تشک خوابتشک رویالیست قیمت تشک رویا

لوگو شرکت تشک رویا

با توجه به تغییرات دستمزد و تغییرات نرخ ارز، همانند همه شرکت ها، شرکت رویا در مهرماه سال 1399 قیمت های جدید خود را  اعلام کرد. لیست قیمت تشک رویا با توجه به آخرین تغییرات به شرح زیر است:

تشک رویا | کودک و نوجوان

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک رویا اولترا 4 نوجوان + محافظ80×1802.659.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)246 سال
تشک رویا بونل 2 نوجوان + محافظ80×1802.070.000تماس بگیریدفنری (متصل)225 سال
تشک رویا بونل 5 نوجوان80×1801.035.000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
تشک رویا بونل 5 نوجوان70×1601.345.000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
تشک کودک رویا70×130654.000تماس بگیریدفنری (متصل)202 سال

تشک رویا | یک نفره | 90*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس90×2007.324.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)389 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس90×2007.324.000تماس بگیریداسفنجی356 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب90×2004.550.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)308 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب90×2004.196.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)268 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب90×2003.760.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)267 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب90×2003.324.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)246 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب90×2002.956.000تماس بگیریدفنری (متصل)246 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب90×2002.588.000تماس بگیریدفنری (متصل)225 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب90×2002.220.000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب90×2001.825.000تماس بگیریدفنری (متصل)224 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب90×2001.471.000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب90×2004.550.000تماس بگیریداسفنجی285 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب90×2003.828.000تماس بگیریداسفنجی215 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب90×2003.392.000تماس بگیریداسفنجی225 سال

تشک رویا | یک نفره | 100*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس100×2008.139.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)389 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس100×2008.139.000تماس بگیریداسفنجی356 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب100×2005.056.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)308 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب100×2004.662.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)268 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب100×2004.177.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)267 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب100×2003.693.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)246 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب100×2003.284.000تماس بگیریدفنری (متصل)246 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب100×2002.876.000تماس بگیریدفنری (متصل)225 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب100×2002.467.000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب100×2002.027.000تماس بگیریدفنری (متصل)224 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب100×2001.634.000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب100×2005.056.000تماس بگیریداسفنجی285 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب100×2004.253.000تماس بگیریداسفنجی215 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب100×2003.768.000تماس بگیریداسفنجی225 سال

مشاوره رایگان تلفنی

مشاوره تخصصی بر اساس سال ها تجربه فروش به مشتریان براساس نیاز آنها و بهترین قیمت

حمل اکسپرس رایگان

بدون هیچ هزینه جانبی یا اضافی خرید کنید و در همان روز تحویل بگیرید (تهران، کرج و قم)

پرداخت در محل

زمان تحویل پرداخت کنید (تهران، کرج، قم)

تحویل در زمان دلخواه شما

نگران زمان نباشید. هر زمان که بخواهید در یک بازه 3 ساعته محصول را تحویل شما می دهیم.
پیوسته با شما در ارتباط هستیم تا بدون دغدغه تحویل بگیرید.

تشک رویا | یک ونیم نفره | 120*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس120×2009.766.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)389 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس120×2009.766.000تماس بگیریداسفنجی356 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب120×2006.067.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)308 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب120×2005.594.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)268 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب120×2005.014.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)267 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب120×2004.432.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)246 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب120×2003.941.000تماس بگیریدفنری (متصل)246 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب120×2003.450.000تماس بگیریدفنری (متصل)225 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب120×2002.960.000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب120×2002.432.000تماس بگیریدفنری (متصل)224 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب120×2001.961.000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب120×2006.066.000تماس بگیریداسفنجی285 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب120×2005.103.000تماس بگیریداسفنجی215 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب120×2004.522.000تماس بگیریداسفنجی225 سال

تشک رویا | دو نفره | 140*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس140×20011.394.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)389 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس140×20011.394.000تماس بگیریداسفنجی356 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب140×2007.078.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)307 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب140×2006.527.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)276 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب140×2005.849.000تماس بگیریدفنری (متصل)266 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب140×2005.170.000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب140×2004.598.000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب140×2004.025.000تماس بگیریدفنری (متصل)244 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب140×2003.453.000تماس بگیریدفنری (متصل)243 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب140×2002.839.000تماس بگیریداسفنجی225 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب140×2002.288.000تماس بگیریداسفنجی195 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب140×2007.077.000تماس بگیریداسفنجی265 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب140×2005.955.000تماس بگیریداسفنجی215 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب140×2005.276.000تماس بگیریداسفنجی225 سال
btv logo

در تلویزیون حراج تشک، بررسی های تخصصی تشک های رویا را تماشا کنید

تشک رویا | دو نفره کویین | 160*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس160×20013.022.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)389 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس160×20013.022.000تماس بگیریداسفنجی356 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب160×2008.089.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)308 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب160×2007.459.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)268 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب160×2006.684.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)267 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب160×2005.909.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)246 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب160×2005.255.000تماس بگیریدفنری (متصل)246 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب160×2004.601.000تماس بگیریدفنری (متصل)225 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب160×2003.947.000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب160×2003.244.000تماس بگیریدفنری (متصل)224 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب160×2002.615.000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب160×2008.088.000تماس بگیریداسفنجی285 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب160×2006.804.000تماس بگیریداسفنجی215 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب160×2006.029.000تماس بگیریداسفنجی225 سال

تشک رویا | دو نفره کینگ | 180*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس180×20014.649.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)389 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس180×20014.649.000تماس بگیریداسفنجی356 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب180×2009.101.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)308 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب180×2008.393.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)268 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب180×2007.521.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)267 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب180×2006.649.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)246 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب180×2005.913.000تماس بگیریدفنری (متصل)246 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب180×2005.177.000تماس بگیریدفنری (متصل)225 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب180×2004.441.000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب180×2003.651.000تماس بگیریدفنری (متصل)224 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب180×2002.942.000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب180×2009.101.000تماس بگیریداسفنجی285 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب180×2007.657.000تماس بگیریداسفنجی215 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب180×2006.785.000تماس بگیریداسفنجی225 سال

تشک رویا | دو نفره | 200*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس200×20016.276.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)389 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس200×20016.276.000تماس بگیریداسفنجی356 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب200×20010.112.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)308 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب200×2009.324.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)268 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب200×2008.356.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)267 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب200×2007.387.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)246 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب200×2006.569.000تماس بگیریدفنری (متصل)246 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب200×2005.751.000تماس بگیریدفنری (متصل)225 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب200×2004.934.000تماس بگیریدفنری (متصل)245 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب200×2004.056.000تماس بگیریدفنری (متصل)224 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب200×2003.269.000تماس بگیریدفنری (متصل)193 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب200×20010.111.000تماس بگیریداسفنجی285 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب200×2008.506.000تماس بگیریداسفنجی215 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب200×2007.537.000تماس بگیریداسفنجی225 سال

تشک رویا | تخت باکس

محصولسایزقیمتقیت ویژهمشخصاتارتفاعضمانت
باکس فلزی رویا90×2001.678.000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی291 سال
باکس فلزی رویا100×2001.865.000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی291 سال
باکس فلزی رویا120×2002.238.000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی291 سال
باکس فلزی رویا140×2002.611.000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی291 سال
باکس فلزی رویا160×2002.984.000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی291 سال

محصولسایزقیمتقیت ویژهمشخصاتارتفاعضمانت
باکس چوبی رویا90×2001.091.000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی291 سال
باکس چوبی رویا100×2001.212.000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی291 سال
باکس چوبی رویا120×2001.454.000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی291 سال
باکس چوبی رویا140×2001.697.000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی291 سال
باکس چوبی رویا160×2001.939.000تماس بگیریدپارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی291 سال

تشک رویا | محافظ تشک

محصولسایزقیمتمشخصات
محافظ تشک رویا70×13590,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک رویا80×180141,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک رویا90×200177,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک رویا100×200196,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک رویا120×200235,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک رویا140×200275,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک رویا160×200314,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک رویا180×200354,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک رویا200×200393,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
بنر محصولات حراج تشک
بنر لوگو حراج تشک

درباره محصولات رویا:

تشک رویا محصولاتی با کیفیت مناسب و قیمت مقرون به صرفه تولید می کند که باعث ارزش بالای نسبت قیمت به کیفیت برای تشک رویا می شود. محصولات شرکت رویا شامل:

 • انواع تشک های تخت (فنر منفصل، فنری و اسفنجی)
 • محافظ تشک ضد آب
 • تخت باکس (تخت با رویه پارچه)
 • بالش های الیافی
 • تشک مهمان

می باشد.

