رختخواب ويستر رويا نفيس
خانه / فروش ویژه تشک رویا

فروش ویژه تشک رویا

1-manufacturer_default فروش ویژه تشک رویا


برای ثبت سفارش  محصولات انتخابی خود را وارد نمایید تا همکاران فروش ما با شما تماس بگیرند.

ارسال رایگان | تحویل درب منزل | پرداخت در محل

در صورت خرید بیشتر از دو محصول تخفیف ویژه را از ما بخواهید

تحویل تهران کمتر از 12 ساعتتشک نوجوان رویا

ابعاد 180*80 سانتیمتر

مدل نوع سازه ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده قیمت ویژه
تشک نوجوان اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 6 سال 25 395,000 375,000
تشک نوجوان بونل 2 فنری (متصل) 5 سال 22 285,000 270,000

******************************************************************************************

تشک یک نفره عرض 90

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1 فنر منفصل (پاکتی) 90*200 8 سال 34 845,000 795,000
تشک رویا اولترا 2 فنر منفصل (پاکتی) 90*200 8 سال 32 750,000 695,000
تشک رویا اولترا 3 فنر منفصل (پاکتی) 90*200 7 سال 30 525,000 495,000
تشک رویا اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 90*200 6 سال 25 495,000 465,000
تشک رویا بونل 1 فنری (متصل) 90*200 6 سال 24 445,000 415,000
تشک رویا بونل 2 فنری (متصل) 90*200 5 سال 22 360,000 340,000
تشک رویا بونل 3 فنری (متصل) 90*200 5 سال 24 315,000 295,000
تشک رویا بونل 4 فنری (متصل) 90*200 4 سال 22 290,000 275,000
تشک رویا بونل 5 فنری (متصل) 90*200 3 سال 18 245,000 235,000
تشک رویا مدیکال 1 طبی (اسفنجی) 90*200 5 سال 27 740,000 690,000
تشک رویا مدیکال 2 طبی (اسفنجی) 90*200 5 سال 21 475,000 440,000
تشک رویا مدیکال 3 طبی (اسفنجی) 90*200 5 سال 23 435,000 405,000
تشک رویا مدیکال 4 طبی (اسفنجی) 90*200 1 سال 23 290,000 275,000

******************************************************************************************

تشک یک نفره عرض 100

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع CM قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1 فنر منفصل (پاکتی) 100*200 8 سال 34 940,000 880,000
تشک رویا اولترا 2 فنر منفصل (پاکتی) 100*200 8 سال 32 830,000 770,000
تشک رویا اولترا 3 فنر منفصل (پاکتی) 100*200 7 سال 30 585,000 545,000
تشک رویا اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 100*200 6 سال 25 550,000 515,000
تشک رویا بونل 1 فنری (متصل) 100*200 6 سال 24 495,000 465,000
تشک رویا بونل 2 فنری (متصل) 100*200 5 سال 22 395,000 375,000
تشک رویا بونل 3 فنری (متصل) 100*200 5 سال 24 350,000 325,000
تشک رویا بونل 4 فنری (متصل) 100*200 4 سال 22 315,000 295,000
تشک رویا بونل 5 فنری (متصل) 100*200 3 سال 18 270,000 250,000
تشک رویا مدیکال 1 طبی (اسفنجی) 100*200 5 سال 27 815,000 765,000
تشک رویا مدیکال 2 طبی (اسفنجی) 100*200 5 سال 21 530,000 495,000
تشک رویا مدیکال 3 طبی (اسفنجی) 100*200 5 سال 23 485,000 445,000
تشک رویا مدیکال 4 طبی (اسفنجی) 100*200 1 سال 23 320,000 305,000

******************************************************************************************

 

