لوگو برند تشک رویا

لیست قیمت تشک رویا

قیمت تشک رویا در فروردین سال 1401 به روز رسانی شده است. در این لیست تمامی کالای تولیدی تشک رویا را از جمله تشک، تخت باکس و محافظ تشک مشاهده می‌کنید. برای استعلام از موجودی و قیمت تخفیفی با ما تماس بگیرید. لیست قیمت تشک رویا با توجه به آخرین تغییرات به شرح زیر است:

مشاوره رایگان تلفنی

مشاوره تخصصی بر اساس سال ها تجربه فروش به مشتریان براساس نیاز آنها و بهترین قیمت

حمل اکسپرس رایگان

بدون هیچ هزینه جانبی یا اضافی خرید کنید و در همان روز تحویل بگیرید (تهران، کرج و قم)

پرداخت در محل

زمان تحویل پرداخت کنید
(تهران، کرج، قم)

تحویل در زمان دلخواه شما

نگران زمان نباشید. هر زمان که بخواهید در یک بازه 3 ساعته محصول را تحویل شما می دهیم.
پیوسته با شما در ارتباط هستیم تا بدون دغدغه تحویل بگیرید.

تشک رویا | کودک و نوجوان

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
تشک رویا اولترا 4 نوجوان 80×180 2.975.000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 24 6 سال
تشک رویا بونل 2 نوجوان 80×180 2.290.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 5 سال
تشک رویا بونل 5 نوجوان 80×180 1.313.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 19 3 سال
تشک رویا بونل 5 نوجوان 70×160 تماس بگیرید فنری (متصل) 19 3 سال
تشک کودک رویا 70×130 829.000 تماس بگیرید فنری (متصل) 18 2 سال

تشک رویا | یک نفره | 90*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
اولترا پلاس+محافظ پلاس 90×200 8,752,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 38 9 سال
مدیکال پلاس+محافظ پلاس 90×200 8,752,000 تماس بگیرید اسفنجی 35 6 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب 90×200 5,416,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 30 8 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب 90×200 4,981,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 26 8 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب 90×200 4,462,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 26 7 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب 90×200 3,943,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 24 6 سال
اولترا 5+محافظ ضد آب 90×200 3,423,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 24 5 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب 90×200 3,507,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 6 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب 90×200 3,086,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 5 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب 90×200 2,651,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 5 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب 90×200 2,188,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 4 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب 90×200 1,865,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 19 3 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب 90×200 5,697,000 تماس بگیرید اسفنجی 28 5 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب 90×200 4,545,000 تماس بگیرید اسفنجی 21 5 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب 90×200 4,026,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 5 سال
مدیکال 4 +محافظ ضد آب 90×200 3,676,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 4 سال

بنر محصولات حراج تشک

تشک رویا | یک نفره | 100*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس 100×200 9,724,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 38 9 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس 100×200 9,724,000 تماس بگیرید اسفنجی 35 6 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب 100×200 6,017,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 30 8 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب 100×200 5,535,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 26 8 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب 100×200 4,959,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 26 7 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب 100×200 4,380,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 24 6 سال
اولترا 5 +محافظ ضد آب 100×200 3,803,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 24 5 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب 100×200 3,897,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 6 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب 100×200 3,430,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 5 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب 100×200 2,946,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 5 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب 100×200 2,433,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 4 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب 100×200 2,073,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 19 3 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب 100×200 6,329,000 تماس بگیرید اسفنجی 28 5 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب 100×200 5,051,000 تماس بگیرید اسفنجی 21 5 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب 100×200 4,474,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 5 سال
مدیکال 4 +محافظ ضد آب 100×200 4,84,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 4 سال

تشک رویا | یک ونیم نفره | 120*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس 120×200 11,668,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 38 9 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس 120×200 11,668,000 تماس بگیرید اسفنجی 35 6 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب 120×200 7,220,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 30 8 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب 120×200 6,641,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 26 8 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب 120×200 5,949,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 26 7 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب 120×200 5,256,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 24 6 سال
اولترا 5 +محافظ ضد آب 120×200 4,563,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 24 5 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب 120×200 4,677,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 6 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب 120×200 4,115,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 5 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب 120×200 3,535,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 5 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب 120×200 2,918,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 4 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب 120×200 2,487,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 19 3 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب 120×200 7,595,000 تماس بگیرید اسفنجی 28 5 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب 120×200 6,061,000 تماس بگیرید اسفنجی 21 5 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب 120×200 5,367,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 5 سال
مدیکال 4 +محافظ ضدآب 120×200 4,900,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 4 سال

تشک رویا | دو نفره | 140*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس 140×200 13,613,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 38 9 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس 140×200 13,613,000 تماس بگیرید اسفنجی 35 6 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب 140×200 8,426,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 30 7 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب 140×200 7,749,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 26 6 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب 140×200 6,943,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 26 6 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب 140×200 6,135,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 5 سال
اولترا 5 +محافظ ضدآب 140×200 5,327,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 24 5 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب 140×200 5,458,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 5 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب 140×200 4,802,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 4 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب 140×200 4,126,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 3 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب 140×200 3,406,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 5 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب 140×200 2,904,000 تماس بگیرید اسفنجی 19 5 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب 140×200 8,862,000 تماس بگیرید اسفنجی 28 5 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب 140×200 7,073,000 تماس بگیرید اسفنجی 21 5 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب 140×200 6,265,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 5 سال
مدیکال 4 +محافظ ضدآب 140×200 5,720,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 4 سال

بنر لوگو حراج تشک

تشک رویا | دو نفره کویین | 160*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس 160×200 15,557,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 38 9 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس 160×200 15,557,000 تماس بگیرید اسفنجی 35 6 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب 160×200 9,628,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 30 8 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب 160×200 8,856,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 26 8 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب 160×200 7,933,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 26 7 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب 160×200 7,009,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 24 6 سال
اولترا 5 +محافظ ضدآب 160×200 6,087,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 24 5 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب 160×200 6,237,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 6 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب 160×200 5,489,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 5 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب 160×200 4,714,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 5 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب 160×200 3,892,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 4 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب 160×200 3,317,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 19 3 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب 160×200 10,128,000 تماس بگیرید اسفنجی 28 5 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب 160×200 8,082,000 تماس بگیرید اسفنجی 21 5 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب 160×200 7,161,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 5 سال
مدیکال 4 +محافظ ضدآب 160×200 6,535,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 4 سال

