دسته‌بندی: تشک گرین رست

گرین رست اقدام به تولید و عرضه جدیدترین برند تشک ایران با سابقه 5 سال در صنعت کالای خواب در ایران کرده است.

گرین رست با تولید بیش از 10 مدل تشک در انواع :

  • تشک طبی
  • تشک فنری متصل
  • تشک فنر منفصل

توانسته تمام سلایق را در برگیرد.

استفاده از بهترین مواد اولیه، طراحی محصول‌های تخصصی و عرضه با بهترین قیمت نسبت به کیفیت حمله تمام عیاری به بازار تشک در ایران کرده است.

تشک گرین رست مدل چریش

تشک گرین رست مدل آلپاین تشک گرین رست آلپاین، از سری تشک های رده اقتصادی با اسکلت فنری منفصل تقویت شده و پر تراکم است

تشک گرین رست مدل پارادوکس

تشک گرین رست مدل آلپاین تشک گرین رست آلپاین، از سری تشک های رده اقتصادی با اسکلت فنری منفصل تقویت شده و پر تراکم است

تشک گرین رست مدل چانکی

تشک گرین رست مدل آلپاین تشک گرین رست آلپاین، از سری تشک های رده اقتصادی با اسکلت فنری منفصل تقویت شده و پر تراکم است

تشک گرین رست مدل اکسیر

تشک گرین رست مدل آلپاین تشک گرین رست آلپاین، از سری تشک های رده اقتصادی با اسکلت فنری منفصل تقویت شده و پر تراکم است

تشک گرین رست مدل مالیبو

تشک گرین رست مدل آلپاین تشک گرین رست آلپاین، از سری تشک های رده اقتصادی با اسکلت فنری منفصل تقویت شده و پر تراکم است

تشک گرین رست مدل اونیکس

تشک گرین رست مدل آلپاین تشک گرین رست آلپاین، از سری تشک های رده اقتصادی با اسکلت فنری منفصل تقویت شده و پر تراکم است

تشک گرین رست مدل آلپاین

تشک گرین رست مدل آلپاین تشک گرین رست آلپاین، از سری تشک های رده اقتصادی با اسکلت فنری منفصل تقویت شده و پر تراکم است

تشک گرین رست مدل مت‌مکس

تشک گرین رست مدل مت‌مکس تشک گرین رست مت‌مکس، از سری تشک های رده بالا با اسکلت فنری متصل تقویت شده و پر تراکم است

تشک گرین رست مدل لیزا

تشک گرین رست مدل لیزا تشک گرین رست لیزا، از سری تشک های اقتصادی با اسکلت فنری متصل تقویت شده و پر تراکم است که

تشک گرین رست مدل اسمایل

تشک گرین رست مدل اسمایل تشک گرین رست اسمایل، از سری تشک های اقتصادی با اسکلت فنری متصل تقویت شده و پر تراکم است که

تشک گرین رست مدل لیما

تشک گرین رست مدل لیما تشک گرین رست لیما، از سری تشک های اقتصادی با اسکلت فنری متصل تقویت شده و پر تراکم است که