رختخواب ويستر رويا نفيس
خانه / فروش ویژه تشک رویا

فروش ویژه تشک رویا

1-manufacturer_default فروش ویژه تشک رویا


برای ثبت سفارش  محصولات انتخابی خود را وارد نمایید تا همکاران فروش ما با شما تماس بگیرند.

ارسال رایگان | تحویل درب منزل | پرداخت در محل

در صورت خرید بیشتر از دو محصول تخفیف ویژه را از ما بخواهید

تحویل تهران کمتر از 12 ساعتتشک نوجوان رویا

ابعاد 180*80 سانتیمتر

مدل نوع سازه ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده قیمت ویژه
تشک نوجوان اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 6 سال 25 395,000 375,000
تشک نوجوان بونل 2 فنری (متصل) 5 سال 22 285,000 270,000

******************************************************************************************

تشک یک نفره عرض 90

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1+ محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 90×200 8 سال 32 897,000 825,000
تشک رویا اولترا 2+ محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 90×200 8 سال 32 800,000 745,000
 تشک رویا اولترا 3 + محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 90×200 7 سال 28 575,000 520,000
تشک رویا اولترا 4 + محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 90×200 6 سال 26 547,000 505,000
تشک رویا بونل 1 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 90×200 6 سال 24 500,000 460,000
تشک رویا بونل 2 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 90×200 5 سال 22 410,000 380,000
تشک رویا بونل 3 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 90×200 5 سال 24 367,000 340,000
تشک رویا بونل 4 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 90×200 4 سال 22 340,000 320,000
تشک رویا بونل 5+ محافظ ضدآب فنری (متصل) 90×200 3 سال 19 295,000 280,000
تشک رویا مدیکال 1 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 90×200 5 سال 28 790,000 715,000
تشک رویا مدیکال 2 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 90×200 5 سال 21 597,000 545,000
تشک رویا مدیکال 3 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 90×200 5 سال 22 542,000 505,000
تشک رویا مدیکال 4  + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 90×200 1 سال 20 398,000 365,000

******************************************************************************************

تشک یک نفره عرض 100

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع CM قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1+ محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 100×200 8 سال 32 997,000 925,000
تشک رویا اولترا 2+ محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 100×200 8 سال 32 887,000 815,000
تشک رویا اولترا 3 + محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 100×200 7 سال 28 637,000 590,000
تشک رویا اولترا 4 + محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 100×200 6 سال 26 607,000 555,000
تشک رویا بونل 1 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 100×200 6 سال 24 552,000 505,000
تشک رویا بونل 2 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 100×200 5 سال 22 452,000 415,000
تشک رویا بونل 3 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 100×200 5 سال 24 407,000 375,000
تشک رویا بونل 4 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 100×200 4 سال 22 372,000 335,000
تشک رویا بونل 5+ محافظ ضدآب فنری (متصل) 100×200 3 سال 19 327,000 295,000
تشک رویا مدیکال 1 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 100×200 5 سال 28 872,000 795,000
تشک رویا مدیکال 2 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 100×200 5 سال 21 664,000 615,000
تشک رویا مدیکال 3 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 100×200 5 سال 22 602,000 565,000
تشک رویا مدیکال 4 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 100×200 1 سال 20 442,000 405,000

******************************************************************************************

 

تشک یک و نیم نفره عرض 120

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1+ محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 120×200 8 سال 32 1,195,000 1,095,000
تشک رویا اولترا 2+ محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 120×200 8 سال 32 1,065,000 975,000
تشک رویا اولترا 3 + محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 120×200 7 سال 28 765,000 705,000
تشک رویا اولترا 4 + محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 120×200 6 سال 26 730,000 675,000
تشک رویا بونل 1 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 120×200 6 سال 24 665,000 615,000
تشک رویا بونل 2 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 120×200 5 سال 22 545,000 505,000
تشک رویا بونل 3 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 120×200 5 سال 24 490,000 455,000
تشک رویا بونل 4 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 120×200 4 سال 22 450,000 415,000
تشک رویا بونل 5+ محافظ ضدآب فنری (متصل) 120×200 3 سال 19 395,000 365,000
تشک رویا مدیکال 1 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 120×200 5 سال 28 1,055,000 965,000
تشک رویا مدیکال 2 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 120×200 5 سال 21 796,000 730,000
تشک رویا مدیکال 3 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 120×200 5 سال 22 724,000 675,000
تشک رویا مدیکال 4 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 120×200 1 سال 20 530,000 490,000

******************************************************************************************

 

تشک دو نفره عرض 140

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1+ محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 140×200 8 سال 32 1,395,000 1,285,000
تشک رویا اولترا 2+ محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 140×200 8 سال 32 1,240,000 1,135,000
تشک رویا اولترا 3 + محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 140×200 7 سال 28 890,000 820,000
تشک رویا اولترا 4 + محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 140×200 6 سال 26 850,000 785,000
تشک رویا بونل 1 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 140×200 6 سال 24 775,000 720,000
تشک رویا بونل 2 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 140×200 5 سال 22 635,000 590,000
تشک رویا بونل 3 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 140×200 5 سال 24 570,000 530,000
تشک رویا بونل 4 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 140×200 4 سال 22 525,000 480,000
تشک رویا بونل 5+ محافظ ضدآب فنری (متصل) 140×200 3 سال 19 455,000 430,000
تشک رویا مدیکال 1 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 140×200 5 سال 28 1,225,000 1,115,000
تشک رویا مدیکال 2 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 140×200 5 سال 21 928,000 865,000
تشک رویا مدیکال 3 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 140×200 5 سال 22 844,000 785,000
تشک رویا مدیکال 4 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 140×200 1 سال 20 618,000 575,000