تشک های تخت رویا

رویا در 9 سایز استاندارد و در 3 دسته کلی تشک تخت تولید می کند. سایزها شامل تشک کودک 70*130 سانتیمتر، تشک نوجوان 80*180 سانتیمتر، تشک یک نفره 90*200 سانتیمتر، تشک یک نفره 100*200 سانتیمتر، تشک یک و نیم نفره 120*200 سانتیمتر، تشک دو نفره 140*200 سانتیمتر، تشک دو نفره 160*200 سانتیمتر که به کویین سایز شناخته می شود (که امروز سایز اصلی تشک دو نفره است)، تشک دو نفره 180*200 سانتیمتر که به کینگ سایز نیز معروف است و تشک 200*200 سانتیمتر می باشد.

3 دسته کلی تشک های رویا شامل:

 1. تشک های فنر پاکتی یا فنر منفصل (سری اولترا)
 2. تشک های فنری یا فنر متصل (سری بونل)
 3. تشک های اسفنجی یا طبی (سری مدیکال)

در روزهای پایانی آذرماه 1398 رویا از دو مدل جدید خود از سری جدید پلاس رونمایی کرد. تشک اولترا پلاس و تشک مدیکال پلاس. سری پلاس گویا سری تشک های با ارتفاع بیش از 30 سانتیمتر رویا و از فوم جدید HR رویا و تکنولوژی CNC Foam بهره میبرد.

خرید اینترنتی تشک رویا

شما به راحتی می توانید تشک های رویا را در سایت ما بررسی کنید، ویژگی ها، مشخصات فنی و بررسی تخصصی آنها را مطالعه نمایید.

همچنین می توانید از تلویزیون ما کلیپ بررسی تشک های رویا و برندهای مطرح را تماشا کنید.

پس از بررسی می توانید با مشاوران ما از طریق چت آنلاین، تلفن و دیگر پیام رسان ها تماس بگیرید تا بتوانید بهترین تشک را برای خودتان انتخاب کنید.

پس از انتخاب تشک ما سفارش شما را ثبت کرده و برای شما ارسال می کنیم. در تهران ظرف حداکثر 24 ساعت میتوانید سفارش خود را رایگان تحویل بگیرید و درب منزل پرداخت نمایید.

تلاش ما برای ارائه یک تجربه خرید عالی برای شماست.

راهنمای خرید تشک رویا

در صورتی که نمی دانید کدام تشک را بخرید ما می توانیم با یک روش ساده گزینه های شما را فیلتر کنیم تا در نهایت یک انتخاب مناسب خودتان داشته باشید.

شرکت رویا، در حال حاضر 14 مدل تشک به بازار عرضه می کند.

تشک کودک

تشک کودک تنها یک مدل به بازار عرضه می شود و تنها یک انتخاب دارید تنها مورد انتخابی بین سایز 135*70 یا 130*70 است که قیمت های آنها نیز یکسان است. این تشک استاندارد بوده و برای نوزادان و کودکان مناسب است.

تشک نوجوان

برای انتخاب تشک نوجوان در سایز 80*180، 3 گزینه برای انتخاب دارید. اگر تخت شما کودک نوجوان است تنها می توانید مدل بونل 5 را انتخاب نمایید زیرا ارتفاع تشک شما باید زیر 20 سانتمتر باشد.

دو مدل دیگر شامل اولترا 4 که سیستم فنری منفصل دارد و درحال حاضر بهترین تشک نوجوان بازار است و دیگری مدل بونل 2 است که یک سیستم فنری تقویت شده دارد. حال بسته به بودجه و سن کودک می توانید یکی از این دو مورد را انتخاب نمایید.

تشک های بزرگسالان

تشک های بزرگسالان همگی طولی برابر 200 سانتیمتر یا 2 متر دارند و بسته به یک نفره و دونفره سایزهای گوناگونی دارند. تمام 14 مدل تشک رویا برای بزرگسالان در سایزهای استاندارد ایران تولید می شود.

2 دسته کلی تشک های رویا

 1. تشک فنری
 2. تشک اسفنجی (بدون فنر)

اگر دیسک دارید، به جای خواب سفت عادت دارید، دکتر برای شما تجویز کرده یا کهنسال هستید باید از تشک های بدون فنر یا سری مدیکال استفاده کنید

سری مدیکال 4 مدل دارد:

 1. مدیکال پلاس
 2. مدیکال 1
 3. مدیکال 2
 4. مدیکال 3

اگر تشک ارتفاع بلند طبی می خواهید و محدودیت بودجه ندارید، تشک مدیکال پلاس رویا گزینه بی حرف و حدیث است!

اگر تشک طبی با سیستم گردش هوا و کمی نرمتر از تشک های طبی بدون فنر می خواهید، مدیکال 1 گزینه بی نقصی است.

مدیکال 2 و 3 مشابه هم هستند تنها تفاوت آنها در سفت تر بودن تشک مدیکال 3 است، زیرا مدیکال 3 از اسفنج فشرده در اسکلت خود بهره می برد.

اگر دیسک کمر ندارید به سراغ تشک های فنری بروید که درجه سفتی کمتری دارند و برای قوس کمر (گودی کمر) نیز مناسب هستند.

تشک های فنری رویا در دو دسته به بازار عرضه می شود:

 1. سری اولترا ( فنر منفصل – Pocket spring )
 2. سری بونل ( فنر متصل – Bonnel spring )

سری بونل از لحاظ قیمتی مناسب تر است از همان تشک های قدیمی است. برای سایزهای یک نفره گزینه های خوبی هستند.

سری اولترا گرانتر از سری بونل است. برای سایزهای دونفره مناسب تر هستند زیرا لرزش را در سطح تشک انتقال نمیدهند، در اثر ساییده شدن فنر ها صدا نمی دهند، ارگونومی بدن را بیشتر حفظ می کنند و …

امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

135 comments

 • سالارپور

  2019/05/05 at 14:38

  تاریخ فکر کنم اشتباهست
  “””””لیست قیمت تشک رویا در سال 1397

  با توجه به تغییرات دستمزد و تغییرات نرخ ارز، همانند همه شرکت ها، شرکت رویا در ابتدای سال 1397 قیمت های جدید خود را اعلام کرد. لیست قیمت تشک رویا در سال 97 به شرح زیر است:”””””

  Reply

  • بهاره عباسی

   2019/05/06 at 08:24

   وقت خوش

   قیمت رویا در سال 98 تغییر کمی داشت که هنوز لیست اصلی آن توزیع نشده است ضمن اینکه ما همچنان با قیمت قدیم محصولات موجود را عرضه می کنیم.

   به محض اعلام لیست قیمت جدید، بروی روی سایت قرار خواهد گرفت.

   از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

   Reply

 • امیررضا بخشنده

  2019/06/06 at 17:56

  سلام
  تشک به ابعاد 180*120 هم تولید میکنید؟

  Reply

  • بهاره عباسی

   2019/06/07 at 14:15

   سلام روز خوش
   سایز 120*180 سایز غیر استاندارد هستش که به صورت معمول تولید نمیشه
   اما به صورت سفارشی تمام سایز ها قابل سفارش هستند اما هزینه سفارشی سازی جداگانه محاسبه میشه
   فاصله زمانی بین سفارش تا تحوبل محصول 48 ساعت است.

   Reply

   • رضا کثیری

    2020/07/04 at 00:18

    درود برند رویا مدل آرام کدام گروه میشه؟؟

    Reply

    • administrator

     2020/07/05 at 11:22

     جناب کثیری عزیز سلام
     تشک رویا آرام در حال حاضر با نام تشک بونل 5 به بازار عرضه می شود.