تشک یک و نیم نفره عرض 120

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1 فنر منفصل (پاکتی) 120*200 8 سال 34 1,125,000 1,040,000
تشک رویا اولترا 2 فنر منفصل (پاکتی) 120*200 8 سال 32 995,000 935,000
تشک رویا اولترا 3 فنر منفصل (پاکتی) 120*200 7 سال 30 695,000 655,000
تشک رویا اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 120*200 6 سال 25 660,000 595,000
تشک رویا بونل 1 فنری (متصل) 120*200 6 سال 24 595,000 560,000
تشک رویا بونل 2 فنری (متصل) 120*200 5 سال 22 475,000 445,000
تشک رویا بونل 3 فنری (متصل) 120*200 5 سال 24 420,000 395,000
تشک رویا بونل 4 فنری (متصل) 120*200 4 سال 22 380,000 355,000
تشک رویا بونل 5 فنری (متصل) 120*200 3 سال 18 325,000 300,000
تشک رویا مدیکال 1 طبی (اسفنجی) 120*200 5 سال 27 985,000 935,000
تشک رویا مدیکال 2 طبی (اسفنجی) 120*200 5 سال 21 635,000 595,000
تشک رویا مدیکال 3 طبی (اسفنجی) 120*200 5 سال 23 580,000 545,000
تشک رویا مدیکال 4 طبی (اسفنجی) 120*200 1 سال 23 385,000 365,000

******************************************************************************************

 

تشک دو نفره عرض 140

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1 فنر منفصل (پاکتی) 140*200 8 سال 34 1,315,000 1,255,000
تشک رویا اولترا 2 فنر منفصل (پاکتی) 140*200 8 سال 32 11,600,000 1,075,000
تشک رویا اولترا 3 فنر منفصل (پاکتی) 140*200 7 سال 30 810,000 765,000
تشک رویا اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 140*200 6 سال 25 770,000 730,000
تشک رویا بونل 1 فنری (متصل) 140*200 6 سال 24 695,000 655,000
تشک رویا بونل 2 فنری (متصل) 140*200 5 سال 22 555,000 515,000
تشک رویا بونل 3 فنری (متصل) 140*200 5 سال 24 490,000 455,000
تشک رویا بونل 4 فنری (متصل) 140*200 4 سال 22 445,000 415,000
تشک رویا بونل 5 فنری (متصل) 140*200 3 سال 18 375,000 355,000
تشک رویا مدیکال 1 طبی (اسفنجی) 140*200 5 سال 27 1,145,000 1,070,000
تشک رویا مدیکال 2 طبی (اسفنجی) 140*200 5 سال 21 740,000 695,000
تشک رویا مدیکال 3 طبی (اسفنجی) 140*200 5 سال 23 675,000 635,000
تشک رویا مدیکال 4 طبی (اسفنجی) 140*200 1 سال 23 450,000 425,000

******************************************************************************************

 

تشک دو نفره عرض 160

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1 فنر منفصل (پاکتی) 160*200 8 سال 34 1,501,000 1,400,000
تشک رویا اولترا 2 فنر منفصل (پاکتی) 160*200 8 سال 32 1,325,000 1,230,000
تشک رویا اولترا 3 فنر منفصل (پاکتی) 160*200 7 سال 30 935,000 875,000
تشک رویا اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 160*200 6 سال 25 880,000 830,000
تشک رویا بونل 1 فنری (متصل) 160*200 6 سال 24 797,000 755,000
تشک رویا بونل 2 فنری (متصل) 160*200 5 سال 22 645,000 595,000
تشک رویا بونل 3 فنری (متصل) 160*200 5 سال 24 560,000 525,000
تشک رویا بونل 4 فنری (متصل) 160*200 4 سال 22 510,000 475,000
تشک رویا بونل 5 فنری (متصل) 160*200 3 سال 18 430,000 395,000
تشک رویا مدیکال 1 طبی (اسفنجی) 160*200 5 سال 27 1,315,000 1,225,000
تشک رویا مدیکال 2 طبی (اسفنجی) 160*200 5 سال 21 845,000 795,000
تشک رویا مدیکال 3 طبی (اسفنجی) 160*200 5 سال 23 775,000 730,000
تشک رویا مدیکال 4 طبی (اسفنجی) 160*200 1 سال 23 515,000 485,000

******************************************************************************************

 