تشک رویا | دو نفره کینگ | 180*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس 180×200 17,502,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 38 9 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس 180×200 17,502,000 تماس بگیرید اسفنجی 35 6 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب 180×200 10,833,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 30 8 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب 180×200 9,963,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 26 8 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب 180×200 8,925,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 26 7 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب 180×200 7,886,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 24 6 سال
اولترا 5 +محافظ ضدآب 180×200 6,848,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 24 5 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب 180×200 7,016,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 6 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب 180×200 6,174,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 5 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب 180×200 5,304,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 5 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب 180×200 4,378,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 4 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب 180×200 3,732,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 19 3 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب 180×200 11,395,000 تماس بگیرید اسفنجی 28 5 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب 180×200 9,094,000 تماس بگیرید اسفنجی 21 5 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب 180×200 8,055,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 5 سال
مدیکال 4 +محافظ ضدآب 180×200 7,354,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 4 سال

تشک رویا | دو نفره کالیفرنیا | 200*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس 200×200 19,446,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 38 9 سال
تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس 200×200 19,446,000 تماس بگیرید اسفنجی 35 6 سال
اولترا 1 +محافظ ضدآب 200×200 12,039,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 30 8 سال
اولترا 2+محافظ ضدآب 200×200 11,071,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 26 8 سال
اولترا 3 +محافظ ضدآب 200×200 9,917,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 26 7 سال
اولترا 4 +محافظ ضدآب 200×200 8,764,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 24 6 سال
اولترا 5 +محافظ ضدآب 200×200 7,610,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 24 5 سال
بونل 1 +محافظ ضدآب 200×200 7,797,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 6 سال
بونل 2 +محافظ ضدآب 200×200 6,861,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 5 سال
بونل 3 +محافظ ضدآب 200×200 5,894,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 5 سال
بونل 4 +محافظ ضدآب 200×200 4,865,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 4 سال
بونل 5 +محافظ ضدآب 200×200 3,968,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 19 3 سال
مدیکال 1 +محافظ ضدآب 200×200 12,663,000 تماس بگیرید اسفنجی 28 5 سال
مدیکال 2 +محافظ ضدآب 200×200 10,104,000 تماس بگیرید اسفنجی 21 5 سال
مدیکال 3 +محافظ ضدآب 200×200 8,951,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 5 سال
مدیکال 4 +محافظ ضدآب 200×200 8,172,000 تماس بگیرید اسفنجی 22 4 سال

تشک رویا | محافظ تشک پلاس

سایز قیمت مشخصات
90×200 449,000 پارچه گردباف ویژه – ضد آب – تور دوزی
100×200 500,000 پارچه گردباف ویژه – ضد آب – تور دوزی
120×200 599,000 پارچه گردباف ویژه – ضد آب – تور دوزی
140×200 698,000 پارچه گردباف ویژه – ضد آب – تور دوزی
160×200 798,000 پارچه گردباف ویژه – ضد آب – تور دوزی
180×200 897,000 پارچه گردباف ویژه – ضد آب – تور دوزی
200×200 997,000 پارچه گردباف ویژه – ضد آب – تور دوزی

تشک رویا | محافظ تشک ضد آب

سایز قیمت مشخصات
70×135 113,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
80×180 179,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
90×200 224,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
100×200 249,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
120×200 298,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
140×200 350,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
160×200 399,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
180×200 449,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
200×200 500,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی

تشک رویا | تخت باکس

سایز قیمت قیت ویژه مشخصات ارتفاع ضمانت
90×200 2,383,000 تماس بگیرید پارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی 29 1 سال
100×200 2,647,000 تماس بگیرید پارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی 29 1 سال
120×200 3,177,000 تماس بگیرید پارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی 29 1 سال
140×200 3,707,000 تماس بگیرید پارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی 29 1 سال
160×200 4,237,000 تماس بگیرید پارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت فلزی 29 1 سال
سایز قیمت قیت ویژه مشخصات ارتفاع ضمانت
90×200 1,605,000 تماس بگیرید پارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی 29 1 سال
100×200 1,782,000 تماس بگیرید پارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی 29 1 سال
120×200 2,140,000 تماس بگیرید پارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی 29 1 سال
140×200 2,497,000 تماس بگیرید پارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی 29 1 سال
160×200 2,853,000 تماس بگیرید پارچه سفید گردبافت| پایه لغزان| اسکلت چوبی 29 1 سال

درباره محصولات رویا:

تشک رویا محصولاتی با کیفیت مناسب و قیمت مقرون به صرفه تولید می کند که باعث ارزش بالای نسبت قیمت به کیفیت برای تشک رویا می شود. محصولات شرکت رویا شامل:

 • انواع تشک های تخت (فنر منفصل، فنری و اسفنجی)
 • محافظ تشک ضد آب
 • تخت باکس (تخت با رویه پارچه)
 • بالش های الیافی
 • تشک مهمان

می باشد.

تشک های تخت رویا

رویا در 9 سایز استاندارد و در 3 دسته کلی تشک تخت تولید می کند. سایزها شامل موارد زیر می باشد:

 1. تشک کودک 70*130 سانتیمتر
 2. تشک نوجوان 80*180 سانتیمتر
 3. تشک یک نفره 90*200 سانتیمتر
 4. تشک یک نفره 100*200 سانتیمتر
 5. تشک یک و نیم نفره 120*200 سانتیمتر
 6. تشک دو نفره 140*200 سانتیمتر
 7. تشک دو نفره 160*200 سانتیمتر که به کویین سایز شناخته می شود (که امروز سایز اصلی تشک دو نفره است)
 8. تشک دو نفره 180*200 سانتیمتر که به کینگ سایز نیز معروف است
 9. تشک 200*200 سانتیمتر

3 دسته کلی تشک های رویا شامل:

 1. تشک های فنر پاکتی یا فنر منفصل (سری اولترا)
 2. تشک های فنری یا فنر متصل (سری بونل)
 3. تشک های اسفنجی یا طبی (سری مدیکال)

در روزهای پایانی آذرماه 1398 رویا از دو مدل جدید خود از سری جدید پلاس رونمایی کرد. تشک اولترا پلاس و تشک مدیکال پلاس. سری پلاس گویا سری تشک های با ارتفاع بیش از 30 سانتیمتر رویا و از فوم جدید HR رویا و تکنولوژی CNC Foam بهره میبرد.

خرید اینترنتی تشک رویا

شما به راحتی می توانید تشک های رویا را در سایت ما بررسی کنید، ویژگی ها، مشخصات فنی و بررسی تخصصی آنها را مطالعه نمایید.

همچنین می توانید از تلویزیون ما کلیپ بررسی تشک های رویا و برندهای مطرح را تماشا کنید.