     Reply

 • Deniz

  2019/06/28 at 13:34

  سلام من هتلی رفتم که تشک تختهاش رویا بود و بی نهایت عالی بود ولی هرچی فکر کردم مدلش یادم نیومد. اون هتلم بهم جواب نداد که مدل تشکهاش چیه. میشه راهنماییم کنید که بیشتر هتلها از کدوم مدلش استفاده میکنن؟

  Reply

  • بهاره عباسی

   2019/06/28 at 18:04

   سلام به شما
   به طور معمول هتل های سطح بالا تشک رویا بونل 2 رو استفاده می کنن و در سطح پایین بونل4 رو استفاده می کنن

   Reply

 • شادی خجسته

  2019/07/13 at 02:25

  سلام
  سال ۹۰ بهترین خوشخواب صادراتیه رویا مدل مونتیخو بود که خرید کردم ، توی این سالها راضی بودم ازش اما متاسفانه یکساله بدن درد میاره ، با توجه به اینکه سبک وزن هستیم و زیاد ازش استفاده نکردیم ، میخوام بدونم ضمانت ندارن این تشک ها یا تعویض ، خوشخواب رویال هم دارم که الان ۱۵ ساله آخ نگفته، و سوال آخرم اینه که فرق مدل ها اولترا بونل مدیکال چیه ، کدوم رو خرید کنم؟

  Reply

  • بهاره عباسی

   2019/08/08 at 12:44

   خانم خجسته عزیز
   سلام و وقت بخیر
   با توجه به نام گذاری تشک های رویا، هیچگاه این شرکت تشکی با نام “مونتیخو” عرضه نکرده است. مممکن است این تشک برای برند دیگه ای بوده باشد. اما به هرحال هر تشکی به مرور زمان کیفیت خود را از دست می دهد. درصورتی که تشک رویا خریداری کرده باشید و همچنان در مدت زمان گارانتی باشد می توانید با خدمات پس از فروش تماس بگیرید. هیچ شرکتی طرح تعویض تشک ندارد. تشک های مدیکال سری پزشکی هستن که با درجه سفتی بالا هستن. در صورتی که کمر درد خاصی ندارین به سراغ سری بونل و اولترا تشک رویا برین. برای راهنمایی بهتر باید اطلاعات نحوه خواب، وزن و دیگر جزئیات رو بدونم. در صورت لزوم از طریق گفتگو در سایت یا تماس تلفنی در خدمت شما خواهیم بود.

   Reply

   • Ehsan

    2020/03/23 at 00:18

    سلام خانم عباسی ماباوزن ۹۰+۶۸وقد۱۸۰+۱۶۰تاقیمت۲۵۰۰۰۰۰تومان میخواهم هزینه کنم برای خرید تشک دونفره یاترجیحا تخت باکس ومحافظ راهنمایی کنید درضمن من زیاد عرق میکنم خیلی مهمه که تشکم مناسب باشه ممنون

    Reply

    • بهاره عباسی

     2020/03/26 at 11:41

     آقای احسان عزیز سلام
     سال نوی شما مبارک
     تخت باکس جدا از تشک هست و شما میتونین هر مدل تشکی رو با باکس استفاده کنین
     طول تشک ها یکسان هستن و استاندارد ایران طول 2 متر هستش اما میتونین عرض 140، 160 و یا 180 رو انتخاب کنین
     که این انتخاب بسته به فضای اتاق خواب شما، بودجه و سلیقه شما داره
     در مورد انتخاب تشک مناسب برای کسی که تعریق زیادی داره میتونین از تشک های با سیستم گردش هوا مثل تشک مدیکال 1 رویا استفاده کنین
     اما قبل از اون اگه ملاحظه خاص پزشکی (دیسک کمر، گودی کمر) یا سلیقه خاصی دارین مثل درجه سفتی باید بهش توجه کنین
     محافظ تشک هم یک پد قابل شستشو هستش که بعضی مدل های ضد آب داره و بعضی ساده هستن
     اگه تعریق زیادی دارین محافظ تشک ضد آب استفاده نکنین چون خود اون محافظ باعث کندی گردش هوا و گرمی بیشتر میشه

     Reply

 • معین قادری

  2019/08/05 at 14:20

  سلام من این تشک رو خواهرم خریده alpaca-mattress خیلی هم راضی هستش اما یه مشکلی که هست اینه که قیمتش بالا بود برای من.
  شما تشکی با این مشخصات دارین که قیمتش پایین تر باشه؟؟؟؟؟
  ممنون میشم لطف کنید و جواب بدید

  Reply

  • بهاره عباسی

   2019/08/08 at 11:58

   جناب قادری عزیز
   سلام و منون از توجه شما
   هسته اصلی تشک مد نظر شما لاتکس هست و یک لایه مموری فوم هم داره، شما با نصف قیمت این تشک میتونین تشک لاتکس مموری فوم دار آلمانی بخرین. اما اگه با قیمت مناسب ترین می خواین تشک ویسکو ویستر خیلی شبیه به این تشک و با قیمت مناسب تری هست که میتونین خریداری کنین و همینطور تشک ایت مدل 8006 که طبی هستن و مموری فوم دارن

   Reply

 • شهناز باقری

  2019/08/05 at 23:36

  سلام قشم هم نمایندگی دارید؟

  Reply

  • بهاره عباسی

   2019/08/08 at 11:59

   خیر ما نمایندگی قشم نداریم اما رایگان میتونیم براتون ارسال کنیم در قشم

   Reply

  • رحمانی

   2020/01/10 at 14:45

   سلام وقت بخیر من یه تشک میخوام که بشه روش راحت خوابید اخه بعضی تشکها اصلانمیشه روش خوابید کمر درد هم میاره و درکل ارامش نداره، کدوم تشک رویا مناسب هستش که بخرم؟

   Reply

   • بهاره عباسی

    2020/01/17 at 15:44

    سلام روزتون بخیر
    تشک یه وسیله سلیقه ای هستش، بعضی ها تشک سفت رو دوست دارن، بعضی ها تشک نرم ، و عموما تشکی که درجه سفتی متوسط داشته باشه. همینطور ارتفاع، نوع نرمی و المان های دیگه
    شما برای یه انتخاب مناسب میتونین اطلاعات داخل سایت رو مطالعه کنین یا با همکارهای ما تماس بگیرین و موارد دلخواه خودتون رو بگین

    Reply

 • شهناز

  2019/08/07 at 12:38

  سوال شادی سوال من هم هست

  Reply

  • بهاره عباسی

   2019/08/08 at 12:45

   بسیار عالی
   سوال ایشون رو پاسخ دادم. هر سوال دیگه ای هم داشته باشین در خدمتتون هستم.

   از اینکه نظرات خودتون رو با ما مطرح میکنین بی نهایت سپاسگزاریم

   Reply

 • فرزانه

  2019/08/10 at 08:28

  سلام
  من ده سال پیش تشک سوپر طبی گرفتم ده سال هم ضمانت داشت الان از فرم افتاده آیا تعویض یا تعمیر می شه کرد

  Reply

  • administrator

   2019/08/11 at 17:03

   سلام خانم فرزانه
   رویا تشکی به اسم سوپر طبی نداشته، و همینطور بالاترین تضمین کیفیتش 8 سال هست. احتمالا برای شرکت دیگه ای باشه
   اما تعمیر تشک کار مرسومی نیست چون بعد از 10 سال اسفنج هاش باید کامل عوض بشن (اسفنج بعد از 5 سال شروع به فاسد شدن میکنه و پودر میشه) و پارچه هم فرسوده شده و از لحاظ بهداشتی هم لازمه عوض بشه عملا تعمیر همون هزینه خرید یک تشک جدید رو براتون داره

   Reply

 • زهرا

  2019/08/25 at 23:01

  سلام
  مادر من مهره اول کمرش در اثر ضربه دچار فرورفتگی شده و کمردرد شدید دارن. حدود 75-80 کیلو وزن و قد هم 155. تعریق هم زیاد دارن. به توصیه پزشک میخوایم تشک رویا بخریم. اونطور که متوجه شدم گفتن مدل آرام بگیریم . گفتن سوپرآرام نباشه. میخواستم بدونم همچین مدلی وجود داره؟ و به طور کلی توصیه شما چه مدل تشکی هست؟
  ممنون

  Reply

  • administrator

   2019/08/26 at 02:05

   سلام خانم زهرا
   امیدواریم مادر هرچه سریعتر بهبود پیدا کنن
   بله تشک رویا در سالهای گذشته تشک آرام تولید میکرد که امروز نام جدیدش بونل 5 هست.
   اما اگر توصیه ما رو می خواین با توجه به سن و وزن و تعریق زیاد مدل مدیکال 1 رویا بهتون پیشنهاد میکنیم که از سری مدیکال هست
   سیستم گردش هوا در داخل اسفنج داره و خیلی هم سفت نیست براشون
   البته بهتر بود پزشک میزان سفتی و یا نرمی تشک و طبی بودنش رو بهتون میگفت تا بهتر بتونیم راهنمایی کنیم
   اگر سراغ پزشک دیگه ای رفتین حتما در مورد فشار روی مهره ها و اینکه جای استراحتشون چقدر سفت باشه هم سوال بپرسین

   Reply

 • ستاره

  2019/08/28 at 06:51

  سلام
  لطفا مشخصات تشک مدل سوپر آرام را بفرمایید .

