فروش ویژه تشک خوشخواب

لوگو تشک خوشخواب

لیست قیمت تشک خوشخواب در سال 1401 به روز رسانی شد. آخرین لیست قیمت تشک خوشخواب در سایزهای استاندارد به شرح زیر است:

مشاوره رایگان تلفنی

مشاوره تخصصی بر اساس سال ها تجربه فروش به مشتریان براساس نیاز آنها و بهترین قیمت

حمل اکسپرس رایگان

بدون هیچ هزینه جانبی یا اضافی خرید کنید و در همان روز تحویل بگیرید (تهران، کرج و قم)

پرداخت در محل

زمان تحویل پرداخت کنید
(تهران، کرج، قم)

تحویل در زمان دلخواه شما

نگران زمان نباشید. هر زمان که بخواهید در یک بازه 3 ساعته محصول را تحویل شما می دهیم.
پیوسته با شما در ارتباط هستیم تا بدون دغدغه تحویل بگیرید.

تشک خوشخواب | کودک و نوجوان

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
سوپر کلاس نوجوان 80×180 3,500,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 60 ماه
طبی فنری نوجوان 80×180 2,300,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 60 ماه
کامفورت نوجوان 80×180 1,450,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 19 2 سال
طبی فنری کودک 70×130 1,500,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 25 60 ماه
کامفورت کودک 70×130 950,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 19 2 سال

تشک خوشخواب | یک نفره | 90*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
ام بی ام 90×200 12,000,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 32 99 ماه
سوپر استار 90×200 5,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 30 84 ماه
های کلاس مموری 90×200 6,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 28 84 ماه
سوپر کلاس سافت 90×200 4,200,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 25 5 سال
سوپر کلاس هارد 90×200 4,200,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 25 5 سال
طبی پاکتی 90×200 3,400,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 20 5 سال
فرست کلاس 90×200 3,800,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 27 60 ماه
کلاسیک 90×200 3,200,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 24 ماه
آناهیتا 90×200 2,800,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 60 ماه
طبی فنری 90×200 2,800,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 60 ماه
باراباس 90×200 2,200,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 4 سال
کامفورت 90×200 1,800,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 20 2 سال
آلینا طبی 90×200 3,800,000 تماس بگیرید اسفنجی 21 3 سال

بنر محصولات حراج تشک

تشک خوشخواب | یک نفره | 100*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
ام بی ام 100×200 13,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 32 99 ماه
سوپر استار 100×200 6,200,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 30 84 ماه
های کلاس مموری 100×200 7,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 28 84 ماه
سوپر کلاس سافت 100×200 4,700,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 25 5 سال
سوپر کلاس هارد 100×200 4,700,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 25 5 سال
طبی پاکتی 100×200 3,800,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 20 5 سال
فرست کلاس 100×200 4,200,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 27 60 ماه
کلاسیک 100×200 3,600,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 24 ماه
آناهیتا 100×200 3,200,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 60 ماه
طبی فنری 100×200 3,200,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 60 ماه
باراباس 100×200 2,400,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 4 سال
کامفورت 100×200 2,000,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 20 2 سال
آلینا طبی 100×200 4,200,000 تماس بگیرید اسفنجی 21 3 سال

تشک خوشخواب | یک ونیم نفره | 120*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
ام بی ام 120×200 16,000,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 32 99 ماه
سوپر استار 120×200 7,400,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 30 84 ماه
های کلاس مموری 120×200 9,000,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 28 84 ماه
سوپر کلاس سافت 120×200 5,600,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 25 5 سال
سوپر کلاس هارد 120×200 5,600,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 25 5 سال
طبی پاکتی 120×200 4,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 20 5 سال
فرست کلاس 120×200 5,000,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 27 60 ماه
کلاسیک 120×200 4,300,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 24 ماه
آناهیتا 120×200 3,800,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 60 ماه
طبی فنری 120×200 3,800,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 60 ماه
باراباس 120×200 3,000,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 4 سال
کامفورت 120×200 2,400,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 20 2 سال
آلینا طبی 120×200 5,000,000 تماس بگیرید اسفنجی 21 3 سال