تشک دو نفره عرض 180

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده قیمت ویژه
تشک رویا اولترا 1 فنر منفصل (پاکتی) 180*200 8 سال 34 1,685,000 1,565,000
تشک رویا اولترا 2 فنر منفصل (پاکتی) 180*200 8 سال 32 1,495,000 1,395,000
تشک رویا اولترا 3 فنر منفصل (پاکتی) 180*200 7 سال 30 1,045,000 975,000
تشک رویا اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 180*200 6 سال 25 990,000 935,000
تشک رویا بونل 1 فنری (متصل) 180*200 6 سال 24 895,000 840,000
تشک رویا بونل 2 فنری (متصل) 180*200 5 سال 22 715,000 665,000
تشک رویا بونل 3 فنری (متصل) 180*200 5 سال 24 630,000 595,000
تشک رویا بونل 4 فنری (متصل) 180*200 4 سال 22 570,000 530,000
تشک رویا بونل 5 فنری (متصل) 180*200 3 سال 18 485,000 455,000
تشک رویا مدیکال 1 طبی (اسفنجی) 180*200 5 سال 27 1,480,000 1,380,000
تشک رویا مدیکال 2 طبی (اسفنجی) 180*200 5 سال 21 950,000 895,000
تشک رویا مدیکال 3 طبی (اسفنجی) 180*200 5 سال 23 870,000 835,000
تشک رویا مدیکال 4 طبی (اسفنجی) 180*200 1 سال 23 575,000 535,000

******************************************************************************************

 

تشک دو نفره عرض 200

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1 فنر منفصل (پاکتی) 200*200 8 سال 34 1,875,000 1,755,000
تشک رویا اولترا 2 فنر منفصل (پاکتی) 200*200 8 سال 32 1,660,000 1,545,000
تشک رویا اولترا 3 فنر منفصل (پاکتی) 200*200 7 سال 30 1,160,000 1,080,000
تشک رویا اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 200*200 6 سال 25 1,100,000 1,045,000
تشک رویا بونل 1 فنری (متصل) 200*200 6 سال 24 995,000 935,000
تشک رویا بونل 2 فنری (متصل) 200*200 5 سال 22 795,000 745,000
تشک رویا بونل 3 فنری (متصل) 200*200 5 سال 24 695,000 655,000
تشک رویا بونل 4 فنری (متصل) 200*200 4 سال 22 635,000 595,000
تشک رویا بونل 5 فنری (متصل) 200*200 3 سال 18 540,000 485,000
تشک رویا مدیکال 1 طبی (اسفنجی) 200*200 5 سال 27 1,625,000 1,495,000
تشک رویا مدیکال 2 طبی (اسفنجی) 200*200 5 سال 21 1,055,000 975,000
تشک رویا مدیکال 3 طبی (اسفنجی) 200*200 5 سال 23 965,000 895,000
تشک رویا مدیکال 4 طبی (اسفنجی) 200*200 1 سال 23 640,000 595,000

*قیمت ها به تومان می باشد.

 

محصولات جانبی تشک

محصول مشخصات قیمت اصلی قیمت ویژه
تشک مهمان رویا یک نفره 190*85 و ارتفاع 5 سانتیمتر 100,000 95,000
بالش سوپر رویا 1800 گرم با الیاف میکروفایبر 50,500 50,000
بالش رویا 1 1400 گرم با الیاف میکروفایبر 36،700 35,000
بالش رویا 2 900 گرم با الیاف بال فایبر 30,000 28,000
محافظ تشک ضد آب کودک 70*135 27,000 25,000
محافظ تشک ضد آب نوجوان 80*180 42,000 38,000
محافظ تشک ضد آب یک نفره 90*200 52,500 45,000
محافظ تشک ضد آب یک نفره 100*200 57,000 52,000
محافظ تشک ضد آب یک نفره 120*200 69,000 65,000
محافظ تشک ضد آب دو نفره 140*200 80,000 75,000
محافظ تشک ضد آب دو نفره 160*200 92,000 85,000
محافظ تشک ضد آب دو نفره 180*200 104,000 95,000
محافظ تشک ضد آب دو نفره 200*200 115,000 100,000