  Reply

   • جواد

    2020/12/11 at 09:22

    سلام ارتفاع دقیق تشک اولترا ۴ نوجوان چقدر است؟

    Reply

    • administrator

     2020/12/11 at 10:32

     24 سانتیمتر که 2 سانت تلورانس داره

     Reply

 • ناهید

  2019/09/08 at 10:36

  سلام . در کاشان نمایندگی دارید؟

  Reply

  • بهاره عباسی

   2019/10/06 at 10:26

   خانم ناهید عزیز
   سلام و روز خوش

   خیر اما اگه محصولی رو می خواین که در کاشان موجود نیست میتونیم از تهران براتون ارسال کنیم

   Reply

 • منیژه تائبی

  2019/10/22 at 12:11

  سلام، روز بخیر
  من یک تشک یک نفره رویا مدل اولترا میخوام، اما نمیدونم کدوم مدل اولترا.
  وزن م ۵۵ کیلو است، و کمی کمر درد دارم ولی جدی نیست، لطف می کنید راهنمایی کنید

  Reply

  • بهاره عباسی

   2019/11/04 at 23:38

   خانم تائبی عزیز
   وقت خوش
   با توجه به شرایط که شما دارین تشک اولترا 4 رویابراتون مناسب هستش

   Reply

 • محمد خادم

  2019/11/10 at 15:09

  سلام و تشک رویا ۷ الان چند قیمت هست،توی لیست پیدا نکردم.ممنون

  Reply

  • بهاره عباسی

   2019/11/16 at 12:42

   جناب آقای خادم عزیز
   سلاو وقت خوش
   تشک رویا بونل 4 معادل تشک رویا 7 قدیم است. در صفحه نام قدیم تشک رویا می توانید نام ها و معادل های تشک را ملاحظه کنین

   Reply

 • مهدي رفيعي

  2019/11/13 at 22:04

  سلام و وقت بخير.
  در ليست محصولات رويا تشك مدل طبي فنري نديدم.آيا ديگر توليد نميشود يا نام آن تغيير كرده است؟با تشكر

  Reply

  • بهاره عباسی

   2019/11/16 at 12:35

   سلام جناب رفیعی عزیز
   وقت خوش
   به تشک های با درجه سفتی متوسط در بازار تشک طبی فنری گفته می شود. در بین مدل های تشک رویا بونل2 و بونل1 همچنین اولترا4 و اولترا3 در دسته تشک های طبی فنری قرار می گیرند.

   Reply

   • سحر

    2020/04/30 at 02:12

    سلام
    من مشکل کمر درد دارم و دکتر گفته باید از تشک طبی استفاده کنم
    اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید که چه تشکی رو انتخاب کنم که البته قیمتش هم مناسب باشه

    Reply

    • administrator

     2020/05/04 at 00:42

     سلام وقت بخیر
     اگر کمردرد دارین از ناحیه دیسک باید تشک طبی بدون فنر بگیرین که از تشک رویا سری مدیکال این ویژگی رو دارن
     بسته به وزن و درجه سفتی میتونین از 4 مدل تشک رویا مدیکال پلاس، مدیکال 1، مدیکال2 و مدیکال 3 انتخاب کنین.

     Reply

 • Pingback: محافظ تشک رویا - حراج تشک

 • حسن بقایری

  2019/12/10 at 11:29

  درب زوار نمایندگی دارین

  Reply

  • administrator

   2019/12/12 at 13:17

   جناب بقایری عزیز وقت خوش
   خیر فروشگاه زنجیره ای رویا در “درب زوار” دایر نیست.
   اما شما امکان خرید از ما به صورت غیر حضوری را دارید.

   Reply

 • بابک

  2019/12/22 at 00:23

  سلام
  معادل رویا ۲ و رویا ۳ قدیم چی هست الان؟
  من بی نهایت ازشون راضی هستم 👍

  Reply

  • administrator

   2019/12/24 at 11:39

   جناب بابک عزیز سلام و روز بخیر
   تشک رویا 2 الان مدل رویا اولترا 3 هستش اما فرمولش طی یکسال گذشته تغییر پیدا کرده و پد جدا گانه نداره
   تشک رویا 3 در حال حاضر تشک رویا اولترا 4 هستش که قبل تر به نام آسایش در بازار بوده است

   Reply

 • مددی

  2019/12/24 at 01:29

  سلام و خسته نباشید
  سوال اولم اینه آیا شرکت بهین رویا همون رویاست؟
  ثانیا اگه هست تشکی با نام تجاری پردیس تولید کرده؟
  ثالثا اگه تولید کرده ضمانت داره؟ اگه داره چند ساله؟؟

  Reply

  • administrator

   2019/12/24 at 11:36

   سلام روز بخیر
   سپاس فراوان از توجه شما
   شرکتی به نام “بهین رویا” در صنعت کالای خواب نداریم
   تشک رویا مدلی به نام “پردیس” ندارد
   در جستجوی ما در اینترنت هم چنین چیزی پیدا نشد.
   باز اگر کمکی از دست ما ساخته است بفرمایین

   Reply

 • آرینا

  2020/01/06 at 08:01

  سلام من گودی کمر دارم وزن ۶۵ میشه لطفا راهنمایی کنید کدوم سری رویا رو خریداری کنم …باتشکر

  Reply

  • administrator

   2020/01/06 at 09:12

   سلام آرینا عزیز
   وقت خوش

   بهترین تشک برای گودی کمر تشک هایی هستن که وقتی می خوابین از فشار به قسمت فرو رفته جلوگیری کنه و اون بخش ها به اصطلاح پر کنه. تشک های با درجه سفتی متوسط و اگر مموری فوم داشته باشه خیلی در پر کردن گودی کمک میکنه، تشک رویا اولترا 2 این موارد رو پوشش میدن و برای شما مناسب هستش

   Reply

 • مریم

  2020/01/12 at 09:21

  با سلام
  مادرمن مشکل قلبی وکمر داره ونباید زیاد راه بره ومدام باید درحالت خوابیده باشه وزنش حدود75تا80 کیلو هست وبه شدت گرمایی و دمای بدنش بالاست و تعرق میکنه چه تشکی مناسبه ؟

  Reply

  • بهاره عباسی

   2020/01/17 at 15:50

   وقت بخیر مریم عزیز
   برای کمر درد و دیسک همچنین در سنین بالا تشک طبی یا تشک های بدون فنر و با درجه سفتی بالا توصیه میشه که معمولا جریان هوای کمی دارن، بعلاوه به دلیل کم تحرکی باید تشکی با سیستم گردش هوا باشه
   همینطور به دلیل تعریق و گرمای بدن
   بهترین پیشنهاد برای مادر گرامی شما، تشک رویا مدیکال 1 هستش که هم طبی هستش هم سیستم گردش هوا در اسفنج داره
   برای اطلاعات بیشتر میتونین صفحه تشک مدیکال 1 رو مطالعه کنین و اگر اطلاعات بیشتری لازم دارین با ما تماس بگیرین

   Reply

 • Mohtasham

  2020/01/14 at 09:58

  سلام من وزنم ۶۰ و شوهرم ۱۰۰ کیلو و چسبندگی مهره اخر دارن چه مدلی از تشک باید خریداری کنیم

  Reply

  • بهاره عباسی

   2020/01/17 at 15:54

   خانم محتشم عزیز وقت بخیر
   اولین مسئله اینه که دکتر چه چیزی رو تجویز کردن براتون؟ در مرحله بعد این هستش که الان چه تشکی دارین و چرا ازش ناراضی هستین؟ و همسرتون در چه جایی راحتتر هستن؟ جای سفت یا نرم رو ترجیح میدین؟

   Reply

 • مانی

  2020/01/15 at 19:06

  سلام،
  من وزنم 115 هست و همسرم 75، میخواستم بدونم چه مدلی پیشنهاد میدید.

  ما الآن یک طبی داریم که فقط یک سال اول راضی بودیم ازش بعدش دچار گود شدگی شد و بعد از 4 سال هم دچار مشکل لایه لایه شدن شده که الان اگر روی تشک پارچه نندازیم گوشت آدم رو گاز میگیره.

  نظر شما میخام بدونم، تو بازار گشتم یک نفر الترا 3 و یکی دیگه الترا 2 رو پیشنهاد دادن و گفتند که اصلا سری بونل نگیر، و زیر اون مدل ها به وزن شما جواب نمیده.
  بازم میگم من نظر شما رو میخام بدونم، نظرات بقیه رو خوندم دیدم خوب راهنمایی میکنید.
  ممنون.