******************************************************************************************

 

تشک دو نفره عرض 160

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1+ محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 160×200 8 سال 32 1,593,000 1,465,000
تشک رویا اولترا 2+ محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 160×200 8 سال 32 1,421,000 1,295,000
تشک رویا اولترا 3 + محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 160×200 7 سال 28 1,022,000 945,000
تشک رویا اولترا 4 + محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 160×200 6 سال 26 971,000 895,000
تشک رویا بونل 1 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 160×200 6 سال 24 890,000 815,000
تشک رویا بونل 2 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 160×200 5 سال 22 730,000 680,000
تشک رویا بونل 3 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 160×200 5 سال 24 652,000 600,000
تشک رویا بونل 4 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 160×200 4 سال 22 600,000 560,000
تشک رویا بونل 5+ محافظ ضدآب فنری (متصل) 160×200 3 سال 19 522,000 480,000
تشک رویا مدیکال 1 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 160×200 5 سال 28 1,405,000 1,295,000
تشک رویا مدیکال 2 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 160×200 5 سال 21 1,061,000 975,000
تشک رویا مدیکال 3 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 160×200 5 سال 22 965,000 875,000
تشک رویا مدیکال 4 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 160×200 1 سال 20 707,000 645,000

******************************************************************************************

 

تشک دو نفره عرض 180

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده قیمت ویژه
تشک رویا اولترا 1+ محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 180×200 8 سال 32 1,785,000 1,655,000
تشک رویا اولترا 2+ محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 180×200 8 سال 32 1,595,000 1,455,000
تشک رویا اولترا 3 + محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 180×200 7 سال 28 1,145,000 1,035,000
تشک رویا اولترا 4 + محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 180×200 6 سال 26 1,095,000 995,000
تشک رویا بونل 1 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 180×200 6 سال 24 999,000 915,000
تشک رویا بونل 2 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 180×200 5 سال 22 815,000 755,000
تشک رویا بونل 3 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 180×200 5 سال 24 730,000 680,000
تشک رویا بونل 4 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 180×200 4 سال 22 670,000 625,000
تشک رویا بونل 5+ محافظ ضدآب فنری (متصل) 180×200 3 سال 19 585,000 545,000
تشک رویا مدیکال 1 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 180×200 5 سال 28 1,580,000 1,455,000
تشک رویا مدیکال 2 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 180×200 5 سال 21 1,194,000 1,095,000
تشک رویا مدیکال 3 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 180×200 5 سال 22 1,085,000 995,000
تشک رویا مدیکال 4 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 180×200 1 سال 20 796,000 730,000

******************************************************************************************

 

تشک دو نفره عرض 200

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1+ محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 200×200 8 سال 32 1,980,000 1,850,000
تشک رویا اولترا 2+ محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 200×200 8 سال 32 1,760,000 1,615,000
تشک رویا اولترا 3 + محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 200×200 7 سال 28 1,260,000 1,170,000
تشک رویا اولترا 4 + محافظ ضدآب فنر منفصل (پاکتی) 200×200 6 سال 26 1,205,000 1,100,000
تشک رویا بونل 1 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 200×200 6 سال 24 1,100,000 995,000
تشک رویا بونل 2 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 200×200 5 سال 22 900,000 815,000
تشک رویا بونل 3 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 200×200 5 سال 24 800,000 720,000
تشک رویا بونل 4 + محافظ ضدآب فنری (متصل) 200×200 4 سال 22 740,000 680,000
تشک رویا بونل 5+ محافظ ضدآب فنری (متصل) 200×200 3 سال 19 645,000 585,000
تشک رویا مدیکال 1 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 200×200 5 سال 28 1,730,000 1,590,000
تشک رویا مدیکال 2 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 200×200 5 سال 21 1,306,000 1,195,000
تشک رویا مدیکال 3 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 200×200 5 سال 22 1,204,000 1,095,000
تشک رویا مدیکال 4 + محافظ ضدآب طبی (اسفنجی) 200×200 1 سال 20 884,000 815,000

*قیمت ها به تومان می باشد.

 

محصولات جانبی تشک

محصول مشخصات قیمت اصلی قیمت ویژه
تشک مهمان رویا یک نفره 190*85 و ارتفاع 5 سانتیمتر 100,000 95,000
بالش سوپر رویا 1800 گرم با الیاف میکروفایبر 50,500 50,000
بالش رویا 1 1400 گرم با الیاف میکروفایبر 36،700 35,000
بالش رویا 2 900 گرم با الیاف بال فایبر 30,000 28,000
محافظ تشک ضد آب کودک 70*135 26,000 25,000
محافظ تشک ضد آب نوجوان 80*180 41,000 38,000
محافظ تشک ضد آب یک نفره 90*200 52,000 46,000
محافظ تشک ضد آب یک نفره 100*200 57,000 52,000
محافظ تشک ضد آب یک نفره 120*200 70,000 65,000
محافظ تشک ضد آب دو نفره 140*200 80,000 75,000
محافظ تشک ضد آب دو نفره 160*200 92,000 85,000
محافظ تشک ضد آب دو نفره 180*200 104,000 95,000
محافظ تشک ضد آب دو نفره 200*200 115,000 100,000