پس از بررسی می توانید با مشاوران ما از طریق چت آنلاین، تلفن و دیگر پیام رسان ها تماس بگیرید تا بتوانید بهترین تشک را برای خودتان انتخاب کنید.

پس از انتخاب تشک ما سفارش شما را ثبت کرده و برای شما ارسال می کنیم. در تهران ظرف حداکثر 24 ساعت میتوانید سفارش خود را رایگان تحویل بگیرید و درب منزل پرداخت نمایید.

تلاش ما برای ارائه یک تجربه خرید عالی برای شماست.

راهنمای خرید تشک رویا

در صورتی که نمی دانید کدام تشک را بخرید ما می توانیم با یک روش ساده گزینه های شما را فیلتر کنیم تا در نهایت یک انتخاب مناسب خودتان داشته باشید.

شرکت رویا، در حال حاضر 14 مدل تشک به بازار عرضه می کند.

تشک کودک

تشک کودک تنها یک مدل به بازار عرضه می شود و تنها یک انتخاب دارید تنها مورد انتخابی بین سایز 135*70 یا 130*70 است که قیمت های آنها نیز یکسان است. این تشک استاندارد بوده و برای نوزادان و کودکان مناسب است.

تشک نوجوان

برای انتخاب تشک نوجوان در سایز 80*180، 3 گزینه برای انتخاب دارید. اگر تخت شما کودک نوجوان است تنها می توانید مدل بونل 5 را انتخاب نمایید زیرا ارتفاع تشک شما باید زیر 20 سانتمتر باشد.

دو مدل دیگر شامل اولترا 4 که سیستم فنری منفصل دارد و درحال حاضر بهترین تشک نوجوان بازار است و دیگری مدل بونل 2 است که یک سیستم فنری تقویت شده دارد. حال بسته به بودجه و سن کودک می توانید یکی از این دو مورد را انتخاب نمایید.

تشک های بزرگسالان

تشک های بزرگسالان همگی طولی برابر 200 سانتیمتر یا 2 متر دارند و بسته به یک نفره و دونفره سایزهای گوناگونی دارند. تمام 14 مدل تشک رویا برای بزرگسالان در سایزهای استاندارد ایران تولید می شود.

2 دسته کلی تشک های رویا

 1. تشک فنری
 2. تشک اسفنجی (بدون فنر)

اگر دیسک دارید، به جای خواب سفت عادت دارید، دکتر برای شما تجویز کرده یا کهنسال هستید باید از تشک های بدون فنر یا سری مدیکال استفاده کنید

سری مدیکال 4 مدل دارد:

 1. مدیکال پلاس
 2. مدیکال 1
 3. مدیکال 2
 4. مدیکال 3

اگر تشک ارتفاع بلند طبی می خواهید و محدودیت بودجه ندارید، تشک مدیکال پلاس رویا گزینه بی حرف و حدیث است!

اگر تشک طبی با سیستم گردش هوا و کمی نرمتر از تشک های طبی بدون فنر می خواهید، مدیکال 1 گزینه بی نقصی است.

مدیکال 2 و 3 مشابه هم هستند تنها تفاوت آنها در سفت تر بودن تشک مدیکال 3 است، زیرا مدیکال 3 از اسفنج فشرده در اسکلت خود بهره می برد.

اگر دیسک کمر ندارید به سراغ تشک های فنری بروید که درجه سفتی کمتری دارند و برای قوس کمر (گودی کمر) نیز مناسب هستند.

تشک های فنری رویا در دو دسته به بازار عرضه می شود:

 1. سری اولترا ( فنر منفصل – Pocket spring )
 2. سری بونل ( فنر متصل – Bonnel spring )

سری بونل از لحاظ قیمتی مناسب تر است از همان تشک های قدیمی است. برای سایزهای یک نفره گزینه های خوبی هستند.

سری اولترا گرانتر از سری بونل است. برای سایزهای دونفره مناسب تر هستند زیرا لرزش را در سطح تشک انتقال نمیدهند، در اثر ساییده شدن فنر ها صدا نمی دهند، ارگونومی بدن را بیشتر حفظ می کنند و …

امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

164 پاسخ

 1. سلام ما در سال 93 یک تشک رویا 1 با مموری فوم خریداری کردیم ولی همیشه از آن ناراضی بودیم . مموری فوم و خود تشک بدون مموری فوم تولید گرما می کنند و برای ما کمر درد می آورند . با روی زمین سفت خوابیدن با یک تشک نازک احساس راحت تری داریم . اگر بخوایم تشک سفت تری تهیه کنیم چه مدلی را پیشنهاد می دهید؟ ممنون

  1. سرکار خانم مسعودی
   با سلام و عرض ادب
   تشک رویا 1 که امروز با نام اولترا 2 به بازار عرضه میشه مناسب برای گودی کمر هست.
   اگه روی زمین و با اون درجه سفتی راحت هستین تشک مدیکال 3 رو باید تهیه کنین

 2. سلام من علیرضا هستم
  محصولات رویا نسبت به مشابه خارجی هم خوب هم خوش قیمت ولی اگه شرکت با مشتریان خانگی همراهی کنه نصف نقد نصف چکی یک یا دو ماهه بگیره خیلی خوب میشه

 3. سلام من دندانپزشک هستم با توجه به کار و‌کمر درد فوق العاده عاشق خواب زیاد هستم. تشکی که طول مدت خواب زیاد کمر درد نیاره چی پیشنهاد میکنید؟

  1. جناب صفاری عزیز سلام
   دلیل کمر دردتون به چه دلیلی هست؟ دیسک یا گودی کمر یا …؟
   اما تشک های با درجه سفتی متوسط برای وزن های عادی (70 تا 100 کیلو گرم) از برند رویا مدل های: تشک بونل 2 رویا، تشک رویا بونل 3 ، تشک اولترا 4 و تشک رویا اولترا 2 هستند.