  Reply

  • بهاره عباسی

   2020/01/17 at 15:59

   مانی عزیز سلام
   وقت بخیر
   برای وزن شما از سری بونل، تشک رویا بونل 1 میتونه گزینه خوبی باشه که 6 سال هم تضمین کیفیت داره میتونین اطلاعات بیشتر رو در صفحه تشک رویا بونل 1 بخونین
   در مرحله بعد تشک اولترا 3 میتونه گزینه خوبی باشه براتون . اما اگه تشک قوی تری می خواین و فنری هم باشه از برندهای دیگه هم میتونین گزینه های خوبی رو انتخاب کنین

   Reply

 • مجتبی

  2020/01/16 at 20:12

  سلام وقت بخیر. من کمردرد به دلیل دیسک کمر دارم. پزشک توصیه کرده تشکی استفاده کنم که کمی از روی زمین نرمتر باشه مثلا مثل اینکه روی زمین پتو پهن کنیم و بخوابیم. چه مدلی از تشک رویا برای من مناسبه؟ با تشکر

  Reply

 • مجتبی

  2020/01/16 at 20:14

  ضمنا وزن من ۸۰ کیلوگرم هست

  Reply

  • بهاره عباسی

   2020/01/17 at 16:02

   جناب آقای مجتبی عزیز
   باسلام و آرزوی سلامتی برای شما

   تشک رویا مدیکال 3 ، از سری تشک های طبی و بدون فنر هستش. این تشک سفت ترین تشک در بین مدل های تشک رویاست.

   Reply

 • زارعی

  2020/01/18 at 16:17

  با سلام
  برای تخت نوزاد باید تشک نوجوان بگیرم
  کدوم مدل مناسب تر هست؟بونل ۲ یا بونل ۵؟

  Reply

  • administrator

   2020/01/19 at 01:10

   سلام وقت خوش
   برای تخت کودک و نوجوان که کمد روی اون قرار میگیره، تشک با ارتفاع کمتر از 20 سانتیمتر مناسب هستش که میشه تشک بونل 5 نوجوان
   اما توجه کنین بعضی تخت ها داخل شون تشک کودک فقط جا میشه. در اون صورت باید تشک کودک با ابعاد 130*70 بگیرین

   Reply

 • نرگس

  2020/01/23 at 02:27

  سلام
  برای کودک ۳ ساله و با توجه به اینکه ممکنه زیاد روی تشک بالا و پایین بپره مدل بونل خوبه زود خراب نمیشه ؟

  Reply

  • بهاره عباسی

   2020/01/27 at 21:48

   خانم نرگس عزیز
   عرض ادب و احترام

   تشک برای کودک اگر سایز تشک 130*70 باشد که تشک کودک رویا براشون مناسب هست. اگر تخت نوجوان سایز 80*180 هستش بونل2 و اولترا4 تشک رویا نوجوان گزینه های مناسبی هستن

   Reply

 • سيما

  2020/01/29 at 17:45

  سلام
  پسرم ٨٥ كيلو وزن داره دنبال تشكي هستيم كه نه خيلي نرم و نه خيلي سفت باشه و موقع خواب و غلتيدن صدا نكنه و بالا و پايين نشه
  چه مدلي.ر ا توصيه مي كنيد كه استانداردهاي لازم را به لحاظ سلامت داشته باشه و ماندگاري بالا داشته باشه

  Reply

  • administrator

   2020/01/31 at 01:34

   خانم سیما عزیز
   سلام وقت خوش

   سری اولترا تشک رویا، سری فنر منفصل یا Pocket spring هستن که صدا ندارن و نخواهند افتاد. تشک رویا اولترا 4 نیازهای شما رو برآورده میکنه اما می تونین مدل های بالاتر رو هم بررسی کنین

   Reply

 • سارا

  2020/02/01 at 10:03

  سلام. من هفتادم و همسرم صد. باتوجه ب محدودیت بودجه مون، چ مدلی مناسب وزن بالای مادونفره!؟!؟
  از اولترا کدوم مدل
  و از بونل کدومش؟
  ممنونم از پاسخ های جامع و روشنتون

  Reply

  • administrator

   2020/02/01 at 10:21

   خانم سارا عزیز
   سلام و اوقات خوش

   با توجه به اطلاعاتی که دادین، تشک رویا بونل 2 و تشک اولترا 3 براتون مناسب هستن. اما اگه مسئله ای دیگه ای هم هست و لازم هست بررسی بشن، قبل از خرید حتما اون ملاحظات رو در نظر بگیرین مثل کمردرد ، درجه سفتی و …

   Reply

 • فاطمه

  2020/02/15 at 00:33

  سلام تشک بدون فنر هم دارید دو نفره قیمتش چند هست

  Reply

  • administrator

   2020/02/18 at 09:49

   سرکار خانم فاطمه عزیز
   وقت بخیر
   سری تشک های رویا بدون فنر هستن، شما می تونین تشک های رویا مدبکال 1، 2 و 3 رو بررسی کنین. سایز عادی تشک های یک نفره 160*200 و 180*200 هست. از لیست قیمت می تونین مشاهده بفرمایین.

   Reply

 • فرهاد

  2020/02/21 at 21:34

  سلام
  من تشک رویا اولترا 2 خریدم. بوی بسیار بدی داره بطوریکه ریه و چشمو میسوزونه؟ چرا اینطوریه؟
  چه میشه کرد؟ آیاگارانتی شامل این مورد هم هست؟

  Reply

  • administrator

   2020/02/23 at 23:56

   جناب آقای فرهاد عزیز سلام وقت بخیر
   موردی که می فرمایین نادر هستش در چند سال خرید
   با خدمات پس از فروش ما تماس بگیرین شماره سریال محصول خودتون رو اعلام بفرمایین تا پیگیری های لازم انجام بشه

   Reply

 • مسعود

  2020/03/01 at 16:18

  با سلام من سال 93 یک تشک 160 در 200 از نمایندگی تان خریدم به نام ( تشک رویا 5) ولی الان اسمهای تشک ها عوض شده .میخواستم بدونم اگر الان مجددا بخوام همون تشک را سفارش بدهم کدام اسم میشود
  با تشکر

  Reply

  • administrator

   2020/03/01 at 22:11

   مسعود عزیز سلام
   شما لیست مدل های قدیم تشک رویا را می توانید در این صفحه پیدا کنید.
   اما تشک رویا 5 در حال حاضر با نام بونل 2 به بازار عرضه می شود.

   Reply

 • فاطمه

  2020/03/12 at 23:36

  سلام وقت بخیر. ما یه تشک دو نفره اولترا 3 خریدیم.هنوز استفاده نکردیم. حالا میخوایم اگه بشه عوض کنیم و اولترا 2 بگیریم. آیا امکانش هست؟ اصفهان هستیم.

  Reply

  • بهاره عباسی

   2020/03/26 at 11:29

   سرکار خانم فاطمه عزیز سلام
   با آرزوی بهترین ها در سال 99
   باید از فروشنده ای که خرید کردین بخواین براتون عوض کنه
   اگه پلمپ تشک باز نشده باشه این کارو میتونن براتون انجام بدن

   Reply

  • مریم

   2020/10/03 at 00:29

   سلام چرا میخواهید عوض کنید؟؟؟

   Reply

 • ارسلان

  2020/03/25 at 09:28

  سلام و عرض ادب
  من گودی کمر دارم و وزنم ۶۰ کیلو هست. قصد خرید دارم ولی نمیدونم کدوم یکی از مدل ها مناسب منه؟

  Reply

  • بهاره عباسی

   2020/03/26 at 11:46

   جناب ارسلان عزیز
   با سلام و تبریک سال جدید
   تشک مناسب برای گودی کمر، تشکی هستش که سفت نباشه و درجه سفتی متوسطی داشته باشه
   همینطور داشتن لایه مموری فوم برای گودی کمر مناسب هست. تشک اولترا پلاس و تشک رویا اولترا 2
   مموری فوم دارن ولی به نسبت قیمت بالایی هم دارن. تشک رویا بونل 4 و بونل 3 هم از دسته اقتصادی تشک رویا برای شما هستش

   Reply

 • بیات

  2020/03/27 at 16:06

  باسلام
  یک تشک دو نفره مدیکال 2سایز 200*180خریده ایم
  بوی تند ونامطبوعی دارد به طوری که چشمها رو می‌سوزاند و ریه ها هم را تحریک به سرفه می کند علت چیست؟

  Reply

  • administrator

   2020/03/27 at 18:56

   جناب بیات عزیز
   با سلام و تبریک سال 99

   از اتفاق پیش آمده برای شما ابراز تاسف میکنیم
   چه موقعی اقدام به خرید کردین؟
   چند روز از زمان باز کردن تشک گذشته؟
   ممکن هست به دلیل مرطوب بودن اسفنج این اتفاق افتاده باشه

   در صورت برطرف نشدن ظرف چند روز آینده با شماره خدمات پس از فروش با شماره 0218905 تماس بگیرین

   Reply

 • کچوییان

  2020/03/27 at 16:15

  سلام سال نو مبارک
  من حدود دو ماه پیش تشک رویا الترا 1 رو خریدم ولی متاسفانه جایی که میخوابیم گود شده و کمر درد گرفتم .
  چکار میتونیم بکنیم راهنمایی کنید لطفا؟

  Reply

  • administrator

   2020/03/27 at 18:51

   خانم کچوییان
   با سلام و تبریک سال 99

   با توضیحات شما اطلاعات مناسبی برای کمک به شما نداریم
   اما از 16 فروردین میتونین به خدمات پس از فروش تشک رویا با شماره 0218905 تماس بگیرین

   Reply

 • سالار

  2020/03/28 at 06:27

  سلام و وقت بخیر
  خواستم ببینم تشک اولترا 1 تک نفره برای من که وزن 105 کیلوگرم دارم و مشکل کمر درد ندارم ولی چهار تا از دیسک هام در معرض فتق دیسک هستن انتخاب خوبی هست یا مدیکال بگیرم بهتره

  Reply

  • administrator

   2020/03/28 at 11:35

   جناب سالار عزیز
   با سلام و تبریک سال نو

   تشک رویا مدیکال 3 برای شما گزینه مناسب تری هست
   تشک اولترا 1 برای شما کاملا نامناسب است

   Reply

 • امیر

  2020/03/31 at 01:05

  سلام
  من هیجده ساله از تشک رویا استفاده میکنم البته مدلش را دقیقا نمیدونم اخیرا یک طرفش گود شده و بغل تشک پاره شده
  باتوجه به وزن نود و پنج کیلویی خودم برای تخت سایز۲۰۰×۱۸۰ وارتفاع ۲۰ تا ۳۵ سانتی متری تشک قبلی چه مدلی پیشنهاد میکنید

  Reply

  • زهرا محمدی

   2020/05/27 at 23:21

   سلام تشک سایز ۱۲۰ لازم دادم وزنم ۵۴ هستش مقداری هم درد گردن دارم چه تشکی رو پیشنهاد میکنید

   Reply

   • administrator

    2020/05/28 at 01:54

    سرکار خانم محمدی
    وقت بخیر و با آرزوی سلامتی کامل

    اگر کمردرد خاصی ندارین تشک رویا بونل 3 و اولترا 4 براتون مناسب هستش. این تشک ها در جه سفتی متوسطی دارن و در صورت استفاده عادی بیشتر از 10 سال عمر مفید خواهند داشت. همین طور برای بهبود درد گردن بهتون بالش طبی مموری فوم رو بهتون پیشنهاد میدیم که براساس نوع درد گردن و شانه، مدل خوابیدن و اسکلت بدن میتونین مدل مناسب خودتون رو انتخاب کنین که به تسکین و بهبود درد های ستون فقرات بسیار کمک می کنن.

    Reply

 • ک.م

  2020/04/03 at 04:57

  ساام
  خسته نباشید
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید،من گودی کمر و دیسک دارم همیرم هم گودی کمر دارن و گاهی کمردرد مجبورشون میکنه روی زمین سفت بخوابن،مناسبترین تشک برای ما چی هست؟
  واینکه تمام انواع تشکهاتون به صورت باکس هم قابل تهیه هستن؟

  Reply

  • administrator

   2020/04/03 at 15:26

   خانم یزدانی عزیز سلام
   در مورد دیسک همونطور که خودتون گفتین تشک با درجه سفتی بالا مناسب هستش
   اما گودی کمر رو اذیت میکنه
   توصیه ما به شما این هستش که بسته به وزن خودتون از تشک های با درجه سفتی بیشتر از متوسط انتخاب کنین
   تشک رویا مدیکال 1 ، تشک رویا بونل 1 و تشک رویا اولترا 2 بسته به وزن و شرایط شما انتخاب های مناسبی هستن
   همینطور برای بهبود دیسک بهتر هستش از بالش طبی استفاده کنین

   Reply

   • علیرضا

    2020/04/10 at 09:34

    سلام وقت بخیر
    وزن من ۸۵کیلو و خانم ۷۵است مقداری گودی کمر داریم که تشک با سفتی و نرمی متوسط مناسب ماست
    به نظر شما اولترا ۱بگیرم خوبه
    ویا تشک بهتری دارین قیمتش مهم نیست
    تشک رویا با نمونه های خارجی برابری میکند؟
    سپاس

    Reply

    • administrator

     2020/04/10 at 22:16

     علیرضا عزیز سلام
     اگه از شرکت رویا میخواین انتخاب کنین تشک رویا اولترا 2 گزینه مناسب تری برای شما هست
     به دلیل اینکه لایه مموری فوم داره و بهتر گودی رو پر میکنه
     تشک رویا تخت لیسانس سوییس بود در سالهای قبل از تحریم و پرفروشترین تشک هستش
     اما برندهای دیگه هم مدل های متنوعی دارن مثل های کلاس مموری خوشخواب و ویس پاکت ویستر که مشابه اولترا 2 هستند.

     Reply

 • سارا

  2020/04/06 at 11:32

  سلام،من تقریبا یکسال ونیمه که یه بونل ۴ دونفره خریدم که الان صبحا وقتی بیدار میشم گردن درد میگیرم مثل کشیدگی میمونه،بنظر میاد تشک فرورفتگی پیدا کرده،میخواستم بدونم این تشک تعویض میشه یا تعمیر،وزنم ۱۰۵ هست،ممنون

  Reply

  • administrator

   2020/04/06 at 18:39

   سرکار خانم رضوی سلام
   برای وزن 105 کیلوگرم تشک رویا بونل 4 به اندازه کافی سفت نیست، بهتر بود از بونل 1 استفاده کنین
   تشک رویا امکان تعویض یا تعمیر نداره
   اگه گارانتی تشک شما باقی مونده باشه میتونین از شرکت درخواست گارانتی کنین
   شماره تماس خدمات پس از فروش تشک رویا 0218905 هستش
   اما در واقع فرورفتگی به خاطر مشکل فنی یا کیفیت پایین بونل 4 نیست
   برای وزن شما ضعیف به حساب میاد

   Reply

 • اسماعیل

  2020/04/19 at 01:32

  کار های شما بسیار ارزنده هستند. واقعا سپاسگزاریم

  Reply

 • راحله

  2020/05/31 at 14:58

  با سلام ووقت بخیر
  عذرخواهی میکنم من وزنم 54 هست و مشکل خاصی ندارم میخوام ببینم چه نوع تشکی رو پیشنهاد میکنید ؟عمر بالایی هم داشته باشه

  Reply

  • administrator

   2020/05/31 at 17:42

   خانم راحله
   سلام و وقت بخیر
   شما امکان انتخاب بین همه تشک های رویا رو دارین اگر تشک با درجه نرمی بیتشر دوست دارین، تشک رویا بونل 4 و اولترا 2 رو بهتون پیشنهاد میکنیم. اگر تشک با درجه سفتی متوسط می خواین تشک رویا بونل 2 یا اولترا 3 براتون مناسب تر هست در بین تشک های رویا

   Reply

 • بهاره

  2020/06/10 at 09:14

  سلام
  من در مهر 97 از شرکت شما تشک گرفتم اما مدلش را مطمین نیستم (اگر اشتباه نکنم اولترا 3 هست) فروشنده با توجه به شرایط ما که وزن سنگینی هم نداریم پیشنهاد اولترا 3 را دادند اما هر روز صبح با کوفتگی شدید کمر از خواب بیدار میشم. واقعا از این شرایط ناراحت هستم. ضمنا تشک خیلی هم استفاده نشده است. در حال حاضر چه پیشنهادی برای من دارید.

  Reply

  • administrator

   2020/06/13 at 21:22

   خانم بهاره
   سلام و وقت بخیر

   تشک رویا اولترا 3 جزو پرفروشترین و محبوبترین تشک های رویا است. شاید میزان رضایت بالا از این تشک فروشنده ها رو به خطای تعمیم انداخته باشه ولی به هرحال
   اگر احساس سفتی میکنین روی این تشک، تشک اولترا 4 و اولترا 1 رویا رو بررسی بفرمایین که به نسبت نرمتر هستن

   Reply

 • زهره

  2020/06/15 at 02:37

  سلام من وزنم ۷۰ و همسرم ۸۰ هستند
  میخواستم ببینم برای ما چه تشکی رو پیشنهاد میکنید مشکل خاصی نداریم
  راستی خودم که تحقیق کردم بین این سه تا بونل ۱ و ۲ و اولترا ۴ مردد هستم با این شرایط کدوما برای ما خوبه؟

  Reply

 • Msv

  2020/06/15 at 15:17

  سلام من تشکی مد نظرم هست که کمی نرم باشه الان بین اولترا یک و 4 دودل هستم شما کدام رو پیشنهاد میکنید وزن بالا و مشکل خاصی هم نداریم

  Reply

  • administrator

   2020/06/15 at 18:24

   سلام روزتون بخیر و شادی
   تشک رویا اولترا 1 به نسبت اولترا 4 نرمتر هست ولی هر دو استاندارد و با کیفیت بالا هستن، اولترا 1 ارتفاع ارتفاع بیشتری داره و دو سیستم فنری داره. تشک رویا اولترا 4 هم پرفروشترین تشک رویا هستش

   Reply

 • سرو

  2020/07/17 at 10:30

  سلام .جهت تخت دو نفره سایز ۱۸۰ تشک خوب چی معرفی میکنین
  به ترتیب مرغوبیت

  Reply

  • administrator

   2020/07/17 at 13:18

   سرو عزیز
   سلام
   شرکت رویا مثل هر شرکت دیگه ای مدل های متنوعی داره که بنابر نیازها و علاقه مندی های مشتری طراحی و تولید شدن
   شما برای خرید یک تشک مناسب ابتدا باید اگر ملاحظه پزشکی دارین در نظر داشته باشین اون رو (مثل دیسک کمر، گودی کمر یا موارد پزشکی) در مرجله بعد بر اساس وزن و درجه سفتی رو مشخص کنین و بعد باید سرویس خواب رو نظر بگیرین که چه محدوده ارتفاعی از تشک براش مناسب هست (بسته به مدل تاج تخت و کفی تخت بین بازه 15 الی 40 سانتیمتر میتونه باشه) و در مرحله آخر بودجه در نظر گرفته شده.
   شما با استفاده از این فیلتر ها چیزی که مناسبتون باشه رو می تونین انتخاب کنین
   می تونین با ما تماس بگیرین و از مشاوره های ما هم استفاده کنین

   Reply

 • سیما

  2020/07/23 at 10:37

  با سلام
  وزن من 70 کیلو و همسرم 90 کیلو ست هردو مشکل دیسک کمر داریم و هر دو حدود 50ساله هستیم با مراجعه به نمایندگی جهت خرید تشک رویا به ما مدیکال 1پیشنهاد شد و خریدیم که بعد از یک شب استفاده برای من سفت بود
  بدنم درد گرفت ولی برای همسرم خوب بود عوض کردیم اولترا 1گرفتیم روی این تشک موقع خواب مشکلی ندارم ولی من صبحهها که از خواب بلند میشم کوفتگی کمر دارم و درد ناحیه پشت شانه و انتهای کمر دارم ولی همسرم مشکلی نداره ضمنا ما هردو روی زمین هم با پتو نمیتونیم بخوابیم .لطفا راهنمایی کنید چون کاورش باز نشدهگفتن میشه عوض کرد و نمایندگی میگه همون مدیکال 1 ببرین پلاستیکش باز بشه نرمتر میشه ؟ضمنامدیکال 1 هم مثل اولترا1 ضد لرزش هست یا خیر ؟

  Reply

  • administrator

   2020/07/24 at 19:09

   خانم توکلی عزیز
   با سلام و آرزوی سلامتی

   به نظر میرسه شما مشکل گودی کمر داشته باشین، تشک مدیکال 1 یک پیشنهاد مناسب برای شما هستش، در مورد سفتی که اونقدر سفت نیست و بعد از مدتی نرمتر میشه و عادی میشه براتون. اما اولترا ۱ اصلا گزینه خوبی برای شما نیست. اگر تشک مدیکال 1 براتون شکل آزار دهنده ای سفت هست توصیه می کنیم تشک اولترا ۳ رو خریداری کنین. اگر گودی کمر هم دارین اولترا ۲ گزینه مناسبتری براتون هست.
   تشک های اسفنجی که به طور طبیعی لرزشی منتقل نمی کنن و تشک های فنر منفصل هم همینطور.

   Reply

 • صفاری

  2020/09/02 at 16:46

  سلام من کمر درد دارم ولی نمی خوام تشک خیلی سفت باشه سایز دونفره سایز ۱۸۰ کدوم مدل مناسبه

  Reply

  • administrator

   2020/09/04 at 18:49

   جناب صفاری عزیز سلام
   دلیل کمر دردتون به چه دلیلی هست؟ دیسک یا گودی کمر یا …؟
   اما تشک های با درجه سفتی متوسط برای وزن های عادی (70 تا 100 کیلو گرم) از برند رویا مدل های: تشک بونل 2 رویا، تشک رویا بونل 3 ، تشک اولترا 4 و تشک رویا اولترا 2 هستند.

   Reply

 • آرمین

  2020/09/05 at 07:53

  سلام من دندانپزشک هستم با توجه به کار و‌کمر درد فوق العاده عاشق خواب زیاد هستم. تشکی که طول مدت خواب زیاد کمر درد نیاره چی پیشنهاد میکنید؟

  Reply

 • علیرضا رحیمی

  2020/09/08 at 10:35

  سلام من علیرضا هستم
  محصولات رویا نسبت به مشابه خارجی هم خوب هم خوش قیمت ولی اگه شرکت با مشتریان خانگی همراهی کنه نصف نقد نصف چکی یک یا دو ماهه بگیره خیلی خوب میشه

  Reply

 • هدا مسعودی

  2020/09/15 at 00:00

  سلام ما در سال 93 یک تشک رویا 1 با مموری فوم خریداری کردیم ولی همیشه از آن ناراضی بودیم . مموری فوم و خود تشک بدون مموری فوم تولید گرما می کنند و برای ما کمر درد می آورند . با روی زمین سفت خوابیدن با یک تشک نازک احساس راحت تری داریم . اگر بخوایم تشک سفت تری تهیه کنیم چه مدلی را پیشنهاد می دهید؟ ممنون

  Reply

  • administrator

   2020/09/15 at 12:40

   سرکار خانم مسعودی
   با سلام و عرض ادب
   تشک رویا 1 که امروز با نام اولترا 2 به بازار عرضه میشه مناسب برای گودی کمر هست.
   اگه روی زمین و با اون درجه سفتی راحت هستین تشک مدیکال 3 رو باید تهیه کنین

   Reply

 • نصرابادی

  2020/09/16 at 22:10

  سلام
  وقتتون بخیر
  من یه خوشخواب با ابعاد ۸۵×۱۸۵ سفارشی میخواستم
  ساکن کرج هم هستم
  برای کودک هم میخوام
  هم قیمت رو لطف کنید بگید که حدودا چقدر میشه
  هم اینکه راهنمایی کنید که کدوم مدل برای کودک و نوجوان مناسب هستش
  ممنون

  Reply

  • administrator

   2020/09/17 at 01:27

   سلام وقتتون بخیر
   شرکت رویا تشک های نوجوان در سایز 180*80 موجود داره. و در صورت تشک سفارشی باید تغییر 10 سانتی باشه یعنی میتونین 190*90 سفارش بدین. شرکت چنین تغییری رو انجانم نمیده
   اگر نظر ما رو بخواین بدونین 5 سانتیمتر از هر طرف میشه 2 سانتیمتر فاصله که وقتی محافظ تشک و ملحفه استفاده میکنین اصلا به چشم نمیاد. سفارشی سازی کردن برای این تغییر کوجک مقرون به صرفه و معقول نیست

   Reply

 • ریحانه

  2020/09/17 at 15:39

  سلام. من دو روز قبل تشک بونل ۱ گرفتم . ولی احساس درد در قسمت پایین کمر میکنم با اینکه مشکل کمردرد خاصی نداشتم فقط گاهی کمرم درد میگرفت‌. وزنم ۶۰ کیلو و همسرم ۸۵ کیلو هستند‌‌ همسرم میگن مشکلی ندارن. میخواستم ببینم عوض کنم و تشک مدیکال ۲ بگیرم خوبه؟ آخه بعضی ها میگن تشک طبی برای افراد سالم کمر درد میاره درسته؟

  Reply

  • administrator

   2020/09/18 at 18:21

   سرکار خانم شکر پور
   وقت بخیر و شادی
   تشک رویا بونل 1، یک تشک مناسب و پرفروش است و نباید برای شما مسئله ای ایجاد کند. در صورتی که احساس میکنید این تشک برای شما نرم است یا دیسک کمر دارید تشک مدیکال 2 برای شما مناسب است.
   ممکن است به خاطر تغییر تشک چنین احساسی داشته باشید. اگر بعد از یک هفته استفاده همچنان حس ناخوشایند داشتید برای مشاوره دقیق تر با ما تماس بگیرید.

   Reply

   • ریحانه

    2020/09/19 at 01:56

    سلام. از پاسخ شما متشکرم. من هم دقیقا نمیدونم که به خاطر تغییر تشک هست یا نه. چون قبلا از تسک پنبه ای دست دوز استفاده میکردم. در ضمن برای تعویض تشک زیاد وقت ندارم. از نظر من درجه سفتی تقریبا شبیه مدیکال دو با میزان نرمی کمی بیش تر می باشد. ولی میگم شاید به خاطر وجود فنر متصل اذیت میشم. و اون تشک که کاملا طبی هست بهتر باشه. سوال دیگه ای دارم اینکه عمر تشک هایی مثل مدیکال ۲ به خاط اسفنجی بودن کوتاهه یا فرقی با نوع فنری نداره؟

    Reply

    • administrator

     2020/09/20 at 11:03

     از ارتباط با شما خرسندیم
     تشک قبلی شما پنبه ای بوده و احتمالا درجه سفتی بیشتری داره، اما به احتمال زیاد تغییر جای خواب شما مسئله ساز شده و به احتمال زیاد بعد از 2 هفته بهش عادت میکنین.
     اما اگه نمی تونین تحملش کنین تشک رویا مدیکال 2 گزینه مناسبی هست.
     عمر تشک های اسفنجی ( سری مدیکال رویا) به طور کلی کمتر از تشک های فنری است.

     Reply

   • علیرضا

    2020/09/19 at 17:17

    سلام وقتتون بخیر
    من وزنم 150و قد 182 هست میخواستم بدونم چه مدلی رو پیشنهاد میکنید با تشکر💕

    Reply

    • administrator

     2020/09/20 at 11:09

     علیرضا عزیز
     با سلام و عرض ادب
     تشک رویا اولترا پلاس یا مدیکال 3 رو از شرکت رویا بهتون پیشنهاد میدیم. شما کمر درد خاصی ندارین؟ دیسک یا گودی کمر؟

     Reply

    • نیایش

     2020/09/26 at 12:05

     سلام ببخشید تشک رویا مدل ماتریس کدومه؟دارید؟

     Reply

 • نیایش

  2020/09/26 at 12:34

  با سلام من 5 سال پیش مدل رویا 7 ماتریس و خریدم الان کدوم مدله ندارید ازش؟

  Reply

  • administrator

   2020/09/30 at 23:09

   نیایش عزیز سلام
   تشک رویا 7 در حال حاضر با نام تشک رویا بونل 4 به بازار عرضه میشه

   Reply

 • الهه

  2020/09/27 at 22:07

  سلام، یه تشک یک نفره برای پسرم که تختش کودک و نوجوان به ابعاد ۱۸۰ در ۸۰ هست میخواستم که لاتکس باشه، آنتی باکتریال. مدلهای شما رو دیدم ولی متوجه نشدم کدام مدل، اون چیزی هست که میخوام، لطفا راهنمایی کنید و قیمت هم بفرمایید.

  Reply

  • administrator

   2020/09/30 at 23:01

   خانم الهه عزیز
   سلام وقت بخیر

   تشک رویا، تشکی با جنس لاتکس عرضه نمیکنه همینطور پارچه ها آنتی باکتریال نیستن
   اما 3 مدل تشک رویا برای سایز نوجوان 80 * 180 داره که استاندارد هستن ئ همینطور برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی میتونین از محافظ تشک رویا که قابل شستشو هست استفاده کنین
   اطلاعات مدل های تشک نوجوان و قیمت ها رو میتونین با کلیک روی “تشک نوجوان ” مشاهده کنین

   Reply

   • مریم

    2020/10/02 at 22:46

    سلام من یک تشک ۱۸۰ می خوام قیمتش خیلی برام مهم نیست کیفیتش خیلی برام دراولویته ،شما چه تشکی روپیشنهاد میدید؟؟

    Reply

    • administrator

     2020/10/03 at 10:59

     سرکار خانم مریم عزیز سلام

     تشک های رویا استاندارد هستند و همه با درجه کیفی بالا عرضه میشن. اما انتخاب تشک مناسب به شرایط شما و سلیقه خودتون بستگی داره. برای انتخاب تشک مناسب خودتون میتونین از مشاوره فنی ما هم استفاده کنین

     Reply

 • امیر

  2020/10/02 at 15:56

  سلام وقت بخیر
  من تشک رویا ۱۰ دارم معادل مدیکال ۲ با ارتفاع ۲۱ سانتی متر و ابعاد ۲۰۰×۱۶۰.
  قصد فروش دارم میشه راهنمایی بفرمایید چقدر قیمت بزارم؟
  با تشکر

  Reply

  • administrator

   2020/10/03 at 10:56

   سلام روزتون بخیر
   تشک رویا 10 حداقل 8 سال پیش خریداری شده،عمر مفید اسفنج 5 سال هست و الان اون تشک اسفنجش در حال فساد (پودر شدن) هست. با این حساب هر چقدر خودتون صلاح میدونین قیمت گذاری کنین

   Reply

 • مریم

  2020/10/02 at 22:53

  البته اگر قیمتشم باتوجه به شرایط موجود که قیمتها بالارفته مناسبتر هم باشه خیلی بهترهست ممنون میشم راهنمایی کنید که چه تشکی بگیریم که هم قیمت مناسبتری داشته باشه وهم کیفیت خوب درضمن وزن من ۶۰ ووزن همسرم ۸۵ کیلو هست درجه سفتی تشکم به نظرم نه خیلی نرم باشه نه خیلی سفت بهتره برامون

  Reply

 • عباس

  2020/10/14 at 14:35

  سلام من براي دخترم ميخواستم تشك بخرم وزنش حدود 40 تا 50 كيلو هست با قد 140 ترجيحا مي خوام نرم باشه از مدل بونل كدام يك را پيشنهاد مي دهيد مشكل و بيماري هم ندارند

  Reply

  • administrator

   2020/10/14 at 19:45

   جناب عباس عزیز سلام
   وقت بخیر

   تشک رویا بونل 3 یک تشک میان رده و با درجه سفتی متوسط هست که برای جوان ها هم مناسب است و در صورت استفاده صحیح بیش از 10 سال عمر خواهد کرد. این تشک 24 سانتیمتر ارتفاع و 5 سال گارانتی دارد.

   Reply

 • ابراهیم

  2020/10/15 at 09:22

  سلام آیا تشک رویا بر اساس وزن استفاده کننده رتبه بندی شده، اگر هست برای وزن 120 چه تشکی مناسبه؟

  Reply

  • administrator

   2020/10/16 at 12:24

   ابراهیم عزیز سلام
   علاوه بر وزن لازم هست به نکات دیگه ای مثل داشتن کمر درد یا گودی کمر توجه کنیم همینطور سایز تشک، ارتفاع مناسب تشک برای تخت و اگر موارد دیگه ای لازم هست به اونها توجه بشه
   اما تشک نرمال برای وزن 120 کیلو تشک رویا اولترا 3 و بونل 1 رو میشه پیشنهاد کرد اگر دیسک کمر دارین یا برای خوابیدن روی زمین راحت هستین تشک مدیکال 3 گزینه مناسبی براتون هست

   Reply

 • حسین حسین مردی

  2020/10/19 at 22:18

  سلام خسته نباشید یک تشک کودک ۷۰×۱۳۰ چهار سال پیش خریداری کردم حتی یک بار هم پسرم روی این تشک نخوابیده میخوام برایش تشک نوجوان خریداری کنم حالا این تشک کودک را امکان دارد با تشک نوجوان تعویض کرد و مابقی مبلغ را پرداخت کنم یا نه؟

  Reply

  • administrator

   2020/10/20 at 18:35

   سلام جناب آقای حسین مردی عزیز
   متاسفانه امکان برگشت محصول به دلیل مسائل بهداشتی وجود ندارد
   اما می توانید از طریق سایت های فروش شیپور یا دیوار تشک کودک خود را به فروش برسانید

   Reply

 • محمد شقاقی

  2020/12/26 at 21:53

  سللام و احترام،
  برای کاهش کمر درد کدام مدل تشک رویا بهتره؟ ممنون که پاسخ می فرمایید.

  Reply

  • administrator

   2020/12/27 at 10:02

   جناب شقاقی عزیز
   با سلام و عرض ادب

   بسته به نوع کمردرد، وزن و ملاحظه دیگری که دارین می تونین مناسب ترین مدل تشک رو انتخاب کنبن
   اگر دیسک کمر دارین سری مدیکال براتون مناسب هستن
   اگر گودی کمر دارین بسته به وزن و میزان هزینه از سری بونل و اولترا
   همینطور اگر دیسک کمر و گودی کمر همزمان دارین باید بیشتر بررسی کنین

   Reply

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

درباره ما

ما یک گروه تامین کننده و فروش  تشک و کالای خواب در کشور عزیزمان ایران هستیم. می خواهیم محصولات با کیفیت بالا را به بهترین قیمت به شما عرضه کنیم، کاری که سالهاست برای آن تلاش می‌کنیم. همچنین یک سرویس خوب شامل تحویل به موقع و سریع و خدمات پس از فروش را وظیفه خود می‌دانیم.

راه های ارتباطی

انبار: تهران – یافت آباد
تلفن : 5343-972-0912
تلفن : 28423448-021