیکال 1 +محافظ ضدآب90×2004.550.000تماس بگیریداسفنجی285 سال
تشک رویامدیکال 2 +محافظ ضدآب90×2003.828.000تماس بگیریداسفنجی215 سال
تشک رویامدیکال 3 +محافظ ضدآب90×2003.392.000تماس بگیریداسفنجی225 سال
تشک رویا مدیکال 490×2002.630.000تماس بگیریداسفنجی214 سال
تشک ویسترویسکو ویستر90×2006.604.000تماس بگیریداسفنجی287 سال
تشک ویسترهورداپدیک90×2002.724.000تماس بگیریداسفنجی182 سال


تشک طبی یک نفره | 100×200

برندمدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک خوشخوابآلینا طبی100×2003.100.000تماس بگیریداسفنجی213 سال
تشک رویاتشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس100×2008.139.000تماس بگیریداسفنجی356 سال
تشک رویامدیکال 1 +محافظ ضدآب100×2005.056.000تماس بگیریداسفنجی285 سال
تشک رویامدیکال 2 +محافظ ضدآب100×2004.253.000تماس بگیریداسفنجی215 سال
تشک رویامدیکال 3 +محافظ ضدآب100×2003.768.000تماس بگیریداسفنجی225 سال
تشک رویامدیکال 4100×2002.921.000تماس بگیریداسفنجی214 سال
تشک ویسترویسکو ویستر100×2007.338.000تماس بگیریداسفنجی287 سال
تشک ویسترهورداپدیک100×2003.037.000تماس بگیریداسفنجی182 سال


تشک طبی یک ونیم نفره | 120×200

برندمدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک خوشخوابآلینا طبی120×2003.700.000تماس بگیریداسفنجی213 سال
تشک رویاتشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس120×2009.766.000تماس بگیریداسفنجی356 سال
تشک رویامدیکال 1 +محافظ ضدآب120×2006.066.000تماس بگیریداسفنجی285 سال
تشک رویامدیکال 2 +محافظ ضدآب120×2005.103.000تماس بگیریداسفنجی215 سال
تشک رویامدیکال 3 +محافظ ضدآب120×2004.522.000تماس بگیریداسفنجی225 سال
تشک رویامدیکال 4100×2003.505.000تماس بگیریداسفنجی214 سال
تشک ویسترویسکو ویستر120×2008.823.000تماس بگیریداسفنجی287 سال
تشک ویسترهورداپدیک120×2003.617.000تماس بگیریداسفنجی182 سال


تشک طبی دو نفره | 140×200

برندمدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک خوشخوابآلینا طبی140×2004.400.000تماس بگیریداسفنجی213 سال
تشک رویاتشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس140×20011.394.000تماس بگیریداسفنجی356 سال
تشک رویامدیکال 1 +محافظ ضدآب140×2007.077.000تماس بگیریداسفنجی265 سال
تشک رویامدیکال 2 +محافظ ضدآب140×2005.955.000تماس بگیریداسفنجی215 سال
تشک رویامدیکال 3 +محافظ ضدآب140×2005.276.000تماس بگیریداسفنجی225 سال
تشک رویامدیکال 4100×2004.090.000تماس بگیریداسفنجی214 سال
تشک ویسترویسکو ویستر140×20020.442.000تماس بگیریداسفنجی287 سال
تشک ویسترهورداپدیک140×2004.220.000تماس بگیریداسفنجی182 سال


تشک طبی دو نفره کویین | 160×200

برندمدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک خوشخوابآلینا طبی160×2005.000.000تماس بگیریداسفنجی213 سال
تشک رویاتشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس160×20013.022.000تماس بگیریداسفنجی356 سال
تشک رویامدیکال 1 +محافظ ضدآب160×2008.088.000تماس بگیریداسفنجی285 سال
تشک رویامدیکال 2 +محافظ ضدآب160×2006.804.000تماس بگیریداسفنجی215 سال
تشک رویامدیکال 3 +محافظ ضدآب160×2006.029.000تماس بگیریداسفنجی225 سال
تشک رویامدیکال 4100×2004.675.000تماس بگیریداسفنجی214 سال
تشک ویسترویسکو ویستر160×20011.739.000تماس بگیریداسفنجی287 سال
تشک ویسترهورداپدیک160×2004.846.000تماس بگیریداسفنجی182 سال


تشک طبی دو نفره کینگ | 180×200

برندمدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک خوشخوابآلینا طبی180×2005.600.000تماس بگیریداسفنجی213 سال
تشک رویاتشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس180×20014.649.000تماس بگیریداسفنجی356 سال
تشک رویامدیکال 1 +محافظ ضدآب180×2009.101.000تماس بگیریداسفنجی285 سال
تشک رویامدیکال 2 +محافظ ضدآب180×2007.657.000تماس بگیریداسفنجی215 سال
تشک رویامدیکال 3 +محافظ ضدآب180×2006.785.000تماس بگیریداسفنجی225 سال
تشک رویامدیکال 4100×2005.259.000تماس بگیریداسفنجی214 سال
تشک ویسترویسکو ویستر180×20013.208.000تماس بگیریداسفنجی287 سال
تشک ویسترهورداپدیک180×2005.433.000تماس بگیریداسفنجی182 سال


تشک طبی دو نفره کالیفرنیا | 200×200

برندمدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک خوشخوابآلینا طبی200×2006.200.000تماس بگیریداسفنجی213 سال
تشک رویاتشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس200×20016.276.000تماس بگیریداسفنجی356 سال
تشک رویامدیکال 1 +محافظ ضدآب200×20010.111.000تماس بگیریداسفنجی285 سال
تشک رویامدیکال 2 +محافظ ضدآب200×2008.506.000تماس بگیریداسفنجی215 سال
تشک رویامدیکال 3 +محافظ ضدآب200×2007.537.000تماس بگیریداسفنجی225 سال
تشک رویامدیکال 4100×2005.843.000تماس بگیریداسفنجی214 سال

خرید اینترنتی تشک طبی

بعد از مشخص شدن نیاز به تشک طبی می توانید مدل مناسب خود را با بررسی اطلاعات در اینترنت و گرفتن مشاوره از همکاران فروش انتخاب کنید.

پس از ثبت سفارش در کمترین زمان ممکن تشک خود را تحویل بگیرید. امکان پرداخت در محل برای تهران، کرج و قم نیز وجود دارد.

تشک طبی برای چه کسانی مناسب نیست؟

تشک طبی برای کسانی که گودی کمر دارند باعث ناراحتی می شود. در واقع کسانی که گودی کمر دارند باید از تشک های با درجه نرمی بیشتر استفاده کنند که هنگام خواب گودی کمرشان پر شود.

بهترین نوع تشک برای گودی کمر، تشک های دارای لایه مموری فوم هستند که متناسب با فرو رفتگی بدن با آن شکل می‌گیرد.

درباره ما

ما یک گروه تامین کننده و فروش  تشک و کالای خواب در کشور عزیزمان ایران هستیم. می خواهیم محصولات با کیفیت بالا را به بهترین قیمت به شما عرضه کنیم، کاری که سالهاست برای آن تلاش می‌کنیم. همچنین یک سرویس خوب شامل تحویل به موقع و سریع و خدمات پس از فروش را وظیفه خود می‌دانیم.

راه های ارتباطی

انبار: تهران – یافت آباد
تلفن : 5343-972-0912
تلفن : 28423448-021