تشک خوشخواب | دو نفره | 140*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
ام بی ام 140×200 18,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 32 99 ماه
سوپر استار 140×200 8,600,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 30 84 ماه
های کلاس مموری 140×200 10,000,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 28 84 ماه
سوپر کلاس سافت 140×200 6,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 25 5 سال
سوپر کلاس هارد 140×200 6,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 25 5 سال
طبی پاکتی 140×200 5,300,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 20 5 سال
فرست کلاس 140×200 6,000,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 27 60 ماه
کلاسیک 140×200 5,000,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 24 ماه
آناهیتا 140×200 4,400,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 60 ماه
طبی فنری 140×200 4,400,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 60 ماه
باراباس 140×200 3,500,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 4 سال
کامفورت 140×200 2,800,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 20 2 سال
آلینا طبی 140×200 6,000,000 تماس بگیرید اسفنجی 21 3 سال

بنر لوگو حراج تشک

تشک خوشخواب | دو نفره کویین | 160*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
ام بی ام 160×200 21,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 32 99 ماه
سوپر استار 160×200 10,000,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 30 84 ماه
های کلاس مموری 160×200 11,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 28 84 ماه
سوپر کلاس سافت 160×200 7,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 25 5 سال
سوپر کلاس هارد 160×200 7,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 25 5 سال
طبی پاکتی 160×200 6,000,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 20 5 سال
فرست کلاس 160×200 6,800,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 27 60 ماه
کلاسیک 160×200 5,700,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 24 ماه
آناهیتا 160×200 5,000,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 60 ماه
طبی فنری 160×200 5,000,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 60 ماه
باراباس 160×200 4,000,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 4 سال
کامفورت 160×200 3,200,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 20 2 سال
آلینا طبی 160×200 6,800,000 تماس بگیرید اسفنجی 21 3 سال

تشک خوشخواب | دو نفره کینگ | 180*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
ام بی ام 180×200 24,000,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 32 99 ماه
سوپر استار 180×200 11,000,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 30 84 ماه
های کلاس مموری 180×200 13,000,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 28 84 ماه
سوپر کلاس سافت 180×200 8,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 25 5 سال
سوپر کلاس هارد 180×200 8,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 25 5 سال
طبی پاکتی 180×200 6,800,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 20 5 سال
فرست کلاس 180×200 7,500,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 27 60 ماه
کلاسیک 180×200 6,500,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 24 ماه
آناهیتا 180×200 5,500,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 60 ماه
طبی فنری 180×200 5,500,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 60 ماه
باراباس 180×200 4,500,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 4 سال
کامفورت 180×200 3,600,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 20 2 سال
آلینا طبی 180×200 7,600,000 تماس بگیرید اسفنجی 21 3 سال

تشک خوشخواب | دو نفره کالیفرنیا | 200*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
ام بی ام 200×200 27,000,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 32 99 ماه
سوپر استار 200×200 12,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 30 84 ماه
های کلاس مموری 200×200 14,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 28 84 ماه
سوپر کلاس سافت 200×200 9,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 25 5 سال
سوپر کلاس هارد 200×200 9,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 25 5 سال
طبی پاکتی 200×200 7,500,000 تماس بگیرید فنر منفصل (پاکتی) 20 5 سال
فرست کلاس 200×200 8,500,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 27 60 ماه
کلاسیک 200×200 7,300,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 24 ماه
آناهیتا 200×200 6,500,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 60 ماه
طبی فنری 200×200 6,500,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 60 ماه
باراباس 200×200 5,000,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 24 4 سال
کامفورت 200×200 4,000,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 20 2 سال
آلینا طبی 200×200 8,500,000 تماس بگیرید اسفنجی 21 3 سال

تشک خوشخواب | محافظ تشک

سایز قیمت مشخصات
70×130 150,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
80×180 240,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
90×200 295,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
100×200 350,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
120×200 400,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
140×200 450,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
160×200 500,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
180×200 600,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی
200×200 650,000 پارچه گردباف – ضد آب – تور دوزی

تشک خوشخواب | تخت باکس

سایز قیمت قیمت ویژه مشخصات ارتفاع ضمانت
90×200 2,800,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی 30 ندارد
100×200 3,100,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی 30 ندارد
120×200 3,700,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی 30 ندارد
140×200 4,400,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی 30 ندارد
160×200 5,000,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی 30 ندارد
180×200 5,600,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی 30 ندارد
سایز قیمت قیمت ویژه مشخصات ارتفاع ضمانت
90×200 2,400,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوب روس 30 ندارد
100×200 2,700,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوب روس 30 ندارد
120×200 3,200,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوب روس 30 ندارد
140×200 3,700,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوب روس 30 ندارد
160×200 4,300,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوب روس 30 ندارد
180×200 4,800,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوب روس 30 ندارد
گرد قطر 210 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوب روس 30 ندارد
سایز قیمت قیمت ویژه مشخصات ارتفاع ضمانت
90×200 1,900,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی 30 ندارد
100×200 2,100,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی 30 ندارد
120×200 2,500,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی 30 ندارد
140×200 3,000,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی 30 ندارد
160×200 3,400,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی 30 ندارد
180×200 3,800,000 تماس بگیرید پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی 30 ندارد

درباره تشک خوشخواب

تشک خوشخواب اولین تولیدکننده رسمی تشک های تخت در ایران است. هنوز مردم تشک های تخت را با نام خوشخواب می شناسند و همچنان یکی از شاخص ترین تولید کنندگان تشک در ایران است.خوشخواب دارای گواهینامه های:

 • استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران
 • ISO9001:2015
 • استاندارد بین المللی اروپا CE
 • UKAS از انگلستان

برای تولید با کیفیت محصولات در سطح ایران و خاورمیانه است.

معرفی محصولات خوشخواب:

خوشخواب علاوه بر تشک محصولاتی نظیر:

 • محافظ تشک خوشخواب
 • تخت باکس (چوبی و فلزی)
 • بالش
 • تشک مهمان
 • و بسیاری اقلام دیگر همچون ست لحاف تولید می‌کند.

معرفی مدل های تشک خوشخواب:

خوشخواب در حال حاضر 12 مدل تشک به بازار عرضه میکند که در 3 دسته کلی قرار می گیرند:

 1. تشک های فنری
 2. تشک های فنر منفصل (پاکت اسپرینگ)
 3. تشک های اسفنجی (طبی یا بدون فنر)

تشک های فنری خوشخواب

تشک های فنری به دسته ای از تشک ها گفته می شود که اسکلت آنها از نوع فنر های بافته شده بهم است. یعنی همان تشک های فنری که میشناختیم.

مسئله اصلی تشک های فنری این بود که ممکن بود گود شوند، به صدا بیافتند و همینطور انتقال لرزش در سطح تشک به عنوان مثال در تشک های دونفره

هنگام نشست و برخاست از روی تشک نفر کناری کاملا متوجه می شد یا هنگام غلتیدن!

اسکلت تشک فنری متصل تشک خوشخواب فریم فنری

مدل های تشک های فنری تشک خوشخواب:
 1. فرست کلاس
 2. طبی فنری
 3. آناهیتا
 4. کلاسیک
 5. تشک باراباس
 6. تشک کامفورت

تشک های فنر منفصل خوشخواب

تشک های فنر منفصل Pocket spring برای رفع مسائل تشک های فنری طراحی شد و نسل بعدی تشک های فنری ایجاد شد.

به دلیل تراکم بالای فنرها، قرار گرفتن هر فنر در یک پاکت، عدام اتصال فنرها دیگر صدای آنها شنیده نمیشد. عمر تشک ها افزایش پیدا کرد،

خبری از گود رفتگی مثل قدیم نبود و مهمتر از همه در تشک های دو نفره نشستن و برخاستن و غلیتدن نفر کناری بسیار کمتر حس می‌شد.

به همین دلیل امروز تشک های فنر منفصل به خصوص برای تشک های دونفره از گزینه های اصلی انتخاب هستند.

تشک فنر منفصل خوشخواب فنر پاکتی اسکلت تشک

مدل های تشک های فنر منفصل:
 1. ام بی ام (میکرو بایوریتمیک مموری)
 2. های کلاس مموری
 3. سوپراستار
 4. سوپر کلاس
 5. طبی فنری

تشک های اسفنجی خوشخواب

تشک های اسفنجی یا طبی به تشک هایی گفته میشود که اسکلت آنها از اسفنج است. یعنی تشک بدون فنر!

تشک طبی نسبت به تشک های فنری درجه سفتی بیشتری دارند و برای کسانیکه دارای دیسک کمر هستند یا سن بالایی دارند

و همینطور کسانیکه به جای خواب سفت علاقه یا عادت دارند مناسب است.

تشک طبی اسفنجی

مدل های تشک طبی
 1. آلینا طبی

خرید اینترنتی تشک خوشخواب

شما به راحتی می توانید تشک های خوشخواب را در سایت ما بررسی کرده و ویژگی ها، مشخصات فنی و بررسی تخصصی آنها را مطالعه نمایید.

پس از بررسی می توانید با مشاوران ما از طریق چت آنلاین، تلفن و دیگر پیام رسان ها تماس بگیرید تا بتوانید بهترین تشک را برای خودتان انتخاب کنید.

پس از انتخاب تشک ما سفارش شما را ثبت کرده و برای شما ارسال می کنیم. در تهران ظرف حداکثر 24 ساعت میتوانید سفارش خود را رایگان تحویل بگیرید و درب منزل پرداخت نمایید.

تلاش ما برای ارائه یک تجربه خرید عالی برای شماست.

19 پاسخ

 1. با سلام. قیمت هاتون با خود نمایندگی خوشخواب خیلی متفاوت تر و پایین تره. دلیلش چی میتونه باشه؟
  و دیگر اینکه خود خوشخواب شما رو تائید نمی کنند و میگن تشکی که از شماها خرید کنیم مشکلی داشته باشه خوشخواب پاسخگو نیست
  چرا؟

 2. سلام طرح تعویض هم شما انجام میدید
  سایت کالای خواب با تخفیف ویژه انجام میده این کار رو
  دست شما درد نکنه

 3. بازتاب: همه چیز درباره وب سایت حراج تشک - نیوزجار
 4. سلام. علیرغم تلاش هاتون و با عذرخواهی میخواستم بگم:
  1- قیمت ها درج نشده که یک فروشگاه اینترنتی باید قیمت های لحظه ای رو ارائه بده. سر شما که از دیجیکالا شلوغ تر نیست که قیمت لحظه ای 500 هزار جنس رو توی سایتش میزاره.
  2- سایتتون نماد الکترونیکی اعتماد نداره.
  3- سایتتون امن نیست. (https نداره)
  4- آدرس و تلفن ثابت ندارید.
  و کلی ایرادات دیگه.
  متاسفانه احتمالا کلاهبردارید.

  1. سلام جناب علیزاده عزیز
   از حسن توجه شما سپاسگزاریم
   متاسفانه ما فروشگاه اینترنتی نیستیم بلکه فروشنده اینترنتی هستیم، پس امکان گرفتن نماد الکترونیکی نداریم (چون ما فروش و پرداخت از طریق سایت انجام نمیدیم) ولی قیمت ها به روز هستن
   شما اگه به مرورگرتون دقت کنین متوجه https هم میشین
   تلفن ثابت رو شما در بالای صفحه می تونین ببینین
   ما چون فروشگاه نداریم آدرس رو ثبت نکردیم چون فقط از طریق اینترنت فروش رو انجام میدیم
   پرداخت هم شما بعد از تحویل انجام میدین لزومی به نگرانی نیست. تا موقعی که تحویل نگرفتین لازم به پرداخت وجهی نیست.
   خوشحال میشیم هر ایرادی که هست به ما بگین تا تلاش کنیم اونها رو برطرف کنیم

  2. سلام ، من چند سال پیش تشک خوشخواب خریدم هنوز دارم استفاده میکنم خیلی جنس محکم با کیفیت خوبی داشته تا الان راضی بودم موفق باشید

  1. قیمت های ویژه براساس موجودی انبار و قیمت های خرید و هزینه های مربوط تعیین می شود. در تلاشیم بتوانیم قیمت ها را در اسرع وقت اعلام نماییم. از نقطه در نظر شما در طراحی بعدی استفاده خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *