تشک-بونل-1-رویا

تشک رویا بونل 1 | قیمت و مشخصات

تشک رویا بونل 1 تشک های رویا بونل از دسته تشک های فنری متصل هستند. تشک رویا بونل 1 گران قیمت ترین تشک رویا از مدل های فنری محسوب می شود. این تشک، یک تشک نسبتا سفت محسوب می شود که شش سال گارانتی دارد. تشک رویا یک نفره و دو نفره رویا بونل لیست […]