 4. با سلام
  وزن من 70 کیلو و همسرم 90 کیلو ست هردو مشکل دیسک کمر داریم و هر دو حدود 50ساله هستیم با مراجعه به نمایندگی جهت خرید تشک رویا به ما مدیکال 1پیشنهاد شد و خریدیم که بعد از یک شب استفاده برای من سفت بود
  بدنم درد گرفت ولی برای همسرم خوب بود عوض کردیم اولترا 1گرفتیم روی این تشک موقع خواب مشکلی ندارم ولی من صبحهها که از خواب بلند میشم کوفتگی کمر دارم و درد ناحیه پشت شانه و انتهای کمر دارم ولی همسرم مشکلی نداره ضمنا ما هردو روی زمین هم با پتو نمیتونیم بخوابیم .لطفا راهنمایی کنید چون کاورش باز نشدهگفتن میشه عوض کرد و نمایندگی میگه همون مدیکال 1 ببرین پلاستیکش باز بشه نرمتر میشه ؟ضمنامدیکال 1 هم مثل اولترا1 ضد لرزش هست یا خیر ؟

  1. خانم توکلی عزیز
   با سلام و آرزوی سلامتی

   به نظر میرسه شما مشکل گودی کمر داشته باشین، تشک مدیکال 1 یک پیشنهاد مناسب برای شما هستش، در مورد سفتی که اونقدر سفت نیست و بعد از مدتی نرمتر میشه و عادی میشه براتون. اما اولترا ۱ اصلا گزینه خوبی برای شما نیست. اگر تشک مدیکال 1 براتون شکل آزار دهنده ای سفت هست توصیه می کنیم تشک اولترا ۳ رو خریداری کنین. اگر گودی کمر هم دارین اولترا ۲ گزینه مناسبتری براتون هست.
   تشک های اسفنجی که به طور طبیعی لرزشی منتقل نمی کنن و تشک های فنر منفصل هم همینطور.

  1. سرو عزیز
   سلام
   شرکت رویا مثل هر شرکت دیگه ای مدل های متنوعی داره که بنابر نیازها و علاقه مندی های مشتری طراحی و تولید شدن
   شما برای خرید یک تشک مناسب ابتدا باید اگر ملاحظه پزشکی دارین در نظر داشته باشین اون رو (مثل دیسک کمر، گودی کمر یا موارد پزشکی) در مرجله بعد بر اساس وزن و درجه سفتی رو مشخص کنین و بعد باید سرویس خواب رو نظر بگیرین که چه محدوده ارتفاعی از تشک براش مناسب هست (بسته به مدل تاج تخت و کفی تخت بین بازه 15 الی 40 سانتیمتر میتونه باشه) و در مرحله آخر بودجه در نظر گرفته شده.
   شما با استفاده از این فیلتر ها چیزی که مناسبتون باشه رو می تونین انتخاب کنین
   می تونین با ما تماس بگیرین و از مشاوره های ما هم استفاده کنین

 5. سلام من تشکی مد نظرم هست که کمی نرم باشه الان بین اولترا یک و 4 دودل هستم شما کدام رو پیشنهاد میکنید وزن بالا و مشکل خاصی هم نداریم

  1. سلام روزتون بخیر و شادی
   تشک رویا اولترا 1 به نسبت اولترا 4 نرمتر هست ولی هر دو استاندارد و با کیفیت بالا هستن، اولترا 1 ارتفاع ارتفاع بیشتری داره و دو سیستم فنری داره. تشک رویا اولترا 4 هم پرفروشترین تشک رویا هستش

 6. سلام من وزنم ۷۰ و همسرم ۸۰ هستند
  میخواستم ببینم برای ما چه تشکی رو پیشنهاد میکنید مشکل خاصی نداریم
  راستی خودم که تحقیق کردم بین این سه تا بونل ۱ و ۲ و اولترا ۴ مردد هستم با این شرایط کدوما برای ما خوبه؟

 7. سلام
  من در مهر 97 از شرکت شما تشک گرفتم اما مدلش را مطمین نیستم (اگر اشتباه نکنم اولترا 3 هست) فروشنده با توجه به شرایط ما که وزن سنگینی هم نداریم پیشنهاد اولترا 3 را دادند اما هر روز صبح با کوفتگی شدید کمر از خواب بیدار میشم. واقعا از این شرایط ناراحت هستم. ضمنا تشک خیلی هم استفاده نشده است. در حال حاضر چه پیشنهادی برای من دارید.

  1. خانم بهاره
   سلام و وقت بخیر

   تشک رویا اولترا 3 جزو پرفروشترین و محبوبترین تشک های رویا است. شاید میزان رضایت بالا از این تشک فروشنده ها رو به خطای تعمیم انداخته باشه ولی به هرحال
   اگر احساس سفتی میکنین روی این تشک، تشک اولترا 4 و اولترا 1 رویا رو بررسی بفرمایین که به نسبت نرمتر هستن

 8. با سلام ووقت بخیر
  عذرخواهی میکنم من وزنم 54 هست و مشکل خاصی ندارم میخوام ببینم چه نوع تشکی رو پیشنهاد میکنید ؟عمر بالایی هم داشته باشه

  1. خانم راحله
   سلام و وقت بخیر
   شما امکان انتخاب بین همه تشک های رویا رو دارین اگر تشک با درجه نرمی بیتشر دوست دارین، تشک رویا بونل 4 و اولترا 2 رو بهتون پیشنهاد میکنیم. اگر تشک با درجه سفتی متوسط می خواین تشک رویا بونل 2 یا اولترا 3 براتون مناسب تر هست در بین تشک های رویا

 9. سلام،من تقریبا یکسال ونیمه که یه بونل ۴ دونفره خریدم که الان صبحا وقتی بیدار میشم گردن درد میگیرم مثل کشیدگی میمونه،بنظر میاد تشک فرورفتگی پیدا کرده،میخواستم بدونم این تشک تعویض میشه یا تعمیر،وزنم ۱۰۵ هست،ممنون

  1. سرکار خانم رضوی سلام
   برای وزن 105 کیلوگرم تشک رویا بونل 4 به اندازه کافی سفت نیست، بهتر بود از بونل 1 استفاده کنین
   تشک رویا امکان تعویض یا تعمیر نداره
   اگه گارانتی تشک شما باقی مونده باشه میتونین از شرکت درخواست گارانتی کنین
   شماره تماس خدمات پس از فروش تشک رویا 0218905 هستش
   اما در واقع فرورفتگی به خاطر مشکل فنی یا کیفیت پایین بونل 4 نیست
   برای وزن شما ضعیف به حساب میاد

 10. ساام
  خسته نباشید
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید،من گودی کمر و دیسک دارم همیرم هم گودی کمر دارن و گاهی کمردرد مجبورشون میکنه روی زمین سفت بخوابن،مناسبترین تشک برای ما چی هست؟
  واینکه تمام انواع تشکهاتون به صورت باکس هم قابل تهیه هستن؟

  1. خانم یزدانی عزیز سلام
   در مورد دیسک همونطور که خودتون گفتین تشک با درجه سفتی بالا مناسب هستش
   اما گودی کمر رو اذیت میکنه
   توصیه ما به شما این هستش که بسته به وزن خودتون از تشک های با درجه سفتی بیشتر از متوسط انتخاب کنین
   تشک رویا مدیکال 1 ، تشک رویا بونل 1 و تشک رویا اولترا 2 بسته به وزن و شرایط شما انتخاب های مناسبی هستن
   همینطور برای بهبود دیسک بهتر هستش از بالش طبی استفاده کنین

   1. سلام وقت بخیر
    وزن من ۸۵کیلو و خانم ۷۵است مقداری گودی کمر داریم که تشک با سفتی و نرمی متوسط مناسب ماست
    به نظر شما اولترا ۱بگیرم خوبه
    ویا تشک بهتری دارین قیمتش مهم نیست
    تشک رویا با نمونه های خارجی برابری میکند؟
    سپاس

    1. علیرضا عزیز سلام
     اگه از شرکت رویا میخواین انتخاب کنین تشک رویا اولترا 2 گزینه مناسب تری برای شما هست
     به دلیل اینکه لایه مموری فوم داره و بهتر گودی رو پر میکنه
     تشک رویا تخت لیسانس سوییس بود در سالهای قبل از تحریم و پرفروشترین تشک هستش
     اما برندهای دیگه هم مدل های متنوعی دارن مثل های کلاس مموری خوشخواب و ویس پاکت ویستر که مشابه اولترا 2 هستند.

 11. سلام
  من هیجده ساله از تشک رویا استفاده میکنم البته مدلش را دقیقا نمیدونم اخیرا یک طرفش گود شده و بغل تشک پاره شده
  باتوجه به وزن نود و پنج کیلویی خودم برای تخت سایز۲۰۰×۱۸۰ وارتفاع ۲۰ تا ۳۵ سانتی متری تشک قبلی چه مدلی پیشنهاد میکنید

  1. امیر عزیز سلام
   اگر کمر درد خاصی ندارین برای وزن شما تشک های رویا بونل 1 ، تشک رویا اولترا 4 ، تشک رویا اولترا 3 مناسب هستن

  2. سلام تشک سایز ۱۲۰ لازم دادم وزنم ۵۴ هستش مقداری هم درد گردن دارم چه تشکی رو پیشنهاد میکنید

   1. سرکار خانم محمدی
    وقت بخیر و با آرزوی سلامتی کامل

    اگر کمردرد خاصی ندارین تشک رویا بونل 3 و اولترا 4 براتون مناسب هستش. این تشک ها در جه سفتی متوسطی دارن و در صورت استفاده عادی بیشتر از 10 سال عمر مفید خواهند داشت. همین طور برای بهبود درد گردن بهتون بالش طبی مموری فوم رو بهتون پیشنهاد میدیم که براساس نوع درد گردن و شانه، مدل خوابیدن و اسکلت بدن میتونین مدل مناسب خودتون رو انتخاب کنین که به تسکین و بهبود درد های ستون فقرات بسیار کمک می کنن.

 12. سلام و وقت بخیر
  خواستم ببینم تشک اولترا 1 تک نفره برای من که وزن 105 کیلوگرم دارم و مشکل کمر درد ندارم ولی چهار تا از دیسک هام در معرض فتق دیسک هستن انتخاب خوبی هست یا مدیکال بگیرم بهتره

  1. جناب سالار عزیز
   با سلام و تبریک سال نو

   تشک رویا مدیکال 3 برای شما گزینه مناسب تری هست
   تشک اولترا 1 برای شما کاملا نامناسب است

 13. باسلام
  یک تشک دو نفره مدیکال 2سایز 200*180خریده ایم
  بوی تند ونامطبوعی دارد به طوری که چشمها رو می‌سوزاند و ریه ها هم را تحریک به سرفه می کند علت چیست؟

  1. جناب بیات عزیز
   با سلام و تبریک سال 99

   از اتفاق پیش آمده برای شما ابراز تاسف میکنیم
   چه موقعی اقدام به خرید کردین؟
   چند روز از زمان باز کردن تشک گذشته؟
   ممکن هست به دلیل مرطوب بودن اسفنج این اتفاق افتاده باشه

   در صورت برطرف نشدن ظرف چند روز آینده با شماره خدمات پس از فروش با شماره 0218905 تماس بگیرین

 14. سلام سال نو مبارک
  من حدود دو ماه پیش تشک رویا الترا 1 رو خریدم ولی متاسفانه جایی که میخوابیم گود شده و کمر درد گرفتم .
  چکار میتونیم بکنیم راهنمایی کنید لطفا؟

  1. خانم کچوییان
   با سلام و تبریک سال 99

   با توضیحات شما اطلاعات مناسبی برای کمک به شما نداریم
   اما از 16 فروردین میتونین به خدمات پس از فروش تشک رویا با شماره 0218905 تماس بگیرین

 15. سلام و عرض ادب
  من گودی کمر دارم و وزنم ۶۰ کیلو هست. قصد خرید دارم ولی نمیدونم کدوم یکی از مدل ها مناسب منه؟

  1. جناب ارسلان عزیز
   با سلام و تبریک سال جدید
   تشک مناسب برای گودی کمر، تشکی هستش که سفت نباشه و درجه سفتی متوسطی داشته باشه
   همینطور داشتن لایه مموری فوم برای گودی کمر مناسب هست. تشک اولترا پلاس و تشک رویا اولترا 2
   مموری فوم دارن ولی به نسبت قیمت بالایی هم دارن. تشک رویا بونل 4 و بونل 3 هم از دسته اقتصادی تشک رویا برای شما هستش

 16. سلام وقت بخیر. ما یه تشک دو نفره اولترا 3 خریدیم.هنوز استفاده نکردیم. حالا میخوایم اگه بشه عوض کنیم و اولترا 2 بگیریم. آیا امکانش هست؟ اصفهان هستیم.

  1. سرکار خانم فاطمه عزیز سلام
   با آرزوی بهترین ها در سال 99
   باید از فروشنده ای که خرید کردین بخواین براتون عوض کنه
   اگه پلمپ تشک باز نشده باشه این کارو میتونن براتون انجام بدن

 17. با سلام من سال 93 یک تشک 160 در 200 از نمایندگی تان خریدم به نام ( تشک رویا 5) ولی الان اسمهای تشک ها عوض شده .میخواستم بدونم اگر الان مجددا بخوام همون تشک را سفارش بدهم کدام اسم میشود
  با تشکر

  1. مسعود عزیز سلام
   شما لیست مدل های قدیم تشک رویا را می توانید در این صفحه پیدا کنید.
   اما تشک رویا 5 در حال حاضر با نام بونل 2 به بازار عرضه می شود.

 18. سلام
  من تشک رویا اولترا 2 خریدم. بوی بسیار بدی داره بطوریکه ریه و چشمو میسوزونه؟ چرا اینطوریه؟
  چه میشه کرد؟ آیاگارانتی شامل این مورد هم هست؟

  1. جناب آقای فرهاد عزیز سلام وقت بخیر
   موردی که می فرمایین نادر هستش در چند سال خرید
   با خدمات پس از فروش ما تماس بگیرین شماره سریال محصول خودتون رو اعلام بفرمایین تا پیگیری های لازم انجام بشه

  1. سرکار خانم فاطمه عزیز
   وقت بخیر
   سری تشک های رویا بدون فنر هستن، شما می تونین تشک های رویا مدبکال 1، 2 و 3 رو بررسی کنین. سایز عادی تشک های یک نفره 160*200 و 180*200 هست. از لیست قیمت می تونین مشاهده بفرمایین.

 19. سلام. من هفتادم و همسرم صد. باتوجه ب محدودیت بودجه مون، چ مدلی مناسب وزن بالای مادونفره!؟!؟
  از اولترا کدوم مدل
  و از بونل کدومش؟
  ممنونم از پاسخ های جامع و روشنتون

  1. خانم سارا عزیز
   سلام و اوقات خوش

   با توجه به اطلاعاتی که دادین، تشک رویا بونل 2 و تشک اولترا 3 براتون مناسب هستن. اما اگه مسئله ای دیگه ای هم هست و لازم هست بررسی بشن، قبل از خرید حتما اون ملاحظات رو در نظر بگیرین مثل کمردرد ، درجه سفتی و …

 20. سلام
  پسرم ٨٥ كيلو وزن داره دنبال تشكي هستيم كه نه خيلي نرم و نه خيلي سفت باشه و موقع خواب و غلتيدن صدا نكنه و بالا و پايين نشه
  چه مدلي.ر ا توصيه مي كنيد كه استانداردهاي لازم را به لحاظ سلامت داشته باشه و ماندگاري بالا داشته باشه

  1. خانم سیما عزیز
   سلام وقت خوش

   سری اولترا تشک رویا، سری فنر منفصل یا Pocket spring هستن که صدا ندارن و نخواهند افتاد. تشک رویا اولترا 4 نیازهای شما رو برآورده میکنه اما می تونین مدل های بالاتر رو هم بررسی کنین

 21. سلام
  برای کودک ۳ ساله و با توجه به اینکه ممکنه زیاد روی تشک بالا و پایین بپره مدل بونل خوبه زود خراب نمیشه ؟

  1. خانم نرگس عزیز
   عرض ادب و احترام

   تشک برای کودک اگر سایز تشک 130*70 باشد که تشک کودک رویا براشون مناسب هست. اگر تخت نوجوان سایز 80*180 هستش بونل2 و اولترا4 تشک رویا نوجوان گزینه های مناسبی هستن

  1. سلام وقت خوش
   برای تخت کودک و نوجوان که کمد روی اون قرار میگیره، تشک با ارتفاع کمتر از 20 سانتیمتر مناسب هستش که میشه تشک بونل 5 نوجوان
   اما توجه کنین بعضی تخت ها داخل شون تشک کودک فقط جا میشه. در اون صورت باید تشک کودک با ابعاد 130*70 بگیرین

  1. جناب آقای مجتبی عزیز
   باسلام و آرزوی سلامتی برای شما

   تشک رویا مدیکال 3 ، از سری تشک های طبی و بدون فنر هستش. این تشک سفت ترین تشک در بین مدل های تشک رویاست.

 22. سلام وقت بخیر. من کمردرد به دلیل دیسک کمر دارم. پزشک توصیه کرده تشکی استفاده کنم که کمی از روی زمین نرمتر باشه مثلا مثل اینکه روی زمین پتو پهن کنیم و بخوابیم. چه مدلی از تشک رویا برای من مناسبه؟ با تشکر

 23. سلام،
  من وزنم 115 هست و همسرم 75، میخواستم بدونم چه مدلی پیشنهاد میدید.

  ما الآن یک طبی داریم که فقط یک سال اول راضی بودیم ازش بعدش دچار گود شدگی شد و بعد از 4 سال هم دچار مشکل لایه لایه شدن شده که الان اگر روی تشک پارچه نندازیم گوشت آدم رو گاز میگیره.

  نظر شما میخام بدونم، تو بازار گشتم یک نفر الترا 3 و یکی دیگه الترا 2 رو پیشنهاد دادن و گفتند که اصلا سری بونل نگیر، و زیر اون مدل ها به وزن شما جواب نمیده.
  بازم میگم من نظر شما رو میخام بدونم، نظرات بقیه رو خوندم دیدم خوب راهنمایی میکنید.
  ممنون.

  1. مانی عزیز سلام
   وقت بخیر
   برای وزن شما از سری بونل، تشک رویا بونل 1 میتونه گزینه خوبی باشه که 6 سال هم تضمین کیفیت داره میتونین اطلاعات بیشتر رو در صفحه تشک رویا بونل 1 بخونین
   در مرحله بعد تشک اولترا 3 میتونه گزینه خوبی باشه براتون . اما اگه تشک قوی تری می خواین و فنری هم باشه از برندهای دیگه هم میتونین گزینه های خوبی رو انتخاب کنین

 24. سلام من وزنم ۶۰ و شوهرم ۱۰۰ کیلو و چسبندگی مهره اخر دارن چه مدلی از تشک باید خریداری کنیم

  1. خانم محتشم عزیز وقت بخیر
   اولین مسئله اینه که دکتر چه چیزی رو تجویز کردن براتون؟ در مرحله بعد این هستش که الان چه تشکی دارین و چرا ازش ناراضی هستین؟ و همسرتون در چه جایی راحتتر هستن؟ جای سفت یا نرم رو ترجیح میدین؟

 25. با سلام
  مادرمن مشکل قلبی وکمر داره ونباید زیاد راه بره ومدام باید درحالت خوابیده باشه وزنش حدود75تا80 کیلو هست وبه شدت گرمایی و دمای بدنش بالاست و تعرق میکنه چه تشکی مناسبه ؟

  1. وقت بخیر مریم عزیز
   برای کمر درد و دیسک همچنین در سنین بالا تشک طبی یا تشک های بدون فنر و با درجه سفتی بالا توصیه میشه که معمولا جریان هوای کمی دارن، بعلاوه به دلیل کم تحرکی باید تشکی با سیستم گردش هوا باشه
   همینطور به دلیل تعریق و گرمای بدن
   بهترین پیشنهاد برای مادر گرامی شما، تشک رویا مدیکال 1 هستش که هم طبی هستش هم سیستم گردش هوا در اسفنج داره
   برای اطلاعات بیشتر میتونین صفحه تشک مدیکال 1 رو مطالعه کنین و اگر اطلاعات بیشتری لازم دارین با ما تماس بگیرین

 26. سلام من گودی کمر دارم وزن ۶۵ میشه لطفا راهنمایی کنید کدوم سری رویا رو خریداری کنم …باتشکر

  1. سلام آرینا عزیز
   وقت خوش

   بهترین تشک برای گودی کمر تشک هایی هستن که وقتی می خوابین از فشار به قسمت فرو رفته جلوگیری کنه و اون بخش ها به اصطلاح پر کنه. تشک های با درجه سفتی متوسط و اگر مموری فوم داشته باشه خیلی در پر کردن گودی کمک میکنه، تشک رویا اولترا 2 این موارد رو پوشش میدن و برای شما مناسب هستش

 27. سلام و خسته نباشید
  سوال اولم اینه آیا شرکت بهین رویا همون رویاست؟
  ثانیا اگه هست تشکی با نام تجاری پردیس تولید کرده؟
  ثالثا اگه تولید کرده ضمانت داره؟ اگه داره چند ساله؟؟

  1. سلام روز بخیر
   سپاس فراوان از توجه شما
   شرکتی به نام “بهین رویا” در صنعت کالای خواب نداریم
   تشک رویا مدلی به نام “پردیس” ندارد
   در جستجوی ما در اینترنت هم چنین چیزی پیدا نشد.
   باز اگر کمکی از دست ما ساخته است بفرمایین

  1. جناب بابک عزیز سلام و روز بخیر
   تشک رویا 2 الان مدل رویا اولترا 3 هستش اما فرمولش طی یکسال گذشته تغییر پیدا کرده و پد جدا گانه نداره
   تشک رویا 3 در حال حاضر تشک رویا اولترا 4 هستش که قبل تر به نام آسایش در بازار بوده است

  1. جناب بقایری عزیز وقت خوش
   خیر فروشگاه زنجیره ای رویا در “درب زوار” دایر نیست.
   اما شما امکان خرید از ما به صورت غیر حضوری را دارید.

 28. سلام و وقت بخير.
  در ليست محصولات رويا تشك مدل طبي فنري نديدم.آيا ديگر توليد نميشود يا نام آن تغيير كرده است؟با تشكر

  1. سلام جناب رفیعی عزیز
   وقت خوش
   به تشک های با درجه سفتی متوسط در بازار تشک طبی فنری گفته می شود. در بین مدل های تشک رویا بونل2 و بونل1 همچنین اولترا4 و اولترا3 در دسته تشک های طبی فنری قرار می گیرند.

   1. سلام
    من مشکل کمر درد دارم و دکتر گفته باید از تشک طبی استفاده کنم
    اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید که چه تشکی رو انتخاب کنم که البته قیمتش هم مناسب باشه

    1. سلام وقت بخیر
     اگر کمردرد دارین از ناحیه دیسک باید تشک طبی بدون فنر بگیرین که از تشک رویا سری مدیکال این ویژگی رو دارن
     بسته به وزن و درجه سفتی میتونین از 4 مدل تشک رویا مدیکال پلاس، مدیکال 1، مدیکال2 و مدیکال 3 انتخاب کنین.

  1. جناب آقای خادم عزیز
   سلاو وقت خوش
   بونل 4 معادل تشک رویا 7 قدیم است. در صفحه نام قدیم تشک رویا می توانید نام ها و معادل های تشک را ملاحظه کنین

 29. سلام، روز بخیر
  من یک تشک یک نفره رویا مدل اولترا میخوام، اما نمیدونم کدوم مدل اولترا.
  وزن م ۵۵ کیلو است، و کمی کمر درد دارم ولی جدی نیست، لطف می کنید راهنمایی کنید

  1. خانم تائبی عزیز
   وقت خوش
   با توجه به شرایط که شما دارین تشک اولترا 4 رویا براتون مناسب هستش

  1. خانم ناهید عزیز
   سلام و روز خوش

   خیر اما اگه محصولی رو می خواین که در کاشان موجود نیست میتونیم از تهران براتون ارسال کنیم

  1. سلام روزتون بخیر
   تشک سوپر آرام، امروز با نام تشک رویا بونل 4 به بازار عرضه میشه
   لیست نام های قدیم رویا رو داخل صفحه نام قدیم تشک های رویا میتونین ببینین

 30. سلام
  مادر من مهره اول کمرش در اثر ضربه دچار فرورفتگی شده و کمردرد شدید دارن. حدود 75-80 کیلو وزن و قد هم 155. تعریق هم زیاد دارن. به توصیه پزشک میخوایم تشک رویا بخریم. اونطور که متوجه شدم گفتن مدل آرام بگیریم . گفتن سوپرآرام نباشه. میخواستم بدونم همچین مدلی وجود داره؟ و به طور کلی توصیه شما چه مدل تشکی هست؟
  ممنون

  1. سلام خانم زهرا
   امیدواریم مادر هرچه سریعتر بهبود پیدا کنن
   بله تشک رویا در سالهای گذشته تشک آرام تولید میکرد که امروز نام جدیدش بونل 5 هست.
   اما اگر توصیه ما رو می خواین با توجه به سن و وزن و تعریق زیاد مدل مدیکال 1 رویا بهتون پیشنهاد میکنیم که از سری مدیکال هست
   سیستم گردش هوا در داخل اسفنج داره و خیلی هم سفت نیست براشون
   البته بهتر بود پزشک میزان سفتی و یا نرمی تشک و طبی بودنش رو بهتون میگفت تا بهتر بتونیم راهنمایی کنیم
   اگر سراغ پزشک دیگه ای رفتین حتما در مورد فشار روی مهره ها و اینکه جای استراحتشون چقدر سفت باشه هم سوال بپرسین

 31. سلام
  من ده سال پیش تشک سوپر طبی گرفتم ده سال هم ضمانت داشت الان از فرم افتاده آیا تعویض یا تعمیر می شه کرد

  1. سلام خانم فرزانه
   رویا تشکی به اسم سوپر طبی نداشته، و همینطور بالاترین تضمین کیفیتش 8 سال هست. احتمالا برای شرکت دیگه ای باشه
   اما تعمیر تشک کار مرسومی نیست چون بعد از 10 سال اسفنج هاش باید کامل عوض بشن (اسفنج بعد از 5 سال شروع به فاسد شدن میکنه و پودر میشه) و پارچه هم فرسوده شده و از لحاظ بهداشتی هم لازمه عوض بشه عملا تعمیر همون هزینه خرید یک تشک جدید رو براتون داره

  1. بسیار عالی
   سوال ایشون رو پاسخ دادم. هر سوال دیگه ای هم داشته باشین در خدمتتون هستم.

   از اینکه نظرات خودتون رو با ما مطرح میکنین بی نهایت سپاسگزاریم

  1. سلام وقت بخیر من یه تشک میخوام که بشه روش راحت خوابید اخه بعضی تشکها اصلانمیشه روش خوابید کمر درد هم میاره و درکل ارامش نداره، کدوم تشک رویا مناسب هستش که بخرم؟

   1. سلام روزتون بخیر
    تشک یه وسیله سلیقه ای هستش، بعضی ها تشک سفت رو دوست دارن، بعضی ها تشک نرم ، و عموما تشکی که درجه سفتی متوسط داشته باشه. همینطور ارتفاع، نوع نرمی و المان های دیگه
    شما برای یه انتخاب مناسب میتونین اطلاعات داخل سایت رو مطالعه کنین یا با همکارهای ما تماس بگیرین و موارد دلخواه خودتون رو بگین

 32. سلام من این تشک رو خواهرم خریده alpaca-mattress خیلی هم راضی هستش اما یه مشکلی که هست اینه که قیمتش بالا بود برای من.
  شما تشکی با این مشخصات دارین که قیمتش پایین تر باشه؟؟؟؟؟
  ممنون میشم لطف کنید و جواب بدید

  1. جناب قادری عزیز
   سلام و منون از توجه شما
   هسته اصلی تشک مد نظر شما لاتکس هست و یک لایه مموری فوم هم داره، شما با نصف قیمت این تشک میتونین تشک لاتکس مموری فوم دار آلمانی بخرین. اما اگه با قیمت مناسب ترین می خواین تشک ویسکو ویستر خیلی شبیه به این تشک و با قیمت مناسب تری هست که میتونین خریداری کنین و همینطور تشک ایت مدل 8006 که طبی هستن و مموری فوم دارن

 33. سلام
  سال ۹۰ بهترین خوشخواب صادراتیه رویا مدل مونتیخو بود که خرید کردم ، توی این سالها راضی بودم ازش اما متاسفانه یکساله بدن درد میاره ، با توجه به اینکه سبک وزن هستیم و زیاد ازش استفاده نکردیم ، میخوام بدونم ضمانت ندارن این تشک ها یا تعویض ، خوشخواب رویال هم دارم که الان ۱۵ ساله آخ نگفته، و سوال آخرم اینه که فرق مدل ها اولترا بونل مدیکال چیه ، کدوم رو خرید کنم؟

  1. خانم خجسته عزیز
   سلام و وقت بخیر
   با توجه به نام گذاری تشک های رویا، هیچگاه این شرکت تشکی با نام “مونتیخو” عرضه نکرده است. مممکن است این تشک برای برند دیگه ای بوده باشد. اما به هرحال هر تشکی به مرور زمان کیفیت خود را از دست می دهد. درصورتی که تشک رویا خریداری کرده باشید و همچنان در مدت زمان گارانتی باشد می توانید با خدمات پس از فروش تماس بگیرید. هیچ شرکتی طرح تعویض تشک ندارد. تشک های مدیکال سری پزشکی هستن که با درجه سفتی بالا هستن. در صورتی که کمر درد خاصی ندارین به سراغ سری بونل و اولترا تشک رویا برین. برای راهنمایی بهتر باید اطلاعات نحوه خواب، وزن و دیگر جزئیات رو بدونم. در صورت لزوم از طریق گفتگو در سایت یا تماس تلفنی در خدمت شما خواهیم بود.

   1. سلام خانم عباسی ماباوزن ۹۰+۶۸وقد۱۸۰+۱۶۰تاقیمت۲۵۰۰۰۰۰تومان میخواهم هزینه کنم برای خرید تشک دونفره یاترجیحا تخت باکس ومحافظ راهنمایی کنید درضمن من زیاد عرق میکنم خیلی مهمه که تشکم مناسب باشه ممنون

    1. آقای احسان عزیز سلام
     سال نوی شما مبارک
     تخت باکس جدا از تشک هست و شما میتونین هر مدل تشکی رو با باکس استفاده کنین
     طول تشک ها یکسان هستن و استاندارد ایران طول 2 متر هستش اما میتونین عرض 140، 160 و یا 180 رو انتخاب کنین
     که این انتخاب بسته به فضای اتاق خواب شما، بودجه و سلیقه شما داره
     در مورد انتخاب تشک مناسب برای کسی که تعریق زیادی داره میتونین از تشک های با سیستم گردش هوا مثل تشک مدیکال 1 رویا استفاده کنین
     اما قبل از اون اگه ملاحظه خاص پزشکی (دیسک کمر، گودی کمر) یا سلیقه خاصی دارین مثل درجه سفتی باید بهش توجه کنین
     محافظ تشک هم یک پد قابل شستشو هستش که بعضی مدل های ضد آب داره و بعضی ساده هستن
     اگه تعریق زیادی دارین محافظ تشک ضد آب استفاده نکنین چون خود اون محافظ باعث کندی گردش هوا و گرمی بیشتر میشه

 34. سلام من هتلی رفتم که تشک تختهاش رویا بود و بی نهایت عالی بود ولی هرچی فکر کردم مدلش یادم نیومد. اون هتلم بهم جواب نداد که مدل تشکهاش چیه. میشه راهنماییم کنید که بیشتر هتلها از کدوم مدلش استفاده میکنن؟

  1. سلام به شما
   به طور معمول هتل های سطح بالا تشک رویا بونل 2 رو استفاده می کنن و در سطح پایین بونل4 رو استفاده می کنن

  1. سلام روز خوش
   سایز 120*180 سایز غیر استاندارد هستش که به صورت معمول تولید نمیشه
   اما به صورت سفارشی تمام سایز ها قابل سفارش هستند اما هزینه سفارشی سازی جداگانه محاسبه میشه
   فاصله زمانی بین سفارش تا تحوبل محصول 48 ساعت است.

    1. جناب کثیری عزیز سلام
     تشک رویا آرام در حال حاضر با نام تشک بونل 5 به بازار عرضه می شود.

 35. تاریخ فکر کنم اشتباهست
  “””””لیست قیمت تشک رویا در سال 1397

  با توجه به تغییرات دستمزد و تغییرات نرخ ارز، همانند همه شرکت ها، شرکت رویا در ابتدای سال 1397 قیمت های جدید خود را اعلام کرد. لیست قیمت تشک رویا در سال 97 به شرح زیر است:”””””

  1. وقت خوش

   قیمت رویا در سال 98 تغییر کمی داشت که هنوز لیست اصلی آن توزیع نشده است ضمن اینکه ما همچنان با قیمت قدیم محصولات موجود را عرضه می کنیم.

   به محض اعلام لیست قیمت جدید، بروی روی سایت قرار خواهد گرفت.

   از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *